16 juli 2012

Profetie: De technologische gevallen engelen


14-07-2012: DE TECHNOLOGISCHE GEVALLEN ENGELEN

 Gepubliceerd op 15 jul 2012 door eindtijdspace 

DE BODE ENGEL GODS MICHAEL OPENBAART BELANGRIJKE INFORMATIE DIE DE HERE JEZUS CHRISTUS NU KENBAAR MAAKT: DIT GAAT GESCHIEDEN TIJDENS EN NA DE OPNAME. MENSEN ZULLEN OOK WORDEN OVERGENOMEN! Please share, don't change! ©BC

Volledige weergave: 

Hallo! Op 14 juli 2012 bracht de bode engel Michael op de late avond deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Shalom Benjamin, mijn naam is Michael. Ik begroet u in de naam van de machtige Yeshua Hamashiach, Jezus Christus.  

Let op, Openbaring 12, vers 12: Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. 

Benjamin, de satan met zijn technologische gevallen engelen en véle andere demonen zijn reeds op aarde en willen de christenen elimineren. Wat ik u vertel, zál geschieden.

Tijdens de Opname is de bestuurder van het vliegtuig, de auto, trein, enzovoort, weg. Iedereen die wederomgeboren is en Yeshua Hamashiach, Jezus Christus, heeft aangenomen en zijn zonden beleden, wordt weggenomen. Vooraf zal het beest op aarde proberen u weg te trekken van Jezus Christus.  

De technologische gevallen engelen gaan uw wetenschappelijke kennis ver te boven
Ook zal er een doorbraak zijn. Men gebruikt een virtual reality programma, waar men levensecht contact kan maken met het onzichtbare, zelfs met Yeshua Hamashiach. Alle beelden zullen gemanipuleerd zijn, en het werk van satan zal velen, waaronder christenen, verleiden. U zal overgenomen worden door dit virtual reality programma.

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 

Welkom in wonderwereld, waar men u nu alreeds observeert!
Men wil wereldwijd bij de grenzen camera’s plaatsen als controle. Men heeft de chip nu zo microklein kunnen maken, dat men het in de voeding kan plaatsen en drinken. Vrees niet als u Jezus Christus hebt aangenomen ná de Opname. 

Het volgende is Openbaring 16, vers 2:  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. 

Als u Yeshua Hamashiach hebt aangenomen vóór de Opname en het merkteken niet aanneemt, wordt u gered. Ook daarna. Maar als u nog gebonden bent en niet vrij, en verslaafd aan het wereldse genot – of u nu een goede christen bent of niet – u zal de Opname voorbij zien gaan en het heel erg zwaar hebben. Daarom is het belangrijk, ondanks dat men u dwingt om het getal aan te nemen. Doet u dit wel, dan zult u eeuwig verloren gaan. Doet men u iets in het voedsel of drinken, zonder dat u het wist, zal u gered worden. Niet als het op het pak drinken staat of elders, want u wist het dat dát het merkteken is, waarmee u Gods Koninkrijk nimmer zal zien. God heeft u gewaarschuwd! 

Openbaring 13, vers 17 en 18  En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig 

Het is nú de tijd om u klaar te maken voor Zijn wederkomst
Zorg dat u dáár bij bent! Maak het u zelf niet moeilijk. Kom naar Jezus Christus en bekeer u, en leg al uw zonden voor Hem neer en heb berouw in uw hart, wat u fout hebt gedaan in uw leven. Begin opnieuw en wandel met Hem. Kies heden wie u dienen wilt. 

Benjamin, ik moet nu gaan. En ik zeg u dat God u en uw vrouw, én uw helpers, zal zegenen. Hij wéét wat u nodig hebt in Zijn werk. De Here geve u Spreuken 8, vers 9: 

'Ze zijn allemaal duidelijk voor degene die verstand heeft en betrouwbaar voor wie kennis gevonden hebben.' 

Shalom! Ik ga nu. 

Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven & slechthorenden, anderstaligen... of als je niet in de gelegenheid bent de video te bekijken. Gebruik bijv. Google Vertalen en zet deze in je Favorieten. Use Google Translation. 

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar:

 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws