1 juli 2012

Klokkenluidster Jane Bürgermeister waarschuwt voor Griep-valse-vlag operatie

De WHO liet als officiële organisatie een officieel H1N1-logo ontwerpen! Krankzinnigheid ten top? Alsof het een bedrijf was! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Farma. 

De onderstaande e-mailtekst ontvingen we vandaag van Jane Bürgemeister. Is deze dame de boel aan het opruien, zoals velen beweren, of is ze daadwerkelijk een klokkenluidster, die het bij het rechte eind heeft. Waarschuwt zij ons feitelijk voor een mogelijke valse vlag operatie, waarbij een griepvirus betrokken zou zijn?  

Hieronder kun je haar (vertaalde) tekst lezen.
Wat we echter willen toevoegen, is dat met name het afkraken van de site van Alex Jones, INFOWARS.com, in dit verband, niet helemaal onze stijl is. Maar we willen nogmaals erop wijzen dat het blauwe deel van de tekst, hieronder, de tekst is zoals Jane Bürgermeister die heeft opgesteld. De verwijten van haar aan Alex Jones, zijn dan ook volledig voor haar rekening. Waarde vrienden, 

Opnieuw kijken we de dreiging in de ogen van een monolitisch massa-grieppandemie-vaccinatie-programma, onder toezicht van de wereldgezondheidsraad, de WHO. Ik wil jullie graag deze laatste video van mijn kant laten zien, inzake het werkelijke en aanwezige gevaar:
x


Jane Burgermeister - pandemic update 25 June 2012

Gepubliceerd op 25 jun 2012 door monitorpolski 

Onder de radar door, hebben de globalisten hun massa-grieppandemie-vaccinatie machinerie via de WHO versterkt. Het enige dat nu nodig is, is opnieuw een trigger, een nieuwe golf van het ‘vogelgriep’-virus als hype, om ons opnieuw in een staat te brengen van massa-vaccinaties met giftige spuiten als in 2009. En waarschijnlijk zal dat steeds meer met machtsvertoon gepaard gaan! 

Zoals je weet, opent het uitroepen van de grieppandemie-fase niveau 6, steeds meer de deur naar gedwongen vaccinaties met een vaccin, waarvan in 2009 steeds vaker is gebleken dat het ernstige auto-immuunziekten opwekte. Meer dan andere zaken, hebben ‘hervormingen binnen de WHO in 2011 de dreiging vergroot van een wereldwijde valse-vlag-pandemie..! Wist jij dat in 2011 de grote farmaceutische bedrijven aandeelhouder zijn geworden van het ‘WHO-pandemie-virus-waarschuwingssysteem’? Dat betekent dat de farmaceutische industrie de vinger in de pap heeft op dit niveau om een viruswaarschuwing te hypen, tijdens de start van een ‘pandemie’... Maar ook het toevoegen van dodelijke virusmutaties aan de pandemie-vaccins.  

Er zijn ook plannen opgesteld die erin moeten voorzien, dat pandemie-vaccins sneller geleverd kunnen worden in het geval van een, door de WHO uitgeroepen niveau-6-pandemie-verklaring… Zowel in Polen als in Zwitserland is men ook al bezig om strengere wetgeving uit te werken, waarin gedwongen vaccinaties zullen worden geregeld. De wereld heeft geslapen, maar de globalisten hebben dat niet gedaan. Zij hebben van de lessen uit 2009 getrokken, uit het mislukken van de pandemie-vaccinatie-campagne en de gaten in de wetgeving gedicht.  

Valse-vlag-operatie!
De nieuwe golf informatie die opduikt in de media rondom de hype van het vogelgriepvirus in de MSM (main stream media), suggereert dat de globalisten een valse-vlag operatie aan het plannen zijn met een grieppandemie. Een website als ‘Infowars’ van Alex Jones promoot zelfs deze Globalisten-virus-hype en de massa-vaccinatie-agenda, volledig in de pas met de door de elite gecontroleerde mainstream media, zoals in 2009. Kijk daarvoor maar eens naar dit artikel van Alex Jones’ ‘INFOWARS’. 
 

Voor mij is er geen twijfel meer: de site van Infowars is gewoon een door de globalisten gebruikt stuk misinformatie-gereedschap. Want deze site heeft niet alleen verhalen over de absurde ‘supervirus-hype’, Infowars blijft maar zwijgen over de schade die werd aangebracht door het vaccin dat in 2009 werd gebruikt als grieppandemie-vaccin. Dit is inmiddels bevestigd oor overheden uit Ierland, Noorwegen, Finland en Zweden. In dit laatste land stierven in die tijd (2009) slechts 29 mensen aan het varkensgriepvirus, en dat is toch een stuk minder, dan de ongeveer 3000 personen die jaarlijks aan de gewone griep overlijden!

De mainstream media, zoals hier de BBC, doen weer een flinke duit in het zakje om angst voor de grieppandemie te verspreiden 

Maar in Zweden blijkt nu wel een ander verhaal de kop op te steken... Meer dan 200 jonge mensen, dit is dus door de Zweedse gezondheidsoverheden al bevestigd, lijden op dit moment aan Narcolepsy, een slaapziektestoornis, en dit aantal stijgt nog elke dag!

Volgens het dagblad ‘Die Welt’, lijden in Duitsland meer dan 50.000 mensen, vooral jongeren ook weer, aan Narcolepsy, waarbij dit aantal uiterst onrustbarend is, als je bedenkt dat slechts 6% van de Duitsers zich in 2009 de grieppandemievaccinatie liet toedienen. Infowars heeft ook het uiterst onrustbarende verhaal uit 2009 begraven, over de 72 kilo laboratoriummateriaal, afkomstig van farmaceut Baxter, dat ineens verdwenen was. Dit materiaal bevatte een uiterst dodelijke variant van het vogelgriepvirus en had, wanneer dit uiterst gevaarlijke materiaal niet weer gevonden was, voor een razende epidemie in Europa kunnen zorgen. 

Het was ook Infowars dat dr. Wolfgang Wodarg ondersteunde en het PACE onderzoek dat werd geleid door Paul Flynn, Europees parlementslid. PACE liet in haar slotrapport alle bevindingen rondom vaccinatieschade uit het, in 2010 verschenen rapport, verwijderen, waardoor de massavaccinatie machinerie van de WHO intact kon blijven. 

En wat te denken van een vliegtuigongeluk, enkele dagen nádat de Poolse minister voor volksgezondheid Ewa Kopacz deze PACE hoorzittingen had bijgewoond, om te getuigen van de gevaren rondom de pandemievaccinaties. In dit bizarre ongeluk vond de halve Poolse regering de dood... Dit ongeluk was een ‘waarschuwing’ aan de Poolse regering om nooit meer een pandemievaccinatie campagne te weigeren…

Probeer alsjeblieft deze boodschap te verspreiden en laten we mensen waarschuwen om actie te ondernemen. Laat mensen opstaan tégen de nationale pandemieplannen. Laten we met z’n allen de massavaccinatie machinerie van de WHO ontmantelen, voordat die onze richting uitrolt…!
Ik wil je aanraden a.j.b. niet op Infowars te kijken voor betrouwbare informatie hierover. Neem zélf het initiatief, want jouw gezondheid staat op het spel. Totdat we deze pandemieplannen hebben ontmaskerd, kan er zomaar wéér een valse vlag grieppandemie worden afgekondigd. 

Beste groet,  

Jane Burgermeister
Vienna, Austria 

Bron: Wanttoknow.nl