24 mei 2012

Pastor wil homo’s en lesbiennes in elektrisch hok achterlaten om te sterven


Een voorganger uit North-Carolina is begonnen met een schokkende homofobe tirade, uitroepend dat homo's en lesbiennes zouden moeten worden gestopt in een geëlektrificeerd hok, en daar achtergelaten om te sterven.

De voorganger is geïdentificeerd als Charles L. Worley van de Providence Road Baptist Church in Maiden, North Carolina, met de preek, gefilmd in de buurt van 13 mei 2012.
De preek kwam naar aanleiding van de Amerikaanse president Barack Obama, die veel publiciteitssteun gaf aan het homohuwelijk, huwelijk van hetzelfde geslacht.
In de preek suggereerde de heer Worley: "Bouw een groot, enorm, gigantisch hek, 100 of 150 mijl lang, en zet daar alle lesbiennes in.
 

"Doe hetzelfde voor de flikkers en de homo's, en zet dat hek onder stroom, zodat ze er niet uit kunnen... en weet je wat, over een paar jaar zullen uitsterven... weet je waarom? Ze kunnen niet reproduceren."


 
''Achtergelaten om te sterven''…
Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de motieven van het hart openbaar maakt…  1 Cor. 4:5

Jeremia 16:17  ‘M
ijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en ook hun zonden zijn voor mijn ogen niet verborgen.’  

Nee, wij hebben afstand gedaan van alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen verdragen, omdat wij niet met sluwheid omgaan of het woord van God vervalsen. Integendeel, wij brengen de waarheid aan het licht om zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling te zijn voor het oog van God.  2 Cor. 4:2

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. De term ‘oordeel’ wordt gebruikt in meer dan één opzicht. Maar Christus’ bedoeling is duidelijk.
1. Hij heeft de civiele uitspraak van de rechter over boosdoeners niet verboden, want dit wordt erkend door de hele Bijbel heen.
2. Hij verbiedt het beoordelen van de kerk niet, door middel van haar functionarissen, over hen die zich ongeregeld gedragen, want zowel Hij als de apostelen hebben hiertoe opgedragen.
3. Hij verbiedt de private beoordelingen niet, omdat we genoodzaakt zijn, de boosdoeners te vormen, want Hij vertelt ons dat we de mensen zullen beoordelen naar hun vruchten.

Wat Hij echter bedoelt te verbieden, is: lichtvaardig, liefdeloos oordelen, een schuld-zoekende geest, een neiging om te veroordelen zonder onderzoek naar de beschuldigingen.
 

Met zachtmoedigheid de dwarsliggers corrigerende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkenning van de waarheid te keren  2 Tim. 2:25

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven hebbe.”


 
Bron en meer lezen: Au.news.yahoo.com