9 juni 2012

Massale mysterieuze vissterfte nu ook in Nederland!


Mystery surrounds massive Fish kill in Coevorden Netherlands (June 8, 2012)

Gepubliceerd op 8 jun 2012 door adrinilinjunky 

Er heerst massale vissterfte in de Lutterhoofdwijk bij Coevorden. In het water vanaf Nieuwe Dijk tot in De Krim drijven dode vissen in het water. Er zijn duizenden dode vissen aangetroffen. 

Afgelopen zondagmiddag zijn de eerste metingen verricht naar onder meer het zuurstofgehalte. Deze metingen lieten echter normale waarden zien.
Wat de reden is van deze vissterfte is vooralsnog onduidelijk. Er zijn enkele dode vissen opgestuurd voor onderzoek. Vooralsnog houdt het waterschap rekening met botulisme als mogelijke oorzaak.
De vissen zijn door medewerkers van waterschap Velt en Vecht geruimd.


Zie ook: Profetische tekens massale dierensterfte: 

Zefanja 1:2-3  Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEREN. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des HEREN.

Hosea 4:3  Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte van het veld als het gevogelte in de lucht; ja, zelfs de vissen van de zee komen om.