5 mei 2012

THz technologie binnenkort beschikbaar voor mobieltjes, maar vernietigt menselijk DNA

Unzipped DNA 

Binnenkort ook mogelijk voor je mobieltje, de THz technologie die gebruikt wordt in onder andere body scanners, wordt beschikbaar voor smartphones. Dit komt echter met een prijs… TeraHerz golven vernietigen het menselijk DNA. 

Volgens Dr. Boian Alexandrov van het Centrum voor Niet-lineaire Studies aan het Los Alamos National Laboratorium in Nieuw-Mexico, vernietigen terahertz (THz) golven het menselijk DNA. De golven ritsen letterlijk de dubbele helix (2 DNA strengen tot een spiraal gekronkeld) uit elkaar. Nu is een team van technologen aan de UT Dallas van plan om chips, die THz golven uitzenden, te nemen en ze in te bedden in mobiele telefoons, voor gebruik als een beeld-systeem voor consumenten, politie en medisch personeel... een potentieel dodelijke technologie die uiteindelijk miljoenen mensen zou kunnen doden of ziek maken. 

Alarmbellen
De controversiële THz-scanner technologie die gebruikt wordt door de TSA op veel luchthavens wordt nu aangepast voor het gebruik in smartphones. Studies van terahertz straling hebben deskundigen aangezet om de alarmbellen te rinkelen voor de grote gezondheidsrisico’s van de mens. 

THz straling handig, maar schadelijk
De opgewonden pers schilderde foto's van deze technologie af om te worden gebruikt door consumenten, waarmee ze door muren en objecten kunnen zien, terwijl bijvoorbeeld artsen de technologie aanschaffen om te zoeken naar kleine tumoren in patiënten zonder de noodzaak van ingrijpende chirurgie. 

Het THz golf - gelegen tussen microgolven en infrarood in het elektromagnetisch spectrum - is gekozen voor veiligheidsvoorzieningen, omdat zij materiaal zoals kleding, hout, papier en andere poreus materiaal geleiden. Experts geloofden destijds dat deze straling onschadelijk was. Ze hadden het mis.

Van dit… naar dit? 

THz straling unzips het DNA molecuul
Met andere woorden, wat Alexandrov en zijn team hebben ontdekt, is dat de effecten van de resonantie van de THz golven op ons DNA inhouden, dat het de dubbele DNA helix uit elkaar ritst. Dit uit elkaar ritsen van de gedraaide streng van DNA creëert bellen tussen de genen, die de levensprocessen verstoren: normale DNA replicatie en belangrijke gen uitdrukking.

Mogelijk ook kanker veroorzaker
David J. Brenner, een arts aan de Columbia Universiteit en expert op het gebied van de effecten van straling, verklaart dat het heel waarschijnlijk is dat de TSA scanners bij sommige personen kanker zullen veroorzaken. Herhaaldelijke blootstelling aan lage straling scans kan tevens leiden tot staar en huidkanker, waaronder dodelijke melanomen.


DNA-streng gebombardeerd door THz straling  

Het zou een schande zijn als een dodelijke technologie zou worden verkocht over de hele wereld, die uiteindelijk  miljoenen mensen zou kunnen doden of ziek maken, zonder het te weten

Privacy bezwaren
Door combinatie van de chip met terahertz golven, ingebouwd in de achterkant van een smartphone, heb je een toestel in de hand dat door muren kan kijken.
Omwille van privacy redenen wil het team een afstand, tot waar een dergelijke chip het ‘kijken’ beperkt tot een tiental centimeter - want ja, de technologie kan ook door kleding kijken. Een smartphone die je een Superman-blik oplevert, is er dus nog niet, maar de technologie is er zo goed als klaar voor. 

Bron en verder lezen: Beforeitsnews.com