5 juni 2012

De strijd is gestreden - Sta klaar, de Koning komt!


Gepubliceerd op 2 jun 2012 door eindtijdspace 

In de nacht van 1 juni 2012 vertelt Michael aan Benjamin over de komst van Yeshua Hamashiach, Jezus Christus. ALLES IS AL gereed.  

Planeet X
In dit profetisch visioen benadrukt de engel, dat er een onzichtbare planeet en vijand is net boven de Aarde… 

Openbaring 6:12-17  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? 

Dit jaar, 2012, is het jaar van de misleiding, en de verleiding en de verwarring. De mens krijgt het zeer zwaar. Geen ‘spoedig’ meer, maar: Hij KOMT. 

“Er is een planeet met gevallen engelen, die u willen misleiden op de aarde! U ziet ze niet, maar ze zijn onder u. Ze zijn onzichtbaar en komen van de planeet af (Annunaki), net boven de Aarde. Daarom zeg ik u: ‘Doe de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden’…. In deze laatste dagen spreek ik nog steeds tot u. Neemt u het serieus? Want alles heb ik hen, Benjamin en zijn vrouw Martha, echt doorgegeven om u wakker te schudden. Het hemelse leven is ook voor u, maar dan alleen als u Jezus Christus aanneemt, en Hem uw zonden laat vergeven. U moet juist uw zonden aan Hém geven, want daarom spreek ik tot u. Want als u uw zonden aan Hem geeft, zal Hij ze kunnen vergeven.” 

“De strijd is gestreden in de hemelse gewesten. Wees klaar om de Koning der koningen te ontmoeten, want Hij is het waard ALLE eer, glorie en aanbidding te ontvangen. Verhoog HEM alleen.”