1 mei 2012

Jesse Ventura en de BP olieramp in de Mexicaanse Golf


Conspiracy Theory; Jesse Ventura - BP Oil Spill (full)

Geüpload door TheNWOtruth op 8 aug 2011 

Oud-Gouverneur Jesse Ventura en zijn team zijn weer op pad getrokken om een samenzwering aan te pakken: een aflevering waarin hij de BP Olieramp helemaal uitdiept. De ramp leidde tot een verwoesting van de kust van Louisiana, met haar vis- en toeristenindustrie. 

Dat BP - geliefd omwille van de slogan 'We care' - de hand niet omdraait voor vieze zaakjes, weten we zeker sinds er gewikileakt is dat BP een grote gasramp in Azerbeidzjan heeft weten te verzwijgen, mede doordat het bedrijf een ijzeren greep op het land zou hebben. Nu komt Jesse met een nog grotere pot rommel naar buiten… tot in het Witte Huis aan toe...

Geldspoor zoektocht
Door het geldspoor te volgen, kwam Ventura tot enkele schokkende conclusies. BP-Baas Tony Hayward verkocht zijn eigen aandelen een paar weken vóór de olieramp! Goed van hem, want anders waren die gekelderd en verloor hij een fortuin aan centjes. Nog los van het feit dat het vreemd is, dat een directeur de aandelen in zijn eigen bedrijf verkoopt, ruikt een dergelijke transactie naar voorkennis. Verboden bij wet en toch niet zeldzaam.

Ventura's zoektocht leidde naar het bedrijf Halliburton. Daarvan is bekend dat het een vuistdiep belang en zeggenschap heeft tot in het Witte Huis. Dick Cheney, lang vice-president, was bijvoorbeeld lang CEO en voorzitter van Halliburton. Hij diende onder publieksfavoriet George W. Bush die, volgens de Jesse Ventura-show zelfs een Manchurian Kandidaat is, net zoals Barack Obama. De allereerste zwarte president zou al sinds zijn 20e levensjaar als CIA-asset op de lijst staan.

Jesse Ventura ontdekt een groot complot
De BP-olieramp zou, net zoals enkele andere rampen, een groter doel dienen en bewust zijn uitgelokt. Enkele mensen en bedrijven hebben gigantisch veel verdiend door als bij wonder bepaalde transacties te doen. Zo kocht Halliburton, een energiebedrijf, 11 dagen vóór de BP olieramp, een groot schoonmaakbedrijf. U kunt al raden welk bedrijf werd ingezet om de olie op te ruimen. Uiteindelijk blijkt er namelijk meer te verdienen aan het schoonmaken van de olie dan aan het produceren en verhandelen ervan!

Cashen op de schoonmaak is niet het enige doel
Met alle gifstoffen die tegen beter weten in worden gebruikt, wordt een groot gebied onbewoonbaar… Laat dat net een gebied zijn dat vol geplant moet worden met olieboorinstallaties.  

Bevolking uitroeien
En dan hebben we nog Alex Jones die langskomt en het in een nóg groter kader ziet, het uitroeien van grote groepen mensen. Enfin... laat ons zeggen dat niet alles naar uw believen zal zijn, maar toch is de aflevering alwéér een aanradertje. 

De productie van het programma was gereed, maar er werd nog geen vaste datum bekendgemaakt voor deze episode van ‘Conspiracy Theory’, omdat men verwachtte dat het programma mogelijk gedwarsboomd zou gaan worden…


Na de ramp heeft een onderzoeksrapport met 30 punten laten zien dat de BP-olie ramp in de Golf van Mexico inderdaad een misdadig geënsceneerde ramp was, waarbij als één van de hoofdschuldigen o.a. Dick Cheney betrokken was. 

30 bewijzen van de vooropgezette ramp met het olieplatform ‘Deepwater Horizon’ 

Dit artikel legt uit wat er precies gebeurde in de Golf van Mexico, wie er precies verantwoordelijk is voor de explosie op het booreiland, en hoe de massale vernietiging er voor zorgde dat investeringsbanken werden gediend met dit drama. Banken die aandelen over de wereld verhandelen, markten maken of breken, en banken die deze crisis ook hebben gepland en een serie catastrofes hebben gecreëerd, teneinde voortgang te boeken met de geopolitieke financiële agenda voor hun Nieuwe Wereld Orde. 

Introductie
Het Rothschild-imperium is een niets ontziend misdadig netwerk geworden, een familie die heerschappij over onze Aarde claimt.

De oorlog is verklaard aan ‘We the People’… Maar, er is geen enkel leger of land dat de VS te hulp schiet. Geheime infiltraties en corruptie in overheden door de ‘Rothschild Club’, die bestaat uit bankiers en ‘private investeerders’, zorgen er nu voor dat onze lichamen worden vergiftigd, onze geesten, onze planeet. Maar passend militair of gewapend verzet is verboden…  

Zogenaamde crisis-kapitalisten zorgen voor petrochemische massaslachtingen op ons en op ons milieu. Zij hebben propagandamechanismen ontwikkeld evenals massa-media-beïnvloeding om hun werkelijke intenties en wereldwijde vernietiging te camoufleren!
De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water dat we drinken, is verontreinigd om ‘winstgevende ziekten op te leveren, evenals depopulatie, daarbij een ‘verschroeide-aarde-politieke oorlog’ voerend. 

Burgeraanhoudingen, gerechtelijke onderzoeken door de Grand Jury, criminele tenlasteleggingen, en zelfs oorlogsmisdadenzijn uiterst noodzakelijk, doch verboden. De enorme inzet van het angstwapen, depressie, vermoeidheid, en apathie ondermijnt onze defensie, helpt de tegenstanders en stelt ons bloot aan ziekten en vroegtijdige sterfte.
Gebaseerd op de volgende, onweerlegbare feiten, blijkt de zogenaamde ‘ongelukkige explosie’ in de Golf van Mexico een aanval van het consortium Transocean/Halliburton/BP (British Petroleum)/Goldman-Sachs. Vooralsnog een van de laatste onbesproken oorlogsmisdaden van het Anglo-Amerikaanse ‘Rothschild bankiersgilde’.

De definitie en de functie van oorlog
Oorlog wordt gedefinieerd als ‘een strijd tussen naties of staten, uitgevoerd door een macht, voor de groei van handel, om de superioriteit te behalen en te vestigen, daarbij de ander te overheersen.’
Overweeg daarbij het feit, dat ‘er geld nodig is om geld te maken’. Door alle beschavingen heen, blijkt vandaag de dag, dat je leningen van banken nodig hebt, om industriële productie goeden aan te schaffen of bedrijven te laten groeien. Feitelijk wordt de manier waarop burgers, staten en zelfs landen economisch voortschrijden, vastgelegd en ondertekend door de bancaire industrie. 

Op deze wijze is oorlog dus ook ALTIJD gefinancierd door banken, en wordt dienovereenkomstig afbetaald door belastinggeld van een staat of land. Als je de onderstaande feiten doorleest, overweeg daarbij dan de methodes, waarop ‘We the People’ op dit moment op een nachtmerrie-achtige wijze verslaafd zijn geworden aan een systeem van woekerrentes van een wilde con-sum-tie. (Overigens een woord dat staat voor ‘aftakeling’ door een dodelijk ziekte; een totaal-som) 

Overweeg de manier waarop de ‘investeringsbanken’ de aandelenmarkten verzorgen en zich op geen enkele wijze bekommeren over hoeveel soorten uitsterven, inclusief mogelijkerwijze het menselijke ras…  

Vandaag de dag heeft het ‘Rothschild-gilde’, naast het genereren van winsten, zoals hieronder aangegeven, en het behouden van overheersing van de globale economieën, haar massa-manipulaties, haar depopulatie-programma én de vernietiging van het wereldwijde milieu verder uitgebreid als een bescherming tegen ‘We the People’. Want langzamerhand zijn wij aan het ontwaken, als een slapende reus. Onze berispingen van hun daden zijn langzamerhand een bedreiging aan het worden voor hun plannen voor wereldcontrole. 

Dit zijn de 30 ijzingwekkende FEITEN, die bewijzen dat ‘We the People’ worden aangevallen door het ‘Rothschild-bankiersgilde, die één vuile en vooral laffe oorlog voeren, die niet aan ons werd bekendgemaakt: 

1) De media blijken in grove mate de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico te censureren. Het is de bedoeling dat de giftige stoffen (olie en het Corexit-bestrijdingsmiddel) zich over de hele aardbodem verspreiden, waarbij eerlijke berichtgeving niet is toegestaan en onafhankelijke verslaggevers zelfs worden gearresteerd.  

2) De programmering van het nieuws via de verschillende netwerken, is een vorm van mindcontrol, die wordt georkestreerd door de ‘partners’ van het ‘Rothschild bankiersgilde’, waaronder we Goldman Sachs, JPMorgan-Chase en USB mogen rekenen. Deze 3 banken hebben een ongemeen grote invloed op deze bedrijven: BP, Transocean, Halliburton, de grote schoonmaakbedrijven, Corexit leveranciers. Hierbij worden zelfs de aankondigingen van diverse TV-zenders gebruikt voor propaganda. Dit gaat met name via partner-investeerders, die zwaar vertegenwoordigd zijn in het Partnership for New York City (PFNYC), ooit gesticht door (jawel!) David Rockefeller en goedgekeurd door de Engelse Koninklijke familie.
Alles bij elkaar genomen, heb je met deze ‘partners’ een keur aan formidabele economische macht in de wereldgeschiedenis.
 

3) Een steeds maar erger wordende milieuverwoesting is al een tijdje een van de top agendapunten van dit ‘Rothschild-bankiersgilde’, in ieder geval sinds eind jaren 1960, hetgeen op te maken valt uit hun uitgelekte economic agenda. Door het vernietigen van het milieu worden wereldwijde rampen gecreëerd, waarbij de rol/functie van wereldwijd vertakte bankiers onredelijk lijkt, maar uiterst reëel is, bij het bestrijden van deze rampen. 

4) De catastrofe in de Golf van Mexico laat zien dat deze gebeurtenis één van de 3 belangrijke vervangers is voor het genereren van financiële bronnen boven het voeren van oorlogen. Op dit moment, minder urgent dan milieubedreigingen, zijn de ruimte-gebaseerde dreigingen, bijv. zonnevlammen, buitenaards leven dat zich bekendmaakt en inslaande astroïden). Het derde, en de minst in het oog springende winstmaker, naast oorlogsvoering, is de petrochemische-farmaceutische verslaving.
Al deze 3 prikkels en doelen voor totale wereldheerschappij, het gereedstaan tijdens noodgevallen en een winstgevend militair apparaat en de reacties van ‘Homeland Security’, ‘dragen het gewicht van een aanzienlijke en actuele opoffering van leven’ (een citaat uit het ‘Rapport van Iron Mountain’, een uitgelekt rapport waarvan geclaimd wordt dat het door propagandisten van het ‘Rothschild Bankiersgilde’ is gemaakt: een instructief, serieus, niet-satirisch, niet-fictioneel rapport, waarin ook mediadeskundigen een satire blijken). 

5) De tactische propaganda-zet die het meest gebruikt is, in het geval van de olieramp in de Mexicaanse Golf, evenals in alle crises, is om schijnboeven op het toneel te brengen en hen de schuld te geven. Wanneer Obama bijvoorbeeld de schuld krijgt van de oliecrisis, dan bevlekt dit ‘ongeluk’ ook de Democratische Partij. Wanneer Haliburton de schuld krijgt, dan straalt dit op de Republikeinen af. Deze tactiek van verdeel-en-heers trekt massa’s idioten naar zich toe, brengt de onafhankelijke intelligentie van de media in diskrediet en doet dié mensen het schaamrood naar de kaken stijgen, die claimen dat we een ‘vrije en verantwoordelijke’ pers hebben. 

6) Het ‘Deepwater Horizon’ (Mississippi Canyon 252) olieplatform dat explodeerde, is het eigendom van ‘Transocean’, en dus niet van British Petroleum (BP); en beide bedrijven zijn financieel onder ‘voogdij’ van Goldman Sachs, JPMorgan Chase, en de investeringsbank ‘UBS’, toevallig banken die allemaal opereren onder het Rothschild “League” of banks. 

7) Heel toevallig, of eigenlijk heel monsterlijk…, explodeerde de cementprop om de bron af te sluiten, precies op de verjaardag van Adolf Hitler, en juist op tijd om de Wereld-Aarde-dag te vergiftigen, door de ‘inzet’ van het bedrijf dat door Transocean was gecontracteerd, het beruchte bedrijf Halliburton Company van de ‘fameuze’ werknemer Dick Cheney, werkzaam onder George Bush jr. 

8) Halliburton op haar beurt, heeft toegegeven voor een congrescommissie, en later in een verklaring ondertekend, dat het aannemelijk was dat hun cement-afdichtings-klus bij het olieplatform, zou gaan exploderen. (Zie hier de verklaring: Congressional testimony) 

9) Kadermensen van Goldman Sachs (GS) wisten kennelijk dat het olieplatform zou gaan exploderen, toen het dat deed! Zij gokten met miljoenen dollars op de aandelenbeurzen, enkele dagen voordat het olieplatform de lucht in ging. Ene meneer Lloyd Blankfein, voorzitter van de Raad van Bestuur van GS, gaf opdracht om maar liefst 4,6 miljoen aandelen van BP (44% van hun bezit!!) te dumpen op de aandelenbeurzen, 3 weken voordat de explosie plaatsvond!  

10) Niet geheel als verrassing bleek ‘Transocean’ al in 2007 in haar huidige positie te zijn gemanoeuvreerd door Goldman Sachs (ook genaamd: ‘Government Sachs’) 

11) David Sidwell, voorzitter van de verzekeringsraad van UBS, (de rijkste, Zwitserse bank in het Rotschild bankiersgilde, of – alliantie van zogenaamde ‘concurrerende banken’) en tevens manager van ’s werelds grootste ‘goede doelen’, dumpte ook BP-aandelen, op massale wijze (maar liefst 99% van het BP-aandelenpakket dat de bank onder zich had, of 2,1 miljoen aandelen!). En ook de bank Wachovia/Wells Fargo haalde hetzelfde ‘truucje’ uit. 

12) Wat algemeen bekend is geworden, is dat meneer Tony Hayward, de voorzitter van de Raad van Bestuur van BP, maar liefst 1/3 van zijn aandelenpakket had verkocht, op 17 Maart 2009, en dat waren maar liefst 223.288 aandelen!  

Bron en verder lezen: Wanttoknow.nl 

Zie ook: 

BP-ingenieur opgepakt om olieramp
In de Verenigde Staten is recent een oud-ingenieur van oliemaatschappij BP opgepakt. Hij zou bewijsmateriaal over de olieramp in de Golf van Mexico hebben vernietigd.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de man honderden sms'jes van hemzelf en een manager van BP gewist. In die berichten zou gevoelige informatie staan die aantoont dat BP veel eerder op de hoogte was van de omvang van de ramp. De ingenieur zat in het team, dat moest kijken hoe het olielek het beste kon worden gedicht. 

Sms-berichten verwijderd
Hij had van BP opdracht gekregen om alle sms-berichten te bewaren. Door ze toch te verwijderen, heeft hij het onderzoek tegengewerkt, zegt justitie. Het is de eerste arrestatie in het onderzoek naar de olieramp.