24 juni 2012

Profetische boodschap: REIKI blootgelegd


Profetisch: 21-06-2012 Reiki in Gods licht belicht

Gepubliceerd op 22 jun 2012 door eindtijdspace 

De engel van God geeft een openbaring, die de New Age wereld en de mensen die Reiki beoefenen of dit overwegen, wakker zal schudden!  

Onderzoek en luister naar deze boodschap van God. GODS WAARHEID MAAKT U VRIJ.


Enkele belangrijke fragmenten: 

In elk mens zit een geweten van goed en kwaad. De kennis van de geestenwereld, vanuit die onzichtbare wereld van Reiki is afkomstig van de grootste misleider en tegenstander van Jezus Christus.


Reiki mensen treden op via de geestenwereld van satan
Ze gebruiken hun handen om de kracht, die ze “goddelijke kosmische energie” noemen, door te geven door middel van het aanroepen van een Mantra. Als u zich openstelt voor het onzichtbare, dan wil satan u heel graag misleiden en u van de waarheid wegtrekken. De satan maakt u ook wijs dat u “goddelijk” bent. Hij wil hiermee God kwetsen en vernederen, omdat hij best wel weet dat alleen God Goddelijk is, snapt u? 

Ki staat voor de kracht, energie… Maar ik zeg u, het is niet de kracht van Jezus Christus, maar van de grootste misleider én verleider: de vader van de leugen.

Rei staat voor geest, aura.  

Satan doet zich voor als God zelf
2 Kor. 11:13-15   Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. 

Reiki maakt u niet rijk…
Maar: gebonden en verloren. De oorsprong ligt bij satan en zijn demonen. Het gevolg van Reiki is dat u vernietigd wordt, en dat u niet Jezus Christus aanneemt en volgt. U bent het eigendom van satan en zijn demonen.
Satan is een meester in de vermomming. 

Keer u af van uw geestenwereld
Jezus Christus wil u bevrijden! Hij wil u redden omdat Hij u liefheeft en wakker wil schudden! Ga naar een kerk / evangelische gemeente, die vurig is, neem een stap in geloof, en laat u bevrijden in de machtige Naam van Jezus. 

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’  Joh. 14:6 

Ieder die Jezus niet erkent als de Zoon van God, en niet toelaat in zijn / haar leven, daar gaat hun hart verloren, omdat ze de vader van de leugen met hun trots aangenomen hebben.
De waarheid maakt u waarlijk vrij! Overdenk mijn woorden, en lees het evangelie, de bijbel. Onderzoek wat ik tot u gesproken heb.
‘Word wakker daar!’, zei de engel van God.
Shalom

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar:  http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos