4 mei 2012

Rivier de Eufraat droogt steeds verder op – Profetie wordt vervuld!De rivier de Eufraat vóór 2009, met ruimschoots stromend water, maar niet nu meer, zoals je ziet op onderstaande foto… Het laat zien dat de rivier al bijna is opgedroogd, zoals - geprofeteerd in het boek Openbaring - zal optreden tijdens de 7 jaar van verdrukking!


UPDATE op het uitdrogen van de rivier de Eufraat
Een foto, genomen op 12 april 2011, laat zien hoeveel meer de rivier is opgedroogd sinds 2009. Ik kan helaas geen recentere foto laten zien.
Het ergste van het ergste zal spoedig op ons komen!
Het leger wordt voorbereid om door deze opgedroogde rivierbedding te trekken, net zoals het boek Openbaring heeft geprofeteerd, zou optreden tijdens de 7 jarige periode van verdrukking. 

Eerste keer in de geschiedenis
Daar waar je mensen ziet lopen op de droge rivierbedding was de bodem ooit bedekt met meer dan 18 meter water. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat zich zoiets heeft voorgedaan met de Eufraat! We leven in deze laatste dagen, waarin we getuige zijn van vele belangrijke profetische gebeurtenissen. Deze worden op dit moment snel en gelijktijdig vervuld, in de aanloop naar die dag en dat uur…. de "Dag van YAHUWAH. 

En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.  Openbaring 16:12

And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.  Revelation 16:12  

Opdrogen Eufraat ruim 1900 jaar geleden reeds voorzegd!
Het boek Openbaring dateert uit ca. 90 jaar na Christus en handelt over de allerlaatste fase van de geschiedenis van de mensheid. Het opdrogen van de Eufraat is een van de zeven plagen, die de mens te verduren zal krijgen als gevolg van het volgen en aanbidden van de antichrist en daarmee het aannemen van 'het teken van het beest' (RFID chip in hand of voorhoofd). 

Invasie uit het Oosten
De Eufraat droogt op, en er zal in het Midden-Oosten een invasie vanuit het Oosten (waarschijnlijk China) plaatsvinden. In Israël zal vervolgens de beruchte slag bij Armageddon plaatsvinden, die onderbroken zal worden door de wederkomst van Jezus Christus aan het einde van de 7 jaar durende verdrukking. 

Spotters
Dat lijkt me een zeer duidelijke en ernstige waarschuwing voor iedereen - ook christenen! - die weigeren te accepteren, dat de profetieën in de bijbel waarheid zijn en beweren, dat het niet meer dan bangmakerij is…
De rivier de Eufraat is aan het opdrogen. Natuurlijk zullen velen het afdoen als toeval, maar de waakzame christenen begrijpen, mede door dit gegeven, dat de tijd nabij is.
De spotters zullen het straks wel móéten geloven, wanneer de bedding helemaal droogvalt en miljoenen soldaten uit het Oosten richting Israël optrekken.