1 augustus 2012

De wereld wordt geconditioneerd voor een valse Alien invasie (gevallen engelen / interdimensionale demonen)


The World is being conditioned for a false Alien Invasion (Fallen Angels/Interdimensional Demons)

Gepubliceerd op 22 jul 2012 door adrinilinjunky 

Wat mensen zien in de lucht, zijn geen aliens, maar gevallen engelen.  

Satan gebruikt zijn leger van interdimensionale demonen om de wereld en haar regering te manipuleren, en om de grote misleiding, waar in het boek Openbaring over gesproken wordt, te aanvaarden… De misleiding, waarvan God gezegd heeft dat deze zou gekomen over de mensen in de laatste dagen, de eindtijd, de tijd waarin we NU leven. Val niet voor deze misleiding!  

Toen satan en zijn volgelingen uit de hemel werden geworpen, werden ze op de aarde geworpen.
Wanneer mensen praten over het zien van UFO’s in de lucht, is wat zij werkelijk zien, de gevallen engelen, die een misleiding en verwarring creëren voor de mens. Het boek Openbaring zei al dat dit zou gebeuren.  

Satan is vandaag de dag meer en meer op zoek naar mensen om hen te misleiden en over te nemen. Satan en zijn afgezanten presenteren aan de wereld, (zogenaamde) vrijheid en succes, hetgeen zij allemaal kunnen genieten onder zijn heerschappij. Zo slaagt hij erin vele zielen weg te lokken bij God vandaan.  
Wanneer de Opname heeft plaatsgevonden, zal de antichrist moeten verklaren, waar die miljoenen mensen zijn gebleven. Dát is waar zijn leger in het spel komt! Hij gebruikt ze om de wereld te manipuleren en zegt dat die mensen, die zijn ‘weggenomen’, werden meegenomen door een vijandig buitenaards ras.
Hoe anders denk je dat de wereld en de antichrist rekenschap geven van de duizenden mensen, die net opgenomen zijn? Denk je nu werkelijk dat de antichrist naar voren komt en gaat zeggen, dat Gód Zijn ware gelovigen zojuist heeft opgenomen? 

Zijn hele plan is om de mens te misleiden, net zoals hij deed met Adam & Eva in het begin (Genesis). Satan wil de mens doen geloven dat er geen God bestaat, en dat we zijn geschapen door een hogere intelligente levensvorm, bekend als ‘aliens’. 

Heb je niet gemerkt hoeveel films over aliens en UFO’s er de laatste jaren zijn uitgebracht over de hele wereld? 

Zie ook: 


Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws