9 juli 2012

Bent u waarzegger, New Ager, spiritist of paranormaal?


GOD ROEPT U: BENT U WAARZEGGER of PARANORMAAL?

Gepubliceerd op 5 jul 2012 door eindtijdspace 

Gods oproep aan: hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Agers, magiërs, alle demonische rituelen en occulte praktijken. Aan de hand van Bijbelse teksten spreekt God tot deze groep. Please share, don't change! ©BC


Enkele belangrijke fragmenten: 

… Wetenschappers weten ook van de derde hemel af, maar zelfs met de grootste telescoop is het niet te bereiken. Men heeft zelfs in het verborgene geprobeerd de hemel, waar God is en de engelen Gods, te bereiken. Ook had men infrarood camera’s om de onzichtbaarheid waar te nemen. 

In Zijn hemels Koninkrijk
2 Tim. 4:18  De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Men denkt dit, wat in de geschriften staat: ‘De Here zal mij in Zijn hemels Koninkrijk brengen’. Ze volgen hun vleselijke begeerte. 

2 Petr. 2:10  Hij zal vooral hen straffen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en hemelse heerschappij verachten. Overmoedig en verwaand, schrikken zij er niet voor terug om de hemelse machten te lasteren… 

‘Het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten’, zó denkt de wereld
Gods Koninkrijk kome, Matth. 6, vers 33.  

Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk
Matth. 3, vers 2: Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Benjamin, Gods Koninkrijk verplaatst zich. Markus 12, vers 34: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

Rom. 14:17  Laat dit duidelijk zijn! Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

1 Cor. 4:20  Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

Matth. 13:47    Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. 

Benjamin, hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Agers, magiërs, alle demonische rituelen en occulte praktijken…. én geesten aanroepers, u maakt de mensen wijs dat de overledene de trouwring verstopt had in het nachtkastje. U zegt, ‘Uw man Jan vertelt mij dit’.  

Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven, Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. 

1 Sam. 28:8  ‘Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode…’ 

Satan vindt het prachtig
Let op, ik zeg u, satan vindt het prachtig dat u hiervoor openstaat en het klopte ook nog allemaal. Want satan laat wél zijn geesten spreken via zijn geesten aanroepers. Satan wist deze gebeurtenis ook, en gaf het geloofwaardig door. 

Zach. 10:2  De waarzeggers zien leugens: zij verkondigen valse dromen en troosten met waanbeelden… 

Heeft God niet gezegd, dat u zich hiermee niet moet inlaten?
Leviticus 19, vers 31: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten… 

God wil niet dat u verloren gaat (evangelie)
Alles buiten het Koninkrijk Gods, die niet Yeshua Hamashiach, Jezus Christus, erkent en aangenomen heeft, zal nimmer het Koninkrijk Gods binnengaan. God wil niet dat u verloren gaat.
Jezus Christus, de Zoon van God, zegt, ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.  

De zonde is een schandvlek voor de natie. Op een leven zonder God volgt de eeuwige verdoemenis. Zijn Bloed is voor ons vergoten aan het kruis. Hij stond op uit de dood! Yeshua Hamashiach, Jezus Christus, leeft! Bekeer u en word gered!
De genade is, wat Hij u wil schenken. Het enige dat Hij u vraagt, is dat u Jezus Christus toelaat in uw leven, en met Hem praat en wandelt, en vooral: Hém toelaat in uw hart. Bid en vraag om vergeving van uw zonden, en lees Gods Woord. Dán begint u meer en meer Hem te begrijpen.
Aarzel niet, en zeg ook in uw gebed, ‘Here, ik geef mij helemaal aan u over. Reinig mij en verlos mij. U bent sterker dan de mensheid en duisternis en alle verkeerde praktijken. U bent vanaf nu mijn Here, in alle situaties van mijn leven. Amen. Shalom.

Alle lof en eer aan Emanuel, de machtigste Yeshua Hamashiach. Gods engelen juichen! De Leeuw van Juda komt en verscheurt satans macht. Hij brengt Zijn kinderen thuis, zeer spoedig! Zijn Koninkrijk kome…, sprak de bode engel Gods. 

Shalom! 

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videosPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws