7 juli 2012

Fukushima kernreactor 4 ingestort!

Het lijkt de zoveelste cover up in deze voor de mensheid catastrofale ramp met de kernreactoren in Fukushima. Volgens journalist Yoichi Shimatsu uit Japan zou het gebouw van Reactor 4 zijn ingestort, mede door een serie aardbevingen van enkele weken geleden…

Hierdoor braken de reeds verzwakte stalen palen af, waarop het basin rustte met daarin de gevaarlijke 1500 gebruikte brandstofstaven. Het gevolg is dat deze naar beneden zijn gevallen en nu open en bloot, her en der verspreid liggen over de brokstukken van wat eens Reactor 4 was.


Media afleiding
Daarom is er waarschijnlijk door de Japanse Minister van Energie, Gosh Hoson, een geheime opdracht gegeven, om ook de rest van het gebouw te slopen. Ondertussen moest de aandacht van de media worden afgeleid door Minister President Yoshihiko Noda. Dit gebeurde door een grootse toespraak, waarbij de aandacht volledig kwam te liggen op de voorgenomen extreme verhoging van de belasting, die vooral particulieren gaat treffen (BTW).

Doofpot & omkoping
Ondertussen houdt de mainstream media haar mond, in opdracht van de “verkopers van de dood” (degenen die financieel belang hebben bij nieuwe reactoren) en doet iedereen net alsof er niets gebeurd is. Achter de schermen is alweer sprake van omkoping van mensen om op andere locaties, ook andere landen, nieuwe reactoren te kunnen plaatsen.

Schuldig aan massamoord en vernietiging
Vanuit ethisch oogpunt zijn de verantwoordelijke leiders aansprakelijk voor massamoord en grootscheepse vernietiging van delen van deze planeet. Uiteraard zal de mate waarin ze aansprakelijk kunnen worden gesteld, weer afhangen van hoe men de komende decennia de kankergevallen gaat rubriceren. Hoe dan ook, je hebt de doden, de stervenden en… zij die spoedig zullen sterven.

Wereldwijd verspreide straling!
De straling van Fukusima heeft zich al over de hele wereld verspreid. Veel van de uitval volgt de atmosferische jet stream en heeft ondertussen al Alaska, Canada, de Amerikaanse Westkust en Midwest bedekt met radioactief materiaal. De radioactieve besmetting is ook gemeten in Europa! Op onderstaande kaart kun je zien waar de straling van Fukushima naartoe is gegaan. En dan te bedenken dat deze kaart slechts de uitval toont van één reactor.
 

Vervolgens weet ook Tepco, de energiemaatschappij die eigenaar is van de Fukushima kerncentrale, te melden dat de stralingsniveaus in de kelder van reactor 1 tot recordhoogte zijn gestegen. De monsters die werden genomen, vertoonden een waarde van 10.300 millisievert per uur. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse dosis straling die een gemiddeld mens kan verdragen, bereikt binnen 20 seconden.
Meer over de sloop van Reactor 4 in onderstaand interview (video), dat Jeff Rense had met de Japanse journalist Yoichi Shimatsu. 
 

Wat hij te zeggen heeft, komt grof samengevat neer op het volgende:
"Als deze oorlog tegen de slachtoffers met stralingsziekte in Japan een indicatie is van wat we nog meer kunnen wachten, dan denk ik dat het niet lang zal duren, voordat de Wereld Gezondheid Raad, een partner van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), een soort super griepvirus zal lanceren, en opvolgend cyanidepillen zal ronddelen aan hen die dan nog steeds in leven zijn. Deze wereldwijd opererende idioten moeten gestopt worden, gedood, nu!, door de mensen die nog wel een geweten en de moed hebben, voordat het écht te laat is".
 

BREAKING: Fukushima building 4 has collapsed. Plutonium in the air – video!


Bron: Niburu.co 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws