8 mei 2012

Kandidaat volgende Paus: Tarcisio Pietro Evasio Bertone?
Petrus Romanus zetelt terwijl er een beroep wordt gedaan op LUCIFER tijdens ISHTAR zondag (‘Paaswake’) 2012: 

Petrus Romanus resides as Lucifer is invoked on Ishtar Sunday 2012

Gepubliceerd op 5 mei 2012 door migfoxbat 

Op 3:40 in de tijdlijn, hoor je de diaken het volgende zeggen:

Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Vertaald in het Engels:

You are Morning Star that never sets
find this flame still burning:
replace Christ, you Morning Star,
who came back from the hell,
and shed his new light on all mankind,
your star, who lives and reigns for ever and ever. Amen

And also can be translated:

"May the morning star find his flames,
That Lucifer who knows no setting, your son Christ,
who, once he returned from hell, shone serenely upon the human race,
and lives and rules unto perpetuity."
 

Vertaling: 

U bent Morgenster die nooit ondergaat
vindt deze vlam nog steeds brandend:
neem de plaats in van Christus, u Morgenster,
die terugkwam van de hel,
en zijn nieuwe licht wierp op de hele mensheid,
uw ster, die leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen

En kan ook worden vertaald als:

'Moge de morgenster zijn vlammen vinden,
Dat Lucifer die weet geen vaststelling, uw zoon Christus,
die, zodra hij terugkeerde uit de hel, helderheid straalde over het menselijk ras,
en leeft en heerst tot in eeuwigheid.
 

Naam:            Tarcisio Pietro Evasio Bertone

Geboren:     Romano Canavese, 2 december 1934 

Mogelijk de volgende Paus 

Pietro = Petrus

Romano Canavese, Italië = de Romein 

Petrus de Romein, of Peter de Roman, momenteel een Italiaans kardinaal van de Katholieke Kerk sinds oktober 2003.