23 mei 2012

Zoals het was in de dagen van Lot: Sodom & Gomorra gruwel & vuur uit de hemel


Sackcloth&Ashes As it was in the days of Lot: SODOM&GOMORRAH OBAMANATION&FIRE from HEAVEN

LINK: http://www.youtube.com/watch?v=1innnM5oR_o

Gepubliceerd op 16 mei 2012 door KijaniAmariAK

Verbazingwekkend is dat de lengte van deze video 9:44 minuten is, niet door eigen opzet. Strong's concordantie geeft G944 aan als batrachos - een KIKKER, samen met deze tekst:

‘En ik zag drie onreine geesten als kikvorsen komen uit de mond van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet.’  Openb. 16:13

Dit zijn de amfibische vismensen / kikkers / demonische geesten, die komen van de ster Sirius, en op 5:07 minuten in de video noem ik de ster SIRIUS!
Verder wordt 943 vermeld als batos, dat BAD betekent. 

Badhuizen worden gebruikt voor homoseksuele activiteiten. Homo badhuizen, ook wel bekend als homosauna's of stoombaden, zijn commerciële badhuizen voor mannen om seks te hebben met andere mannen, niet te worden verward met publieke baden.

Obama en Emanuel: Leden van hetzelfde homo badhuis in Chicago... Wayne Madsen Report:

‘Zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.’   Lukas 17:27-30

Obama kondigt aan dat hij het huwelijk van hetzelfde geslacht steunt:

Moeder van vermoorde Obama Homo Lover spreekt zich uit: