11 juli 2012

Profetie: Wat zal het jaar 2012 nog verder brengen?


PROFETIE:WAT ZAL HET JAAR 2012 NOG VERDER BRENGEN?

Gepubliceerd op 9 jul 2012 door eindtijdspace 

Profetische boodschap van de God van Abraham, Izaäk en Jakob: God verklaart waarom de mens op het punt staat van een enorme wereldwijde vernietiging!
WEES NIET TE LAAT, sprak de bode engel. ©BCEnkele belangrijke fragmenten: 

Weet u, ‘Wat zal het jaar 2012 nog verder brengen’, denkt u. Uw wereld staat op het punt een enorme wereldwijde vernietiging te zullen meemaken, waarbij miljarden de dood zullen vinden. U zegt, Waarom zou God dit nu toelaten! God is liefde, waarom voorkomt God dit dan niet? Waaróm tornado’s, waaróm hagelstenen, waarom allerlei rampen? 

Eenvoudig gezegd…
U keek niet naar God om, en men wilde niet Jezus Christus aannemen. Ze zijn egoïstisch en gebruiken de naam van God als scheldnaam. Zo heeft de mens ook Jezus Christus als scheldnaam uit de mond laten komen. Satan spreekt dit rechtstreeks via uw mond, en omdat u Jezus Christus verworpen hebt, gaat dat nog makkelijker. Ook komt dit voor bij christenen. Het komt zó op uw mond, en u zegt het zó, wat niet van u uitging. Satan wil dat u zich schuldig en slecht voelt. 

Spreuken 10:11  De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar de mond van de goddeloze verbergt geweld… 

God verworpen
Zoals men God en Zijn Zoon Yeshua Hamashiach verworpen heeft, hebben ze ook Gods profeten en dienaren verworpen, omdat ze hun boodschap haten. Mensen willen geen driegangen menu, ze willen alleen maar meteen hun zin… 

Mens is zelf verantwoordelijk
De mens is zelf verantwoordelijk voor de enorme toenemende rampen wereldwijd, die over de wereld gaan komen. God gaat nu alles wat Benjamin, de profeet Gods, uitgesproken heeft, de gebeurtenissen, versnellen. Misschien gelooft u zijn boodschap niet, maar u zult het allemaal wél gaan geloven tijdens de Grote Verdrukking, die nóg erger is dan deze. Op het moment dat de christenen weggenomen zijn, is de totale bescherming van de aarde ook weg.  

God heeft u altijd beschermd, Jesaja 65, vers 4:
Die in de graven zitten en op verborgen plaatsen overnachten, die vlees van zwijnen eten, en in wier vaatwerk verderfelijk voedsel is, zo zal Ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen over hen brengen, omdat niemand geantwoord heeft toen Ik riep, en zij niet gehoord hebben toen Ik sprak, maar gedaan is wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij mishaagt. 

Zorg er voor dat u nu luistert
Als u niet naar Benjamin Cousijnsen wilt luisteren, die Gods boodschap rechtstreeks doorgeeft, omdat u alleen maar verwend bent en egoïstisch en niets wil aannemen, zelfs Jezus Christus niet, zult u als de Opname plaatsvindt zien, dat waar de bijbel altijd over sprak, werkelijk waar was. Maar voor u was het te laat. 

Jesaja 66:15-17  Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.  

U daar, het gaat erom gered te worden 

Als u de hoofdprijs wint, genoeg om u nóóit meer zorgen te maken, echt gelukkig te zijn, zonder geldzorgen, eeuwig te genieten en eeuwig jong te blijven, dan neemt u het toch aan?


Deze hoofdprijs is geen bedrog en u krijgt het gratis aangeboden via de bode engel Gods; u hoeft alleen maar uw zonden te belijden en u over te geven aan Jezus Christus door uw knieën te buigen en uw handen te vouwen, en Hem, Jezus Christus, uit te nodigen in uw hart.
Lees ook de bijbel en ga naar een kerk, waar u opgebouwd wordt. U zal echt veranderen.  

Doe dit snel en u mag er zeker van zijn, dat u zeer spoedig de hoofdprijs ontvangt
Ook zult u erbij zijn, en zult u echte vrienden hebben, en uw grootste Vriend zal u ontvangen met open armen. Zijn naam is Yeshua Hamashiach, ook wel Jezus Christus genoemd. 

Vergeven!
Belangrijk is ook, wie u ook ooit iets heeft aangedaan in uw leven, te vergeven.
Pak of koop een bijbel en lees Mattheüs 18, vers 21 en 22, en Markus 11, vers 26.
En ik zeg u, vergeldt ook geen mens, want ook dit alles is niet uit God. 

Oordeel niet
Als u een profeet van God oordeelt, dan haalt u zichzelf neer. Oordeel niet, vooral een christen moet uitkijken. Zegen hen! Zorg dat niets tussen u en Jezus instaat.
Maak u nu echt klaar en ontvang eeuwig leven. 

Yeshua’s weg is vrij gestreden, Hij komt nu zeer spoedig! 

SHALOM 

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videosPosted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws