24 juni 2012

Eindtijd waarschuwing: Eén aangenomen, Eén achtergelaten, terwijl ze sliepen & sluimerden…


End Time Warning: One Taken, One Left: While They Slept & Slumbered

Gepubliceerd op 21 jun 2012 door Nephtali1981