7 juli 2012

06-07-2012 God zegt, Laat me niet voorbij waaien!

Gepubliceerd op 6 jul 2012 door eindtijdspace 

Een MUST SEE video, met een:

1.    Beschrijving van de engel van God, en
2.    Een boodschap voor de kerken: ‘Als men een opwekking wil, Wek dan eerst uzelf op!’ sprak de bode engel van God, en gaf Joh. 6:4 / Joh. 16:7,8 / Galaten 5 en 1 Kor. 12 helemaal. Please share, don't change!
Please share and do not change © BC
 

Volledige weergave: 

Hallo! Op 6 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ik hoorde deze woorden in mijn slaap, zegt Benjamin Cousijnsen… 

Shalom, Benjamin, word wakker! Ik ben de bode engel Gods, en ik begroet u in de naam van Jezus Christus.
Ik zei, “Goedemorgen! Ik slaap nog half”.
Daar wil God het over hebben, sprak de engel. 

De kerk is doof en blind; men heeft het niet door, ze slapen.
Kom, Benjamin…
Ik zag dat deze bode engel Gods wel zeker 2.40 meter was. Terwijl ik hem volgde, zag ik dat de engel wit gekleed was, witter dan sneeuw. Ik zag veel licht van hem uitgaan; mijn ogen konden het net aan. 

Benjamin, sprak de engel, vertel maar gerust hoe ik eruitzie.
Velen geloven het toch niet dat alles wat u zegt en ziet, van God komt, en vooral dat God u, als profeet van God, telkens weer engelen Gods zendt.
Ik zei, “Heeft het wel zin dan, dat ik dan verder vertel?”
Ja, sprak de engel Gods, vertel verder!
De engel Gods droeg een brede riem van goud, en de riem was bewerkt met edelstenen en diamanten. Vooraan de riem zat een gouden leeuwenkop, met een kroon er bovenop. De riem was bewerkt met goudgekleurde letters, die Hebreeuws leken.
“Hoe heet u?” vroeg ik, terwijl we op straat stonden.
Ruach Emanuel, zei de engel Gods.
Ik vroeg, “Welke letters staan er op uw riem?”
Benjamin, de taal der hemelen. 
“Bedankt”, zei ik, “mag ik dit vertellen?”
Ja! Zeg maar, Aramees. Maar, wij engelen Gods kennen alle talen. 

Toen ik buiten was, bracht deze prachtige engel, Ruach Emanuel, mij naar een kerk.
Na hem te hebben mogen observeren, zei hij mij hier naar toe te zullen brengen, en we vlogen er samen heen. Ik zag ook dat de engel goudkleurige sandalen droeg aan de voeten.
Daar aangekomen, voor de deur, sprak de engel: Dit is een kerk, waar men bidt voor een opwekking en waar men God looft en prijst. Men zingt, hoor maar, Benjamin…
Ik hoorde, “Welkom, Heilige Geest van God, waai over ons, maak alle dingen nieuw…” Ik hoorde dit zingen en zei, “Mooi om te horen!”
De engel zei, Mooi om te horen? Leugenaars zijn het!  

Ook deze kerk, en vele andere kerken, hebben een bordje op de deur van hun kerk, zei de engel.
“Wat staat daar dan op?” vroeg ik.
Op dat bordje staat: ‘NIET STOREN’. De engel zei, Vele kerken slapen en God waait wel verder. Als ze de Heilige Geest niet welkom heten, mogen ze zingen zoveel men wil.
Alle kerken, Benjamin, alle, moeten eens Johannes 6, vers 4, en Johannes 16, vers 7 tot en met 8 lezen, en over de vruchten, die God wil geven. U kunt dit alles zelf lezen in Galaten hoofdstuk 5, en tot slot 1 Corinthiërs hoofdstuk 12. 

Als men een opwekking wil, wek dan eerst uzelf op! zei de engel Gods.
Als u denkt, ‘Hoe moet ik verder?’ Dan zegt God: Geef de Heilige Geest de sleutels van uw kerk, en de ruimte. Ik geef u inzicht en wijsheid, en wijs u de weg die u moet gaan, spreekt de Heer. Geef de Heilige Geest álle ruimte! zeg ik u. Laat in tongen spreken toe, en in uw kerk. Het is aan u gegeven. God zegt, Laat me niet voorbij waaien. Zie, Ik klop aan uw deur.
Laat de vruchten van de Geest zijn werk doen. Wees geen leugenaar, maar wees een kerk die écht is! Schreeuw niet in uw kerk, God is niet doof! Heb respect voor God en onderwerp u aan Zijn gezag. 

Benjamin, men heeft de Heilige Geest over het hoofd gezien.
Wie zich niets aantrekt van wat ik, de bode engel Gods gesproken heb, Ruach Emanuel, die spreekt in de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die tot u gesproken heeft, zal nimmer een opwekking zien. Ja, wel als ik terugkom, om Mijn kinderen op te halen. Dit zal een hele opwekking en wegrukking zijn!
Daarom, maak u klaar voor wat de Geest Gods tot u gesproken heeft. Haast u, haast u, en blijf niet achter! Want de tijd is nabij en de weeën zijn voorbij; de bevalling is nu bijna begonnen.
Benjamin, sprak de engel, we gaan nu weer terug. 

We vlogen door de lucht, en ik zag ook dat de engel lang haar had, oogverblindend spierwit, stralend en doordringend.
Er stond iets geschreven op zijn hiel in gouden letters, een soort tattoo was het.
Later maakte de Heer mij duidelijk, dat hier de naam van de bode engel op stond.
Toen op straat aangekomen, begeleidde de engel Gods mij terug, door de voordeur, de trap op…

Op de slaapkamer aangekomen, sprak de engel Gods: Uw vrouw daar is een grote zegen, en u ook.
Benjamin, en u Marta, vertel en geef alles gewoon door!
Alleen iemand, die in zonde leeft en zich niet wil bekeren, met een balk in de ogen, zal deze profetische boodschap Gods verwerpen. Ze zijn allemaal gewaarschuwd. Waar hun hart vol van is, daar zal hun ziel ook zijn! Ook u daar, wie niet wil horen, eigen keus, gaat verloren. Het is aannemen of weggeven, en u hebt niets, helemaal niets!
Stap maar weer in uw bed, Benjamin, slaap lekker.  

Elk woord is in uw gedachten gebracht, en na het opschrijven, zal de druk weg zijn in uw hoofd.
U zei zelf laatst: “Mijn hoofd lijkt wel een USB-stick van een computer”. Maar na het schrijven zal uw hoofd weer leeg zijn, sprak de engel.
Ik zei, “Toch niet helemaal, hè? Want dan kan ik niet meer denken”.
De engel sprak, Benjamin, jij zegt weleens: “Ik heb maar één hersencel”. Dat is niet waar, zeg dat niet meer als grap. Anders liegt u, begrijpt u?
God heeft u wel gemaakt, en elk mens is bijzonder en waardevol voor God, ook u daar.

Markus 10, vers 27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

De engel zei, Wat zal 2012 brengen nog?
Shalom Benjamin, Ruach HaMashiach, sprak de bode engel Gods, en verdween. 

SHALOM!

Zie ook: 

IK BEN DE ALFHA EN OMEGA ZEGT GOD (Evangelie)

Gepubliceerd op 30 apr 2012 door eindtijdspace 

In dit visioen stelt Michael de engel zich voor en wijst op de enige ware God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Zijn enige Zoon en Middelaar Jezus Christus, die geen profeet is zoals de islam beweert… 
 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen...
Use Google Translation and bookmark it.
Copyright: PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES!

ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD z.s.m. nu het nog kan – Benjamin.

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, German, Indonesian, Philippine:


Posted:Eindtijdnieuws.blogspot.com; voor nog meer onthullende artikelen: Facebook.com/Eindtijdnieuws