11 juli 2012

Henry Gruver’s visioenen over oorlog met Rusland, duistere engelen en de hemelOp 1 juli 2009 was Henry Gruver, een grote maar nederige man van God, te gast in een bijzonder interview bij één van de laatste afleveringen van Steve Quayle's radioprogramma Q-Files. Twee uur lang getuigde Gruver van de indrukwekkende ervaringen in zijn leven, waaronder een aantal door God gegeven visioenen over de aanstaande verrassingsaanval van Rusland op Amerika en Europa, over de hemel en over zijn confrontatie met twee duistere engelen onder de stad Rome.


De verrassingsaanval van Rusland op Amerika en Europa

Steve Quayle: Henry, de Heilige Geest getuigt al langere tijd met mijn geest en die van vele anderen, dat er weinig tijd meer is. Vertel eens over de visioenen die God je gegeven heeft. 

Henry Gruver: Zoals je weet ben ik een 'prayer walker', een gebedswandelaar, en loop de hele wereld over en bid voor landen, steden en mensen. In 1986 was ik in Wales. Al 7 jaar was ik bezig met het systematisch doorlopen van alle straten in Wales.
Op een dag was ik in de kuststad Bangor in het noorden… De volgende dag kwam ik in het kasteel, waar prins Charles gekroond is als prins van Wales. Er hingen overal foto's van deze gebeurtenis. Ik beklom de toren van het kasteel, en toen ik van bovenaf uitkeek over het eiland Anglesey, werd ik van het ene op het andere moment opgenomen in de hemel...  

Onder mij kon ik de hele Aarde zien. Uit een bepaalde richting zag ik plotseling een enorme militaire macht komen, uit een plaats die ik toen nog niet kende, maar waarvan ik later begreep dat het de Russische stad Moermansk was. Een grote marinevloot spleet de Atlantische Oceaan tussen Amerika en Europa in tweeën. Toen zag ik onderzeeërs met hamers en sikkels er op (dit oude Sovjet symbool is nog steeds in gebruik door het huidige Russische leger) voor de oost- en westkust van Amerika verschijnen.
Ik zag ook allemaal vreemde radiotorens, die toen nog niet bestonden, maar die nu overal in Amerika staan, en die we nu kennen als zendmasten voor mobiele telefoons. En ik zag uit deze masten zendstralen komen, die echter als stof op de Aarde uiteenvielen. Ik begreep dat dit betekende, dat niemand in Amerika deze aanval zal zien aankomen, en er geen enkele waarschuwing zal zijn.


Gruver zag in zijn visioen een plotselinge Russische invasie van Amerika 

De eerste onderzeeër vuurde een raket af op New York, dat volkomen verdween. Daarna werden er raketten afgevuurd op Seattle en het gebied tussen San Francisco en San Diego (Los Angeles ligt hier tussen). Ook Tampa in Florida werd geraakt door een raket.  

Ik schreeuwde het uit: Heer, gebeurt dit echt?! Toen verdween het visioen ineens, en stond ik weer boven in de toren van het kasteel, en keek uit over de daar gevestigde marinehaven. Alles was daar rustig, er gingen geen alarmen af, er leek niets aan de hand. Toen besefte ik, dat het visioen misschien betrekking had op de toekomst, en vroeg ik aan de Heer: wanneer gaat dit gebeuren? Wat zal het teken daar van zijn?
De Heer antwoordde mij: zodra Rusland haar grenzen open doet (val van de Muur in 1989, drie jaar later) en de massa's laat vertrekken, en men in Amerika 'vrede en veiligheid' begint te roepen en haar verdediging laat zakken (de forse bezuinigingen op Defensie door Barack Obama), dán zal dit gebeuren. En dit visioen heb ik al op 121 radiostations en in 12, 13 tv-programma's verteld.

In mijn presentatie 'Ik zag onderzeeërs' vertel ik de mensen hier over. Generaal Walter Walker, voormalig top-generaal van de NAVO, heeft twee boeken geschreven met de titels 'De Beer bij de achterdeur' en 'Het volgende dominosteentje'. Ik heb met hem gesproken, en waar hij over schrijft, is precies wat ik in mijn visioen heb gezien. Hij lachte mij niet uit, maar bevestigde alles en nam mij zeer serieus. Hij zegt dat Rusland voortdurend schijnaanvallen uitvoert op bijvoorbeeld Groot Brittannië, Duitsland en andere landen in die regio. Met schepen en vliegtuigen gaan ze dan tot vlak voor de territoriale wateren van die landen, om op het laatste moment weer om te keren.

Rusland doet in samenwerking met China en Noord Korea precies hetzelfde bij Japan. Oorlogsschepen en onderzeeërs van deze landen dringen regelmatig de territoriale wateren van Japan binnen, om daarna snel weer om te keren. En Japan vraagt iedere keer vergeefs om uitleg.  

Dit laat zien, dat de verrassingsaanval van Rusland op het punt van beginnen staat. Het gaat bijna losbarsten. Ik heb het destijds zo genoemde 'Tweede Witte Huis' op de hoogte gesteld van mijn visioen. Hier zaten de stafchefs van Defensie in, experts op het gebied van oorlog, het weer, etcetera. Niet één lachte me uit. Ze namen wat ik hen vertelde, zeer serieus.

Toen ik in Wales sprak, kwam een vrouw naar me toe, die vroeg of ik het boek 'De laatste bazuin voor Groot Brittannië' kende, van een prediker met de achternaam Gardener. Dat kende ik niet. Ook hij bleek onafhankelijk van mij over precies dezelfde zaken te hebben geschreven, over de al jaren aan de gang zijnde enorme militaire oefeningen van Rusland in de Atlantische Oceaan, die de voorbode zijn van de komende Russische verrassingsaanval op Europa en Amerika, die zal beginnen vanuit Moermansk.


Eindtijd draait om Israël

S. Quayle: Ik denk dat het bijna zover is. De reden waarom ik denk dat dit zo belangrijk is, is dat jij leeft met een 'open hemel'. God spreekt tegen jou, en Hij vervult Zijn Woord door jouw leven. Daarom wil ik dat je je verhaal doet. 
 

H. Gruver: Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof dat het aftellen is begonnen. Ik voel een enorme drang dat het ongelooflijk dichtbij is.

Ik wil iets zeggen tegen de moslims. Ook al zijn jullie islamitisch, wij hebben niets tegen jullie. Moge God jullie zegenen! We hopen alleen dat jullie gaan geloven dat Jezus Christus meer is dan een grote profeet. Hij is de Redder, de Enige die stierf voor onze zonden en weer opstond uit de dood. Ik ben letterlijk genezen door Zijn striemen, en ik heb ook veel andere mensen genezen zien worden.
Ik hoop dus dat jullie begrijpen dat wat ik ga zeggen, niet tegen jullie als moslims bedoeld is. Maar ook, dat jullie begrijpen, dat de Koran niet het hele verhaal over Jezus, de Zoon van God vertelt.
 

Wat ik wil zeggen gaat over Israël… Abraham had twee zoons, Izaäk en Ismaël. Veel Arabieren zijn afstammelingen van Ismael. Gods tijdsschema is toegespitst op het Midden Oosten. We zien de tekenen van de tijden in de gebeurtenissen in dit gebied, en de grootste reden om alarm te slaan is, wanneer de landen van de wereld zich aaneensluiten tégen Israël, speciaal de Verenigde Staten. Als wij geen president hebben die Israël steunt (Barack Obama is anti-Israël), dan gaan alle alarmbellen rond de Bijbelse profetieën af.  

Israël is Gods tijdsschema! Jezus zei zelf, als je de legers van alle kanten ziet optrekken naar Jeruzalem, weet dan dat de tijd nabij is. En op dit moment willen alle landen, niet alleen de islamitische, dat Israël Jeruzalem weggeeft. Hamas en anderen verzamelen hun krachten tegen Israël, en ik heb met mijn eigen ogen hun kampioen, wijlen Yasser Arafat, gezien en uit zijn eigen mond gehoord, dat hij zei dat de Palestijnen niet zullen rusten, voordat de laatste Jood in de Middellandse Zee gedreven en vermoord is.

De Arabieren realiseren zich niet dat ze in enorm gevaar verkeren. Volgens Zacharia 12 zullen aan het einde der tijden alle landen, die zullen opstaan tegen Israël, in stukken gescheurd worden. Als mensen de Bijbel niet lezen of kennen, dan zullen ze deze waarheid niet begrijpen. Ik heb dit gedeeld met politieke leiders, en hen de Bijbelse waarheid over de wedergeboorte van Juda laten zien, en dat deze zaken vlak vooraf gaan aan de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zacharia 14).
Eerst moeten echter Zacharia 12 en 13 vervuld worden. We bevinden ons nu op de drempel hiervan. Neem nu de G20-bijeenkomst in Londen, waar gepraat werd over een één-wereld munteenheid en wereldregering. Dat staat allemaal beschreven in Openbaring 18. Ze gaan een koninkrijk opzetten waarvan ze dénken dat deze over de hele wereld zal heersen, maar volgens Daniël 8 en 9 een mengsel zal zijn van ijzer en klei, en daarom uit elkaar zal vallen. 

De mensen moeten dringend de tekenen van de tijden gaan begrijpen. We leven nu in de tijd dat al deze zaken zullen gebeuren, en wel heel spoedig. Mijn hart en geest zijn zeer verontrust, omdat ik de landen van de wereld zie opstaan tegen Israël; omdat er steeds meer aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en stormen zijn. De grond onder de Aarde rommelt, de vulkanen beginnen te werken en uit te barsten. Dit zijn de tekenen waar Jezus over sprak! 

S. Quayle: Ja, het zal zijn 'zoals in de dagen van Noach'. Het is belangrijk dat de mensen beseffen dat we nú in de tijd leven waarin alles zal gebeuren. 

H. Gruver: Dat geloof ik ook, Steve. We zitten er midden in.


Gruver’s ontmoeting met de duistere engelen in Rome Henry Gruber werd samen met zes andere mannen (die zich ieder op verschillende plaatsen bevonden) tegelijkertijd weggevoerd naar Rome, alwaar ze een confrontatie hadden met twee duistere engelen

S. Quayle: Vertel alsjeblieft verder, Henry. Ik weet dat de laatste tijd over de hele wereld niet-Amerikaanse gelovigen van God te horen krijgen, dat ze zich klaar moeten maken, omdat de hel op het punt van losbarsten staat.
 

H. Gruver: In 1990 maakte de Heer mij op een ochtend om half vijf wakker. Hij beval me te gaan bidden en toen ik dit deed, bevond ik me van het ene op het andere moment in Rome. Ik liep door de straten van Rome, met nog zes andere mannen bij me. Mannen, die net als ik 'prayer walkers' waren.

We kwamen bij twee grote ijzeren 'poorten' of deuren, die in het trottoir waren verzonken. Ik trok één 'deur' omhoog, en één van de zes mannen trok de andere omhoog. Ik ging hen voor over een eeuwenoude, spiraalvormige trap naar beneden. De zes andere mannen achter me waren constant aan het bidden, waardoor ik een vreemde sensatie in mijn hoofd voelde. Het was alsof de kracht van die gebeden in mij vloeide. Ik heb in mijn leven nog nooit zóveel kracht gevoeld.

Aan het einde van de spiraaltrap kwam ik in een ondergrondse ruimte. Op het moment dat ik mijn voet op de bodem zette, zag ik aan de linkerkant een enorme duistere engel zitten, met vleugels die ieder wel vijf meter breed waren. Op het moment dat hij me zag, stond hij op en zei tegen me: jij zou hier niet moeten zijn! Toen zag ik dat er aan mijn rechterkant nóg zo'n duistere engel stond. Allebei waren ze minstens 9 meter hoog. Ik voelde me een dwerg bij deze afschuwelijke wezens. 

Toen wees ik met mijn linker- en mijn rechterhand op beide duistere engelen, en zei tegen hen: 'Omdat de kerk zichzelf niet gereedgemaakt heeft, is de apostolische zalving die door jullie al vele eeuwen wordt vastgehouden, vanaf nu vrijgelaten voor de kerk!' De engelen spreidden toen hun vleugels, en zeiden dat ze weg zouden gaan. Maar ik zei: 'Jullie gaan niet weg! Jullie zullen met ketenen gebonden worden, tot de Grote Dag van de Heer.' Op dat moment leek het alsof de hemel openging. Er zakten enorme kettingen naar beneden, die zich om de engelen heen wikkelden, en hen heel strak vastbonden, zodat alleen hun hoofd nog vrij was.  

Daarna bevond ik me weer even plotseling in mijn pyjama in mijn slaapkamer in Portland (Oregon). In Rome had ik echter geen pyjama aangehad, maar gewone kleding.
Die avond kreeg ik een telefoontje van Ron McKnight. Hij was een 'groene baret' in het leger geweest, had gediend achter de vijandelijke linies in Vietnam. Hij vroeg of God mij in de afgelopen 24 uur iets bijzonders had laten zien. Ik zei ja. Hij vertelde me, dat hij precies hetzelfde visioen had gehad, en dat hij contact gezocht had met de andere vijf mannen, de één in Alaska, de ander in Bangkok (Thailand), en weer een ander in Sacramento. Die bleken eveneens exact hetzelfde te hebben meegemaakt, en toen we de tijd controleerden, bleek het ook nog eens op precies hetzelfde moment gebeurd te zijn! Daarom geloof ik dat wij 'veranderd' werden, weggevoerd, en letterlijk met zijn zevenen in Rome zijn geweest.

S. Quayle: Ik herhaal mijn standpunt dat ik denk, dat veel mensen niet begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Toen ik Henry twee jaar geleden voor het eerst sprak, wist ik nog niets van zijn getuigenis. Nadat hij vertelde over de twee duistere engelen in Rome, liet ik hem een paar schetsen van een tekenaar uit Seattle zien, die eveneens bovennatuurlijke ervaringen had meegemaakt en dergelijke wezens had gezien. Het was ongelooflijk, maar deze engelen zagen er exact zo uit als Henry 19 jaar eerder in Rome had gezien en met kettingen had laten binden. Henry, dat is een dubbel getuigenis van jouw ervaring. God heeft jou de autoriteit gegeven over een paar hele machtige wezens. Jij en die zes andere mannen hebben in de straten van Rome letterlijk poorten geopend en de apostolische zalving, die door hen werd tegengehouden, bevrijd. Alleen in de Naam van Jezus en met de bovennatuurlijke zalving van de Heilige Geest kunnen we de poorten van de hel overwinnen. 
 

Ik krijg e-mails van christenen van over de hele wereld, die middenin de nacht door de Heer worden wakker gemaakt, en van Hem de boodschap krijgen dat ze zich gereed moeten maken, omdat de poorten van de hel op het punt staan geopend te worden, en losgelaten zullen worden op de Aarde. Ze zullen niet overwinnen, maar ze zullen zich wél openen. Daarom waarschuwt Henry de mensen dat Zacharia 12 op het punt staat vervuld te worden.


Henry's dood en zijn reis naar de hemel  

Maar Henry, ik wil graag dat je vertelt over wat je van de hemel hebt gezien. Kerken spreken nauwelijks over de hemel, en de hel vermijden ze al helemáál. Daarnaast spreken ze alleen over een 'politiek correcte' Jezus. Maar alsjeblieft, deel met ons wat de Heer je heeft laten zien over de hemel, want toen je me dat vertelde, was ik echt helemaal ondersteboven.
De mensen moeten goed begrijpen dat dit erg belangrijk is, want degenen die achter de Nieuwe Wereld Orde zitten, kunnen niet wachten totdat ze ons allemaal tot een vroege dood hebben veroordeeld. Dus vertel ons over je doodservaring en het feit dat je na 27 minuten weer tot leven bent gebracht.  

H. Gruver: Daar wil ik heel graag over vertellen. Hoe langer ik leef, des te kostbaarder is deze ervaring voor me geworden. Het is verbazingwekkend hoeveel jaar het kan kosten, voordat je de grootheid en de schoonheid van God begint te begrijpen, het plan van God voor onze levens en voor de toekomst. 

Toen ik in 1984 op Vaderdag stierf tijdens een auto-ongeluk, verliet ik mijn lichaam en kwam ik in een soort tunnel van vloeibare duisternis terecht. Achter me hoorde ik de meest prettige stem die ik ooit had gehoord: draai je om, het licht is hier! Maar ik hield mijn hand naar achteren en zei: nee, mijn vrouw is gewond, en zij en onze kinderen -die ook in de auto zaten- hebben mij nodig! Tot twee keer toe weigerde ik die prachtige stem (die later echter van satan bleek te zijn) te gehoorzamen.

Plotseling kwam ik uit de tunnel en leek het alsof de hemel openbrak. Ik leek pijlsnel door de ruimte te 'vliegen' richting de Melkweg, en kon alle planeten zien. Mensen zullen nu wel denken dat ik gek ben, maar ik zal u zeggen dat ik deze ervaring gedeeld heb met één van de meest vooraanstaande astrofysici van de NASA, dr. Romanovsky. Hij zat in het publiek toen ik dit vertelde tijdens één van mijn lezingen. Na afloop kwam hij naar mij toe, lachte mij beslist niet uit, en vroeg of ik de volgende dag met hem wilde ontbijten.
 

Tijdens dat ontbijt bevestigde hij alles wat ik in de ruimte had gezien. Er zat ook een astronoom uit Arizona bij, en die zei tegen mij dat ik de planeet Saturnus beter dan wie dan ook had weten te omschrijven, en wilde weten waar ik mijn doctoraal astronomie had gehaald. Ik zei tegen hem: ik heb helemaal geen doctoraal, in niets. Maar waar heb je dan al deze kennis van? vroeg hij toen. Hij kon niet begrijpen dat een leek zó veel wist over de ruimte en over de planeten.
Dus nogmaals, mensen kunnen me voor gek verklaren over wat ik in mijn visioenen heb gezien, maar de experts, politici, militaire leiders, wetenschappers en astronomen, niet één van hen heeft mij uitgelachen, en allen hebben wat ik hen verteld heb, bevestigd en zeer serieus genomen.


Gruver’s reis door de hemelen en de kwantumfysica  
H. Gruver: De astrofysicus Sheila Jones Baker heeft een boek geschreven waarin ze zegt, dat de Heer haar heeft laten zien, dat Hij veel sneller denkt dan de snelheid van het licht, de maximum snelheid die de mens kan waarnemen. Dat vind ik prachtig; zij heeft mij dan ook geholpen mijn 27 minuten durende buitenlichamelijke ervaring te begrijpen.
Tijdens het ontbijt met dr. Romanovsky merkte deze op, dat ik in 27 minuten tijd met de snelheid van het licht maar tot aan Saturnus zou zijn gekomen, en nooit de Melkweg had gehaald.  

S. Quayle: Dus je bewoog je met de snelheid van de gedachten van God!

H. Gruver: Precies. Weet je dat er in Romeinen 8:19-23 staat, dat heel de schepping in barensnood is, en verlangt naar de verlossing van haar lichaam? Jezus zei zelf (tijdens de intocht in Jeruzalem, Lukas 19:40) dat als de mensen Hem niet zouden prijzen, de stenen dat zouden doen. Hebben stenen een stem om zoiets te kunnen doen? Misschien wel, misschien in de kern van hun atomen. Ze hebben tenslotte ontdekt dat een quark een deeltje is dat communiceert tussen atomen.
 

S. Quayle: Je hebt helemaal gelijk. Dat wordt in termen van de kwantumfysica interconnectie genoemd. 

H. Gruver: Ja, kwantumfysica is de volgende stap naar bijvoorbeeld nieuwe energie. Ik denk dat we geen brandstoftekort meer zouden hebben als... maar dat is weer een heel ander onderwerp. Een quark draait de activiteit van een atoom om en verdwijnt, met een snelle beweging naar een staat van 'dood' en niet-bestaan, vervolgens achterwaarts in niets anders dan een zwart gat. Dr. Romanovsky zei, toen ik hem vertelde dat ik na mijn dood in een tunnel van vloeibare duisternis terechtkwam, hij dit heel erg op een zwart gat vond lijken, en dat de stem achter mij de stem van Lucifer geweest moet zijn, de 'houder van licht', zoals hij in het boek Jesaja genoemd wordt.

Ik kan hier nog heel lang over praten. De meeste mensen begrijpen niet eens een béétje hoe God denkt. Wij zijn zo vergankelijk en maken ons zo druk om van alles, zoals de economische crisis. We moeten leren de wijsheid van God te gebruiken. Steve, ik hoorde net een advertentie op jouw station voor goud en platinum. Ik geloof serieus dat het niet lang meer zal duren voordat ons geld niets meer waard is, en er een nieuwe munteenheid zal worden ingevoerd.  

S. Quayle: Ja, en ze zien niet in dat dit in feite de koning van Babylon is. Ik zou zo graag zien dat er meer mensen zoals Daniël in de kerken zouden zitten, maar helaas zitten deze vol met herders die allemaal in aanmerking komen voor de 'wolf-van-de-dag'-prijs. Kijk, jij hebt letterlijk over de Aarde gewandeld en dit al zo veel jaren verkondigd; anderen hebben een taak gekregen als wachters, de 'stemmen' die het verspreiden, zoals ikzelf en anderen... Maar de meesten die het zouden moeten zien, doen dat niet, kunnen dat niet en wíllen dat niet.


Satan roofde het licht uit de mens

H. Gruver: Dat geloof ik ook, Steve. God maakt zich klaar om de wereld Zijn échte mensen te laten zien, een waarachtige levende ziel, een mens gemaakt naar het beeld van God. Daar moeten we naar terug. En dat beeld kan er niet komen zonder het licht van God.
We zijn naar Zijn beeld gemaakt en waren vol van Zijn licht. We kregen de opdracht en de autoriteit om de Aarde te bewaken, in orde te houden, om ons te vermenigvuldigen en op te passen voor het jaloerse, gevallen wezen, satan, die geen licht van zichzelf had, en nu probeert de mens te misleiden en zijn licht te stelen. En als hij de 'aandacht van het publiek' krijgt, dan kan hij inderdaad verschijnen áls een engel des lichts. En hij was het die in die tunnel van duisternis achter mij zei, dat ik me om moest draaien, wat ik niet deed.

Sheila Jones Baker, de astrofysicus die ik zojuist noemde, schreef in haar boek dat ze gelooft dat satan de wachter is van de zwarte gaten, en het licht van de sterren en universa daarin opslorpt. Dr. Romanovsky vertelde mij tijdens dat ontbijt precies hetzelfde. Ook merkte hij op, dat ik er achterwaarts in was gegaan, wat volgens hem een teken was dat het niet de bedoeling was dat ik er in zou blijven.
 

Dat auto-ongeluk waarbij ik aanvankelijk omkwam, gebeurde in 1984. Ik had het eerste deel van de nacht gereden en had daarbij meegezongen met heerlijke muziek op een nieuw cassettebandje. Ik voelde me vol van de aanwezigheid van God. Toen wisselde ik halverwege met mijn vrouw en ging ik op de achterbank liggen slapen. Vervolgens raakte ze van de weg en kregen we dat ongeluk.
Mensen hebben wel tegen mij gezegd dat dit niet gebeurd zou zijn, als ik een aan God gehoorzaam leven zou hebben gehad. Maar ik antwoordde hen dan: jullie hebben geen benul wat gehoorzaamheid is.


De gouden straten in de hemel en kleren van fijn wit linnen  S. Quayle: Inderdaad! Zulke uitspraken zijn afkomstig van religieuze geesten. Ik heb daar naar aanleiding van mijn radioprogramma zelf ook heel veel mee te maken. De mensen moeten juist begrijpen dat je door dat ongeluk létterlijk in de aanwezigheid van God werd gebracht, en Hij daarmee een gebed van jou verhoorde van toen je nog maar een jongetje van 7 was, toch? 

H. Gruver: Dat klopt. Ongeveer een jaar na het ongeluk sprak ik tijdens een dienst in een Baptistengemeente. Niets bijzonders, er waren geen wonderen, het was een gewone preek. Maar plotseling was het alsof Jezus achter mij was. Ik hoorde Hem tegen mij zeggen: 'Ik dacht, laat ik je meenemen op een reis door de hemelen, voordat Ik ze oprol, weggooi en volkomen nieuwe creëer.' De Heer nam me terug naar een moment, waarop ik 7 jaar was en me voor mijn broertjes en zusjes had verstopt onder een oude truck van mijn vader. Die ochtend had ik op de zondagsschool van de juffrouw gehoord, dat God ooit de huidige hemelen zal oprollen en weggooien, en vervolgens nieuwe zal scheppen. En toen, zittend als 7 jarig jongetje onder mijn vaders truck, vroeg ik aan Hem: God, mag ik naast U staan en kijken, terwijl u dat doet, de hemelen oprolt, weggooit en nieuwe maakt? 

De Heer herinnerde me aan precies dat moment, terwijl ik op het podium in die Baptistenkerk stond. Ik begon te huilen en kon niet meer verder praten. En weet je wat zo bijzonder was - iedereen in de kerk kwam naar voren en begon ook te huilen, terwijl ze niet eens wisten wat er aan de hand was! Maar ze ervoeren dat de Geest van God op dat moment heel sterk aanwezig was.
21 oktober 1988, vier jaar later… Ik had net een aantal jaren van 'prayer walking' voltooid in Oost Europa, en keerde terug naar mijn gezin in Portland, Oregon. Het was een bijzonder jaar geweest.
Ik ging met mijn vrouw op bezoek bij mijn voorbidders, die overigens een gemiddelde leeftijd van 75 jaar hadden. Deze oudjes waren degenen die voor mij waren blijven bidden, terwijl ik in het buitenland was. We waren met ongeveer 25 personen aan het zingen, toen het plotseling leek alsof er een fel wit licht van boven kwam. Vervolgens kwam de glorie van God als een soort gouden wolk dwars door het plafond naar beneden. Ik ging onmiddellijk op mijn knieën, en op het moment dat ik de vloer raakte, bevond ik me letterlijk op de straten van goud in de hemel.

Toen ik naar beneden keek, trok ik instinctief mijn voeten terug, omdat de gouden straten zó transparant waren, dat je oneindig ver naar beneden kon kijken. Even later realiseerde ik me, dat ik er toch niet doorheen zou vallen, en begon te lopen.
Voor mij liep iemand in de mooiste witte kleren die ik ooit gezien heb. In Openbaring 3 zegt Jezus tegen de gemeente van Laodicea, de laatste kerk: 'Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar worde...' In hoofdstuk 19:8 staat dat deze smetteloze linnen kleren de rechtvaardige daden van de heiligen zijn.
Daar had ik nooit eerder over nagedacht, totdat ik die persoon in witte kleren voor mij zag lopen. Toen ik goed keek, zag ik dat iedere draad van dat witte linnen bestond uit woorden, die vertelden wat de rechtvaardige daden van deze persoon tijdens zijn leven waren geweest. En dat waren daden van liefde. Zo las ik bij deze persoon bijvoorbeeld, dat deze ooit alleen maar een glimlach had gegeven aan iemand, die heel depressief was. En door die glimlach was de depressie van die persoon geweken. Toen besefte ik, dat dit witte linnen het hele getuigenis is van het leven van het Aardse leven van een christen. 

S. Quayle: Prachtig, dat heb je zo mooi gezegd. Iedere daad gedaan uit liefde is een draad in dat witte kleed van rechtvaardigheid. 

H. Gruver: Juist! En het is het enige wat je van dit leven mee kunt nemen naar de hemel. Er staat niet voor niets geschreven dat de Bruid (de gelovigen) witte kleren gegeven zal worden.

S. Quayle: Ja, en ik denk dat dit van enorm belang is. In de 37 jaar dat ik kerken heb gevolgd en bezocht, werd er zelfs niet in de grootste kerken en TV-kerkdiensten gesproken over de beloningen in de hemel, die de rechtvaardigen zullen krijgen. Misschien dat dit in kleine kerken nog wel aan bod komt, maar door de bank genomen is de boodschap tegenwoordig niet meer, 'Houd van je naaste zoals van jezelf' maar: 'Houd van jezelf, en vergeet je naaste'! En dat is triest. De mensen zouden moeten begrijpen dat de Heer een heel goed geheugen heeft.

H. Gruver: Amen. Goed, toen ik wandelde op de gouden straten en naar die persoon in witte kleren keek, rook ik ineens de heerlijkste geur. Ik keek naar rechts en zag bloemen in de meest prachtige kleuren die ik ooit gezien heb. Ook zag ik bomen met allerlei soorten verrukkelijk fruit eraan, en als iemand hier van wilde eten, hoefde hij alleen maar zijn hand er onder te houden, en het fruit viel vanzelf uit de boom. 

In mijn presentaties vertel ik de mensen dat we op Aarde een spectrum van misschien 8 hoofdkleuren kennen, maar dat er in de hemel eerder 88 verschillende hoofdkleuren zijn. Tijdens mijn gesprek met dr. Romanovsky en die andere astronoom (van het observatorium bij Flagstaff, Arizona) merkte de laatste op, dat zij door de telescoop kleuren op de planeten in het zonnestelsel zien, die niet op de Aarde voorkomen. Alleen als ze er een foto van maken, dan zijn deze andere kleuren volgens hem niet meer zichtbaar.

Toen ik naar die prachtige, kleurrijke bloemen in de hemel keek, en slechts in mijn gedachten zei, 'Wat zijn jullie mooi en wat ruiken jullie lekker!', begonnen de bladeren aan de stelen ineens te klappen, en draaiden de bloemen zich van mij af, en hoorde ik hen zingen, 'Alle lof en eer en dankzegging aan de Vader, omdat hij ons gemaakt heeft en ons waardig heeft geacht de verlosten te dienen.' En vanuit deze bloemen kwam er opeens een schitterend licht, dat langzaam naar de troon van God vloeide. Ook vanuit de bladeren van de fruitbomen en zelfs vanuit het gras klonk hetzelfde lied, en stroomde hetzelfde prachtige licht naar Gods troon.

Herinner je dat God de Schepper en Bron van het licht is. Daarom keerde het licht uit de bloemen terug naar Hem. Na de val van de mens begon dit licht in Adam uit te doven, alsof een zwart gat alle leven uit hem zoog. De genadige God onderbrak dit proces, bestrafte de slang, en stelde een tijdlijn in waarbinnen Hij beloofde dat uit de schoot van Eva een Verlosser zou komen, die niet voort zou komen uit het zaad van een man, maar uit het profetische Woord.
Hieruit blijkt dat een nieuwe geboorte voortkomt uit openbaring en belijdenis. Daarom zegt het Woord van God: laat uw ja ja zijn, en uw nee nee. Jezus zei van de Romeinse hoofdman die Hem vroeg: Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn, want ik ben het niet waardig dat U in mijn huis komt, dat Hij in heel Israël nergens zo'n groot geloof was tegengekomen. Er zit enorm veel kracht in woorden van licht en waarheid!
 

S. Quayle: En Jezus zei dat Zíjn Woorden het licht zijn. Tijdens mijn gebed zei de Heer vandaag tegen mij: Steve, begrijp je nu waarom Ik je gezegd heb, niet op je ogen en niet op je oren te vertrouwen, maar Mij in mijn Woord te zoeken, omdat de zichtbare wereld zo vervormd is? De mensheid wordt gemanipuleerd door de duivel, die ons een soort holografisch beeld geeft van de ónwerkelijkheid, terwijl de enige échte werkelijkheid is gelegen in de Schepper van alle leven (Colossenzen 1:16: Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen). De Heer heeft me al veel vaker gezegd: Vertrouw niet op wat je ziet en hoort, vertrouw alleen op wat Ik je laat zien, omdat al het andere een versluierde interpretatie is van de puurheid van het licht van Jezus. En dat geldt ook voor alle geluiden. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring spreken over rockmuziek. Het geluid van rockmuziek zuigt alle schoonheid uit de schepping weg. 

H. Gruver: Interessant dat je dat zegt, want de muziek die ik in de hemel hoorde had geen 'beat'. Alle muziek in de hemel is in perfekte harmonie. Dat vertelde ik ook tegen dr. Romanovsky en die andere astronoom. Dr. Romanovsky zei dat dit volgens hem komt omdat er in de hemel geen tijd bestaat, en de 'beat' of de maat van de muziek een tijdsmaat is. Hij herinnerde mij eraan dat tijd niets betekent voor God, en dat een engel Hem er aan moest herinneren dat de 70 jaren ballingschap van het volk Israël in Babylon voorbij waren. God is de alpha en de omega, heeft geen begin en geen einde, wat betekent dat de tijd voor Hem niet bestaat.
Daarom heeft rockmuziek zo'n zware beat. Je weet vast wel dat het gebruik van drugs vaak gepaard gaat met rockmuziek. 

S. Quayle: Precies, en die combinatie vervormt de werkelijkheid. Ik weet waar ik over spreek. Het is een patroon waarbij mensen zó diep ondergedompeld worden in de disharmonie van de hel, dat ze de harmonie van de hemel niet meer kunnen horen.


Het aanvullende visioen over de verrassingsaanval van Rusland 

Maar laten we het over je 'Kijk wat Ik zal doen' visioen hebben, Henry. Dames en heren, daarom vroeg ik laatst om een landelijk gebed, zowel tijdens mijn eigen radioprogramma als in het programma van Alex Jones. Het gaat om het volgende visioen, dat Henry van God kreeg over de aanval van Rusland op Amerika.

H. Gruver: Dat visioen kreeg ik in 1990. In dat visioen zag ik opnieuw hoe vanaf Russische onderzeeërs raketten werden afgevuurd op Amerika. En weer schrok ik er enorm van. Maar deze keer hoorde ik ineens een stem achter mij zeggen: 'Kijk wat Ik zal doen!'
Plotseling begonnen de bergen aan de kust te trillen en te schokken. Met grote knallen werd er rook in de atmosfeer geperst, waardoor die raketten uit koers raakten. Hun geleidingssysteem werd in de war gebracht en ze stortten zonder te ontploffen neer op Aarde.  

Weet je nog dat ik vertelde over mijn gesprek met het 'Tweede Witte Huis', met onder andere hoge militaire stafchefs en andere experts? Toen ik mijn visioenen met hen deelde, zij één van deze experts: wat jij gezien hebt, klopt, want het is een feit dat bij sterke seismische activiteit er grote storingen in het magnetische veld zijn, en elektronica erdoor in de war wordt gebracht. Als een raket het magnetische Noorden niet meer herkent, dan schakelt deze zichzelf en zijn (nucleaire) lading automatisch uit. Dat veiligheidssysteem hebben alle raketten om te voorkomen dat de vijand controle krijgt over het besturingssysteem, en deze raketten terugstuurt naar waar ze vandaan kwamen.

Maar in dat visioen zag ik nog meer. Van alle kanten kwamen er gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers op ons af. Ik kon de gedachten van de piloten horen: 'Onze raketten kwamen er dan wel niet doorheen, maar jullie zullen nooit al onze vliegtuigen kunnen tegenhouden.' En toen zag ik vanuit de bergen aan onze kust ineens as de atmosfeer in gespuwd worden, alsof het enorme vulkaanuitbarstingen waren. De metaaldeeltjes kwamen in de motoren van de vliegtuigen, waardoor deze neerstortten.


Het was echter nog niet voorbij. Na de vliegtuigen en bommenwerpers zag ik voor de kust een gigantisch schip. De voorkant ging open en uit dit schip kwamen talloze landingsschepen met militairen. Dit gebeurde overal aan de kust. Opnieuw hoorde ik deze Russische soldaten denken: 'Jullie zullen ons niet kunnen tegenhouden, want we zijn met té veel. We gaan dit land veroveren.'
En net als na de raketten en na de vliegtuigen hoorde ik de Stem achter mij zeggen: 'Kijk wat Ik zal doen!' En vanaf de bergen, waaruit de as in de atmosfeer was gepompt, begonnen ineens rivieren van lava naar beneden te stromen. De lava vloeide langs de hele kust, en de Russische troepen konden geen enkele opening vinden om op te rukken. Toen stopte het visioen.  

Later kreeg ik nóg een aanvullend visioen, waarin God liet zien, dat sommige raketten wél hun doel bereikten, en dat sommige Russische troepen er ondanks de lavastromen toch doorheen kwamen.

S. Quayle: Dat van die lavastromen is zeer interessant in het licht van een recent bericht, dat wetenschappers een gigantisch lava meer onder de bergen langs de Pacifische kust hebben ontdekt. 


Geen Opname vóór de verdrukking - De rol van Amerika in de eindtijd  

H. Gruver: Bijzonder. Trouwens, in dat aanvullende visioen, waarin ik zag dat de Russische aanval deels wél zal slagen, zag ik ook, dat wij nog steeds hier zijn. 

S. Quayle: Je bedoelt dat we niet in de hemel worden opgenomen in de 'pre-tribulation' Opname? (Opname voor de 7 jaar durende verdrukking periode)

H. Gruver: Inderdaad. Wat betreft de Opname: ik ben niet pre-, mid- of post-Tribulation, maar: wees er altijd klaar voor! Jezus zei zelf dat we de dag en het uur niet kunnen weten, en dat Hij komt op een moment dat we het niet verwachten. Alleen de Vader weet wanneer de Bruid zichzelf gereed heeft gemaakt.


Ik denk dat de instorting van de economie ons zal zuiveren. Degenen die eigenlijk de mammon, het geld aanbidden, en niet God, zullen weggezuiverd worden. In Amerika hebben we het spreekwoord: 'Kop op, het had erger kunnen zijn.' Als ik eerlijk ben, moet dat voor de nabije toekomst veranderd worden in: 'Kop op, het ZAL erger worden.' En als je je hoofd niet omhoog heft naar de hemel en je vertrouwen niet stelt op de Heer, dan zul je vallen.

In 2 Thessalonicenzen 2:9-12 staat dat er velen verleid zullen worden door valse tekenen en wonderen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aanvaard hebben. Dus de enige keer dat je naar beneden kijkt, zou moeten zijn als in je de Bijbel leest. En kijk dan weer omhoog en vraag de Vader om wijsheid over wat Hij jou te zeggen heeft, en om begrip van de tekenen der tijden, want we leven nu zeer beslist in de eindtijd.
 

Als ik hier over spreek, vragen mensen me nogal eens: Wat is de rol van Amerika in de eindtijd? Hierover het volgende. Er zijn enorm veel boeken geschreven over de Bijbelse profetieën, en die zeggen allemaal dat Rusland eerst Israël zal aanvallen. Ik denk dat het anders zal zijn, namelijk dat Rusland eerst Amerika zal aanvallen.

De in Ezechiël 38 beschreven Gog-Magog oorlog gaat inderdaad eerst over Israël, maar de verzen 10-13 gaan volgens mij over Amerika. Vers 10 begint namelijk met 'Het zal ook gebeuren dat...' (It shall also come to pass - in het Nederlands is dit anders vertaald), wat volgens mij een aanvulling is, iets dat op hetzelfde moment zal gebeuren als de plannen van Rusland om Israël binnen te vallen. In vers 11 staat namelijk: 'I will go UP to the land of unwalled villages' (vertaald met: Ik zal OPtrekken naar het land van dorpen... zonder muur...'). En welk land ligt er 'UP', dus bóven Rusland? Als je vanaf Rusland 'omhoog' reist, ga je over de Noordpool, en kom je terecht in... Amerika! 

Daarnaast staat er dat dit land 'zonder muren, grendels of poorten' zal zijn. In Israël bevinden zich deze overal, maar in Amerika niet. Dan staat er ook nog dat de handelaars en machtige kooplieden zullen zeggen, 'Komt gij om buit te maken, hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?' Ik denk dat dit betrekking heeft op de rijkdom van Amerika. 

De Verenigde Staten maken zich op om samen te gaan met Mexico en Canada in de Noord-Amerikaanse Unie. Het wordt ontkend maar we weten dat het waar is, de blauwdruk hiervoor wordt al jaren voorbereid. Amerika, Mexico en Canada willen samengaan om tegen de Europese Unie op te kunnen, omdat de EU ons anders zal overvleugelen.  

Tenslotte wil ik christenen wijzen op Psalm 2. In vers 2 staat: 'De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!' Ziet u het? Wij hebben dus de macht om hen te binden! En lees dan verder: 'Die in de hemel zit, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in Zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.' 

Christenen, dát is onze missie! Lees hier meer over op onze website van Joyful Sound Ministries: Joyfulsoundministries.com 

S. Quayle: Henry, heel erg bedankt voor het delen van je hemelse visioenen.


Merk op: Omdat Henry Gruver zulke buitengewone visioenen heeft gehad, wil dat niet zeggen dat hij nu op ieder terrein gelijk heeft. Zo heeft hij zijn eigen interpretatie van de Opname, Ezechiël 38 en van Psalm 2 weergegeven, waar velen misschien weer anders over denken, en dat mag. Zo denk ik persoonlijk dat we vlak voor de komst van de Heer staan / Opname, aan de vooravond van de Grote Verdrukking van 3.5 jaar. 


Bron:


Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws