1 mei 2012

Koningin bloedverwanten – Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?
Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje? De lijn van Willem van Oranje houdt immers op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III, tevens koning van Engeland.  


Willem III (1650-1702) had geen nageslacht, zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III ‘koning in Pruisen’ ging.
Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje), hield de lijn van Oranje op, omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.

Onvruchtbaar
Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584). Dit omdat ons huidige koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt, met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo geweest zijn, ware het niet dat de man van Emma, Willem III (1817-1890), op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

Wilhelmina buitenechtelijke dochter
De natuurlijke vader van Wilhelmina was de bij Emma in dienst zijnde particuliere secretaris S.M.S. de Ranitz (1846-1916), die als dank bij koninklijk besluit tot Jonkheer werd verheven en later zijn neef Coen De Ranitz (1905-1983) burgemeester van Utrecht werd. (De achterneef van Juliana, die vervolgens Ridder in de orde van Oranje Nassau, Commandeur in de orde van Oranje Nassau, Erekruis Huisorde Oranje en Ereridder van de Johanitter Orde kreeg opgespeld). Het verhaal gaat dat Juliana en Coen zich tijdens hun studie in Leiden, neef en nicht noemden. Dit maakt Wilhelmina een buitenechtelijke bastaarddochter. Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzame erfelijke afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n.l. zij kon geen verband in de muziek ontdekken (het verschil tussen lage en hoge tonen).
Om deze reden houdt de bloedverwantschap lijn via Emma op bij de zijtak van Willem IV, n.l. diens dochter.

Ook Juliana buitenechtelijk…
Vervolgens heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina (die ook geen nazaat is van de onder art.24 van de grondwet van 1917 genoemde Willem I) en Prins Hendrik (1876-1934) van de familie Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd was aan de Romanovs getracht één en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote waarschijnlijkheid door syfilis onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt. Maar latere informatie laat weten dat Juliana geen kind van Wilhelmina is, maar geadopteerd van een moeder uit Soest).

Na de grondwet van 1917, waarin vermeld staat dat slechts de afstammelingen van Willem I gerechtigd waren tot de Nederlandse troon, werd op vragen snel vermeld dat Hendrik in 1918 bij Mien Abbo Wenneker een buitenechtelijke zoon had verwekt om aan te geven dat hij vruchtbaar was??? Verwonderlijk is dat echter niet omdat in 1910 een nieuw (giftig) medicijn, genaamd Salvarsan werd ontdekt door Paul Ehrlich wat als medicijn tegen syfilis diende. Helaas hielp dit giftige medicijn Salvarsan NIET.  

DNA onderzoek geweigerd
Alles is echter te ontzenuwen door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd, zelfs toen de Russen daar in 1991 om vroegen voor onderzoek van de opgegraven botten van de Romanovs. Ook Beatrix weigert resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te hebben gestaan voor onderzoek.We vragen ons af wie is Juliana. Haar vader is onbeken,maar haar moeder ook. Wij komen hier later nog op terug.

Geschiedenisboeken bevatten leugens
In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso als achterneef van Willem III (1702) de titel van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Dat er meer aan de hand was met het testament van Willem III (1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts F.50.000,- (één zestiende deel) van het F.800.000,- vermogen van Willem III (1650-1702) kreeg toegewezen.
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso, onderweg naar Den Haag voor bespreking van de erfeniskwestie, in het Hollands Diep.
In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje in te pikken en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland, Johan Willem Friso….
 

Bron en verder lezen: Jacobusderoma.blogspot.com