15 juli 2012

Presidentieel bevel Obama wil bij rampen controle internet overnemen


President Obama heeft afgelopen weekend een bevel getekend waarmee in noodsituaties de communicatie moet kunnen worden veiliggesteld. De overheid krijgt in dergelijke omstandigheden de mogelijkheid om de controle over systemen over te nemen. Het presidentiële bevel geeft overheidsinstanties de bevoegdheid om bij natuurrampen en veiligheidsdreigingen de controle over telecommunicatiesystemen én het internet over te nemen. 

Volgens Cnet is het idee achter de presidentiële Executive Order dat 'de overheid de mogelijkheid moet hebben om te communiceren. Altijd en onder alle omstandigheden'.

‘Dit geeft de president te veel macht’
Volgens The Verge zijn er ook bezwaren. Zo wijzen critici vooral op punt 5.2 van het bevel. Die paragraaf stelt dat de minister van binnenlandse veiligheid 'overzicht houdt op het ontwikkelen, testen, implementeren en behouden van een systeem, dat in noodsituaties kan worden ingezet'. Hiermee zou de overheid 'maatregelen kunnen treffen op militaire en civiele communicatiesystemen'. Volgens de critici geeft dit de president te veel macht over de infrastructuur van het internet.
 

Zal er een tijd komen, waarbij het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is dat we internet hebben?
Wij kennen al landen die censuur toepassen, zoals Rusland, China en Iran, maar… bij ons?
Als er iets is, waar de machtselite een hekel aan heeft, dan is het wel vrij internet.
Maar de druk op vrij internet is langzamerhand aan het toenemen, eenvoudigweg omdat het een gevaar vormt voor de Nieuwe Wereld Orde!
Nederland zal als eerste in de rij staan van de landen, die zullen toegeven bij internationale druk vanuit Amerika… 

Zie ook: 
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws