24 juni 2012

80% van het Goud dat de wereld bezit bestaat niet – Goud wordt gemanipuleerd!
CNBC Asia interviewde 's nachts GATA's Chris Powell met betrekking tot goud manipulatie door de centrale banken en het vermijden van papieren 'goud'. Powell verklaarde dat de manipulatie zal voortduren zolang de beleggers er niet voor kiezen om fysiek goud in hun eigen bezit te houden.  

Wat betreft de goudprijs denkt Powell na over de echte vraag: "Wat de waarde of de prijs van goud zal zijn als de wereld ooit ontdekt, dat 80% van het goud dat het denkt dat het bezit - niet bestaat. Er zouden weleens niet genoeg nullen in de wereld kunnen zijn om achter het goud te zetten. 

Chris Powell, secretaris en penningmeester van de Gold Anti-Trust Action Committee vertelde Bernie Lo op CNBC Asia, dat de centrale banken de goudmarkt blijven manipuleren, aangezien ze geïnteresseerd zijn in de ondersteuning van staatsobligaties en de dollar, en de rente laag houden. Powell waarschuwt dus voor "papieren goud" en zegt dat, “we investeerders ervan proberen te overtuigen dat als ze goud kopen, ze beter echt goud kunnen kopen - metaal.  

Het is namelijk mogelijk om goud te kopen middels certificaten, wat zeer veel gedaan wordt… en dan heb je wellicht helemaal niets in handen.


Bron en verder lezen: Wealthwire.com en Beforeitsnews.com