6 juli 2012

De engel van God vertelt wie de antichrist is! (ENG + DUTCH)


The angel of God tells who the antichrist is!

Gepubliceerd op 10 apr 2012 door eindtijdspace 

In dit profetisch visioen van Benjamin, door de engel van de Here Jezus op 10 april 2012 geopenbaard, vertelt God WIE de antichrist is.
Ter bevestiging gaf de engel Lukas 10 vers 18 en Openbaring 19 helemaal.

Nederlandse versie: 

Gepubliceerd op 10 apr 2012 door eindtijdspace 

Enkele belangrijke fragmenten:

De tijd is nabij! Dat waren de woorden van de engel. Benjamin, de wereld is reeds in de verdrukking. De antichrist komt uit de stam Dan. Spoedig zal hij vertellen dat hij de langverwachte ‘messias’ is. Er zullen plagen zijn, door hem gestuurd. Hij zal zich verschuilen achter zijn prijs voor de Vrede, Benjamin.

Deze valse messias is reeds allang gevallen,

Lukas 10, vers 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.Bliksem = Barack
Bliksem staat voor Barack, Benjamin. In de schriften staat in het Hebreeuws: Satan Barack Obama, bij naam: het Beest! Dit is zijn verborgen codenaam. Ook heeft hij zijn assistent, zijn helper, aan het werk gezet: de grote religieuze heilige leider (Openbaring 19). Benjamin, er is een valse godsdienst uit de hel opgerezen. Hier zal hij, de antichrist, aanbeden worden en zijn helper zal de geestelijke leider zijn. Ze hebben de contracten alreeds ondertekend.  

2012
Ook zal dit jaar nog het jaar zijn van misleiding en tekenen en wonderen. De ware kinderen Gods moeten zich klaarmaken, want de Bruidegom staat klaar om Zijn gasten te ontmoeten en om deel te nemen aan het feest. 

De tijd is op
Wie niet wil horen, gaat verloren. Ze moeten nú kiezen: VOOR of TEGEN Jezus Christus. De mens zal het zó zwaar krijgen, dat ze zich dood wenst. Is het zo moeilijk dat de mens de ware Leider aanbidt, Jezus Christus? Was uw zonden af! Bekeer u nu, maak nu de keus, mens. Onderwerp u nu aan de Maker van hemel en aarde en Schepper van de mens. God komt ALLE eer toe! Neem Hem nu aan, en word gered. Jezus Christus wil u redden. 

De engel liet mij ook beelden zien
Ik zag de leider aan een grote tafel met de paus, en zelfs andere grote leiders. En ze spraken over een nieuwe godsdienst die in Israël moet komen. Ik zag dat de leider opstond en de machten losliet. Ik zag dat demonen er op uitgestuurd werden. Ik zag een soort bijbel in de la van de antichrist met Arabische letters, leek het wel. Ik zag dat christenen opgepakt werden in Israël, en zag dat ze gestenigd werden en geslagen en geschopt. Ook zag ik kerken branden, en zag een bordje waar ‘Yeshua Hama’ op stond; de rest was weggebrand. Ik zag lijken, grote en kleine… ik zag zóveel! 

‘Ze zijn weg!’
Maar het meest indrukwekkende was wel, dat de antichrist uitschreeuwde, “Ze zijn weg! Ze zijn weg!” Wóédend was hij. En inderdaad, ik zag ‘vuurballen’, het leek op vuurballen: Jezus had Zijn kinderen thuisgebracht… 

Zijn komst
De engel zei, Hij komt, en wil dat u niet in deze ellende achterblijft. Hij geeft om u en heeft u lief. Kom snel of ga verloren…
Nog sneller is Zijn komst. Schud de mens, die slaapt, wakker met deze woorden die van God komen. Zeg ook: Israël, kijk uit voor de dorens die steken van deze onschuldige prachtige ‘roos’. Deze roos is gekweekt in het kwaad. Het is de antichrist met zijn daden. 

Wees wakker! Zie op Jezus Christus, en niemand anders. 

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videosPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws