25 juni 2012

Jesse Ventura en de Wereldwijde Water samenzwering


Conspiracy Theory with Gov. Jesse Ventura Worldwide Water Conspiracy Full length version

Geüpload door tatoott1009 op 21 dec 2010 

Ze noemen het ‘Blue Gold’. Water is de nieuwe olie. Eens een mensenrecht, is het nu een kostbaar goed, en bedrijven en superrijke olie dynastieën worden verondersteld waterrechten op te kopen, hiermee naties en volken controlerend. 

Wordt drinkwater de nieuwe olie? Zal water geprivatiseerd worden? Van wie is het water eigenlijk? Is water niet net als lucht, gewoon van en voor iedereen, of gaat water hierop een uitzondering vormen? Is water werkelijk het ‘blauwe goud’? 

Een FULL length video over de Grote Meren en ons drinkwater door voormalig Gouverneur Jesse Ventura… 

Schaarste, vermeend of werkelijk, drijft de waarde van grondstoffen omhoog, en veel mensen zeggen dat het water de volgende olie is. De Grote Meren bestaan ​​uit meer dan 20% zoet oppervlakte water, maar de waterniveaus zijn aan het dalen. Sommige beken en grondwaterbronnen zijn al opgedroogd, en een tekort aan schoon drinkwater zou weleens een van de grootste luchtbellen van de 21e eeuw kunnen blijken te zijn.
Nu, mede door onderzoek van Jesse, blijkt dat buitenlandse bedrijven zijn water stelen van de Grote Meren. Nu al is de omvang van regelwetgevingen om water te privatiseren en grote winst te maken, ronduit verbazingwekkend. Het TruTV team heeft geleerd dat de Nestle Corporatie een van de ondernemingen is, die dit water tapt om te verkopen als gebotteld water en andere producten.
Bovendien zijn de openbare toegangspunten naar de meren omzeild, door de waterpompen op bijna 20 kilometer afstand van de oever van Lake Michigan te plaatsen - in een privé wildpark waar niemand ze kan zien en weinig controle dreigt te ontstaan. 

Reusachtig watervervoer
Jesse Ventura heeft tevens een nieuwe manier van overheveling van dit “blauwe goud” ontdekt… Reusachtige drijvende waterzakken zijn geïmplementeerd om grote "water treinen" te maken, en profiteurs gebruiken ze om vers water vanuit Amerika te verzenden naar het buitenland, zoals China. Als de multinationals niet worden gestopt, nemen ze ons "champagne water" en laten ons met het wc water achter om te drinken.  

Denk je dat het hier niet kan gebeuren?
In landen als Bolivia, waar particuliere bedrijven de controle over het water hebben, hebben gewone mensen al geprotesteerd tegen de politiestaat om simpel regenwater op te kunnen vangen voor hun basisbehoeften. Nu wordt het recht om regenwater op te vangen ook hier in de Verenigde Staten aangevochten. 

Dodelijke gifstoffen
Maar deze aflevering epode stuit op een nog groter gevaar op de loer in het water... Bij testen blijkt een groot aantal dodelijke gifstoffen te zijn gevonden in het meeste Amerikaanse kraanwater, en het is geen toeval. Zou de bevolking gecontroleerd worden door middel van gedwongen massa-medicatie in het water?  

Minder mannen, meer vrouwen - wereldwijd
Het team ontdekt dat de mannelijke geboortecijfers dalen over de gehele wereld. Om erachter te komen waarom, praat Ventura & co met de stralingsblootstelling deskundige Leuren Moret, die een boekje opendoet over uranium - ja uranium! is te vinden in ons drinkwater en bewerkt een massa-feminisering van de bevolking via een hormonale-chemische aanval. De New York Times meldde in 2009 al dat zo'n 49 miljoen Amerikanen besmet water drinken met chemicaliën, zoals arsenicum of radioactieve stoffen, zoals uranium. Later, in 2010, werd de staat Texas gepakt op het wegmoffelen van gevaarlijke en illegale niveaus van uranium in de watervoorraden, welke kunnen leiden tot cel-mutaties en kanker.  

Fluoride en Lithium
Andere chemicaliën, waaronder fluoride wekken nog meer argwaan over wie controleert wat er ons lichaam ingaat, en waarom.
Er is alle reden om te geloven dat Big Brother de burgers kalm en volgzaam wil houden, niet in staat om zich tegen hun systeem te verzetten. Is het daarom dat de overheid deskundigen en toonaangevende bio-ethici pleiten voor het toevoegen van doses hoeveelheden lithium aan gemeentelijk waterdistricten? Lithium wordt over het algemeen gebruikt om patiënten rustig te maken, die lijden aan een bipolaire stoornis. Echter, de afgifte van een massale dosis aan de bevolking is niet alleen gevaarlijk, terwijl de hoeveelheid op mensen verschillend van invloed is, maar een vorm van echte medische tirannie.

Zie ook: