6 juni 2012

Wie weet wat de Bilderbergers voor en over ons hebben beslist?
Belfort-group

Oproep aan Europees Commissaris Karel De Gucht:

Graag een verslagje 
 

4 juni 2012

Geachte heer De Gucht,
Beste Karel,

Naar jaarlijkse gewoonte sinds 1954 is de Bilderberg-groep bijeengekomen, dit jaar van 31 mei tot 3 juni in Chantilly, Virginia (USA). U behoorde tot de genodigden, samen met onze toekomstige vorst, prins Filip Saksen-Coburg-Gotha.

We vernemen dat er belangrijke onderwerpen op de agenda stonden:

·         wat gaat men doen met Griekenland ( de "Grexit" ) en de Eurozone

·         het Europees masterplan

·         wie de nieuwe Amerikaanse president mag worden

·         de situatie in Syrië

·         het (kernwapen)conflict met Iran

·         het censureren van internetDit zijn items die de bevolking en zeker ons als kritische en verantwoordelijke burgerbeweging met duizenden sympathisanten erg interesseren, omdat uit het verleden gebleken is dat de daar gemaakte afspraken omgezet worden in concrete beleidsdaden.
Vandaar dat ik mij tot u wend als onze EU-commissaris.

Zou U zo vriendelijk willen zijn kort verslag uit te brengen van de voornaamste beleidslijnen?

Ik begrijp dat u zich niet kunt/wilt richten tot mij als individuele burger, maar ik verzoek u dit te doen via de mainstreammedia, die hierover in de regel zo goed als niets berichten (omdat er weinig officiële info vrijgegeven wordt) en die ik hierbij oproep om u in dat verband te contacteren.

Ik weet dat u een hoge inschatting heeft van een open en transparante democratie en dus vertrouw ik erop dat u ons via de pers de nodige informatie zult willen verstrekken, zodat wij onze mening kunnen vormen op grond van feitelijk juiste gegevens.

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Gewezen burgermeester Evergem
Initiatiefnemer Belfort-group
Hooiwege 20
9940 Evergem 

Zie ook: 

Jim Tucker: Source Says Bilderberg Wants Ron Paul Dead

Gepubliceerd op 1 jun 2012 door xBLACKxOPSxSECRETSx 


Elite Plan One World Bank at Bilderberg Confab

Gepubliceerd op 1 jun 2012 door TheAlexJonesChannel 

Ongeveer 150 leden van de wereldelite verschenen donderdag op de eerste dag van de  Bilderberg Conferentie 2012, maar ook waren massa’s demonstranten ter plekke bijeen om zich tegen de top-secret bijeenkomst te verzetten.  

Enkele van de uitgelekte agendapunten:
  • Eén wereldbank
  • Totale cashloze maatschappij & controlenet
  • Politiestaat
  • Verplicht elektronisch internet ID systeem
Dit is een stap dichter bij het merkteken van het beest-systeem, dus vrij alarmerend!
Herinner je, de Euro werd gecreëerd tijdens de Bilderberg conferentie… luister je wel? 

Quote Bilderberger David Rockefeller uit 1991:
“We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years… It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the world is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” 

Dus daar heb je het mensen, de mainstream media is zich volledig bewust van Bilderberg, omdat zij zelf ook iedere keer deelnemen. 

Veteran Forcefully Vaccinated/TB Shot After Arrest At Bilderberg 2012

Gepubliceerd op 2 jun 2012 door NotForSale2NWO