10 mei 2012

Voor het eerst licht van Superaarde waargenomen door NASA

Voor het eerst in de geschiedenis is ‘licht’ van een Superaarde buiten ons zonnestelsel waargenomen met behulp van ruimtetelescoop Spitzer. 


De planeet wordt 55 Cancri e genoemd en draait rond een ster op 41 lichtjaren van de aarde. Een jaar duurt dáár slechts 18 uur.
Planeet 55 Cancri e werd in 2004 ontdekt en is ongeveer twee keer zo groot als de aarde. Niet eerder waren wetenschappers in staat om infrarood licht van een Superaarde waar te nemen. 

Vreemde eigenschappen
Spitzer detecteerde in 2005 voor het eerst infrarood licht van een planeet buiten ons zonnestelsel, maar het bleek te gaan om een hete Jupiter, een gasreus die veel groter is dan 55 Cancri e en in een zeer korte baan om haar ster draait.
Sinds de ontdekking van 55 Cancri e hebben astronomen vreemde eigenschappen van de planeet vastgesteld. De onderzoekers wisten al dat tenminste vijf exoplaneten rond ster 55 Cancri draaien, maar 55 Cancri e viel op, omdat de planeet extreem zwaar is en zeer dicht bij haar ster staat. Ter vergelijking: Mercurius staat 26 keer verder van de zon. 

Water, maar onbewoonbaar
De temperatuur aan de dagzijde van de planeet kan oplopen tot 1726 graden Celsius. Uit eerdere observaties van ruimtetelescoop Spitzer blijkt bovendien dat een vijfde van 55 Cancri e bestaat uit lichtere elementen, waaronder water. Als gevolg van de extreme temperaturen en de hoge druk bestaan gassen er vermoedelijk als een vloeistof, wat wetenschappers de superkritische fase noemen. Op aarde kan water onder bepaalde omstandigheden een superkritische vloeistof worden in stoommachines.
Het gaat waarschijnlijk om een rotsachtige wereld, bedekt met water in de superkritische fase. Het onderzoek is verschenen in de Astrophysical Journal 

And Jehovah Elohim planted a garden in Eden eastward, and there put Man whom He had formed.  Genesis 2:8 

Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:
Isaiah 46:10. 

I say: My purpose will stand, and I will do all that I please.
By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible.  Hebrews 11:3
''Elohim our Great Creator God.
The Eternal God.''
En Jehovah Elohim plantte een tuin in Eden in het oosten, en Hij plaatste daar de mens die Hij geformeerd had.  Genesis 2:8

Ik, die van den beginne het einde verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen: Jesaja 46:10

Ik zeg: Mijn plan zal vaststaan
​​, en ik zal alles doen wat mij behaagt.
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.  Hebreeën 11:3

''Elohim onze Grote Schepper God. De eeuwige God.''