4 juli 2012

LEUGENS die de mensen zullen worden verteld om de RFID-chip te nemen
door Nicole 

Mensen, het merkteken van het beest zal gepromoot worden, op zó'n manier dat de mensen zullen worden aangetrokken!  

Herinner je de film ‘Legend’? Toen het jonge meisje in het huis van de "duivel" was en hij zette haar in een trance…, dat ze begon te dansen en zichzelf toen plotseling in slechte kleding vond? Hoe dan ook, ik dacht aan alle leugens, opdat ‘ze’ mensen zover krijgen om te geloven dat het goed is om het merkteken te nemen. 

Hier zijn een paar voorbeelden. Ik ben er zeker van dat jullie nog wel meer redenen weten… 

 • Zelfmoord stuurt je naar de hel, dus als u de microchip niet neemt, zegt u in wezen dat u het leven opgeeft, en uzelf opgeeft om gedood te worden. Om zo makkelijk te weigeren, door niet te eten of verstoten te worden uit de samenleving, is zelfmoord en ook dát zal u zeker naar de hel sturen. 

 • Ook al zult u de microchip niet nemen en wordt u gedood, dan wordt die microchip nog steeds geïmplanteerd in de lijken van mensen, om diegenen te identificeren, die geen deel meer uitmaken van de maatschappij. Dus dat betekent dat u de microchip toch genomen heeft. 

 • Microchips zitten al in kleding, producten, computers, enzovoort. Dus wat is het verschil met buiten je lichaam, als u er nu toch al gebruik van maakt? Er is geen verschil als het in je lichaam zit. 

 • Is Jezus niet gekomen om u het leven in overvloed te geven? En maakte Hij niet mensen met een zekere intelligentie om anderen te kunnen helpen? En een microchip, die mensen kan helpen ziektevrij te leven voor 500 jaar, is dat niet het leven van mensen ‘meer overvloedig’ maken? 

 • Een goede God zou niet willen dat mensen lijden, toch? Dus vertelt u mij waarom u wilt leven met ziekte en niet een chip accepteert, die je DNA kan corrigeren? Zou dat slecht zijn? 

 • Er zijn zoveel criminelen, dat u niet zou willen weten waar uw kind is als ze werden ontvoerd? Zou het dan niet úw schuld zijn, als uw kind werd ontvoerd en vermoord? Zou dat in wezen niet verwaarlozing van uw kant zijn, wat gelijk staat aan moord?  

 • Zou u niet willen weten, waar uw bejaarde ouders zijn, die de ziekte van Alzheimer hebben? 

 • U staat de RFID-chip al toe in uw (huis)dieren, dus waarom zou u uw mening op het laatste moment veranderen, dat u het niet voor uzelf zou nemen? Is dat niet een beetje hypocriet?  

 • U zegt dat de microchip u overal volgen kan en beschikt over al uw gegevens en privacy. Maar deze informatie staat al voor bijna tien jaar op het internet! Zou u niet baas willen zijn over uw eigen gegevens, zodat het niet op duizenden websites te vinden is, waarvoor mensen 9,99 dollar betalen om een achtergrond controle uit te voeren op gegevens die wellicht onjuist zijn? Raakt u misschien niet in de war met een persoon die een criminele achtergrond heeft? Of zouden ze u niet per ongeluk verwisselen met uw vader, omdat u beiden dezelfde naam heeft? 

 • Het nemen van de microchip voor de gezondheidszorg is niet hetzelfde als het merkteken van het beest, want het dient niet voor kopen en verkopen. Het is voor het bijhouden van uw gezondheidsinformatie!  

 • Het merkteken van het beest is niet een microchip, het is een beslíssing die je inwendig maakt.  

 • Zou God willen dat u verhongert?  

 • Spreekt de Bijbel niet over het gehoorzamen aan de wetten van het land? 

 • De microchip kan worden afgesloten op elk moment, als je voelt dat je het niet wilt. Zou God een persoon niet vergeven, wanneer hij of zij het alleen maar zou gebruiken om eten te kopen voor anderen en het met hen te delen, als je het er daarna weer uithaalt?  

 • Als u de microchip neemt, maar niet het beest aanbidt, dan wordt u niet veroordeeld. 

 • Door de chip niet te nemen, onderwerpt u zichzelf om in een gevangeniskamp te zijn, zonder kleding. En zegt de Bijbel niet dat je bescheiden moet zijn? Zou dat soort gedrag er niet voor zorgen dat je naar de hel gaat? Zegt de Bijbel niet, dat als een persoon met lust naar u kijkt als gevolg van de jurk die u draagt, hij dan zondigt? En veroorzaakt zondigen zonder berouw, of leven in zonde niet dat je naar de hel gaat? 

 • Het merkteken van het beest is de zondag aanbidding. Omdat het aanbidden op zondag is gekoppeld aan de zonnegod Ra. Een microchip is maar een klein apparaatje. 

 • Heeft u niet reeds een microchip in uw creditcard en uw rijbewijs? Nou, dan nam u in feite al het merkteken van het beest voor het kopen en verkopen. 

 • U geld is veilig gesteld als u een biochip neemt, want geen dief, geen hacker, kan meer bij uw geld. Het is daar veiliger dan op de bank. 

 • Had u een RFID-armbandje om in het ziekenhuis toen u daar opgenomen was? Nou dan heeft u in feite al ingestemd met het merkteken van het beest. Dus dat betekent dat het implanteren in u hetzelfde is. U bent al veroordeeld! 

 • Jezus kwam om het DNA van de mens te corrigeren, omdat het was aangetast. De Y-chromosomen bij de mens zijn beschadigd... dus de microchip zal dat in orde maken, en de mens terugbrengen in de staat die ze zouden moeten hebben als vóór de zondeval. Dat betekent dat het nemen van de microchip uw ‘gevallen staat’ wegneemt.  

 • Er is niet één God. Er is een collectief universum waar vele soorten van levensvormen bestaan, en hebben bestaan voor miljarden jaren. En dit is de technologie die ze brengen als een geschenk om mensen te helpen naar het volgende niveau, zodat ze kunnen ruilen met andere levensvormen. Als mensen deze microchip niet nemen, zullen ze allemaal terug naar dieren degenereren, en gebruik blijven maken van nucleaire wapens en andere vormen van massavernietigingswapens, en uiteindelijk niet meer bestaan. Deze andere levensvormen willen de mensen de uitgestrektheid van het universum laten zien, en haar geheimen, maar dat kan momenteel niet omdat ze te beschadigd zijn. Ze zouden, in déze staat, de bronnen op andere planeten leegzuigen, waardoor een ​​manipulatie van het DNA vereist is, voordat deze overgang middels een microchip plaatsvindt.

Bron: Fivedoves.com 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws