31 juli 2012

Prijs tarwe in anderhalve maand met ruim 50 procent gestegen & maïs met 45 procent – Mega droogte


Wereldbank bezorgd over hogere voedselprijzen


Voedselprijzen zijn in korte tijd schrikbarend gestegen! De Wereldbank staat klaar om kwetsbare landen te helpen in reactie op de sterke stijging van de graanprijzen.  

''We kunnen niet toestaan dat kortetermijnschommelingen in de voedselprijs schadelijke langetermijngevolgen hebben op [het meest arme en kwetsbare deel van] de wereld'', zei Wereldbank-topman Jim Yong Kim maandag. 

De prijs van tarwe is sinds half juni met meer dan 50 procent gestegen en maïs werd sindsdien 45 procent duurder! En de prijs van sojabonen, onder meer een belangrijk ingrediënt van veevoer, is de afgelopen twee maanden met 30 procent gestegen. 

Extreme droogte en record temperaturen
Extreme droogte in grote delen van de Verenigde Staten heeft de verwachte graanoogst dramatisch verlaagd. Ook in Rusland, Oekraïne en Kazachstan is sprake van droogte, terwijl Europa juist te maken heeft gehad met extreem veel regen.  

Dreiging rellen
In 2008 leidden sterke stijgingen in de voedselprijzen tot rellen in sommige landen. Aan de positieve kant liggen de prijzen voor olie, kunstmest en scheepvaart nu lager dan in 2008, waardoor de kosten lager liggen voor het importeren van voedsel en het planten van de oogst voor volgend jaar. 

Zie ook: 

Bron: Nu.nl 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

30 Nederlanders midden in slag om Aleppo


In de Syrische stad Aleppo, waar zwaar gevochten wordt tussen regeringsleger en opstandelingen, zitten voor zover bekend 30 Nederlanders. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. 

Aleppo is de economische hoofdstad van Syrië en met 2 miljoen inwoners ook de grootste stad. Regime en opstandelingen hebben in en rond de miljoenenstad hun posities ingenomen. Er zijn voortdurend schermutselingen.200.000 vluchtelingen

Het wachten is op een grootschalig offensief van het regeringsleger
Uit angst voor een bloedbad zijn in de afgelopen dagen ongeveer 200.000 mensen gevlucht uit Aleppo. Of onder hen Nederlandse staatsburgers zijn, is niet bekend.
In heel Syrië zijn nog ongeveer 180 Nederlanders. Het gaat vooral om Nederlanders van Syrische afkomst, die familie in het Arabische land hebben. 

Bijstand
Ze hebben recht op consulaire bijstand, maar maken daar volgens Buitenlandse Zaken 'slechts sporadisch' gebruik van. Sommigen van hen willen in Syrië blijven, anderen zoeken op eigen gelegenheid een veilig heenkomen, buiten Nederland om. 

Meer wereldnieuws: Westerse propagandacampagne over Syrië zo goed als mislukt
Reguliere media beginnen grip op bevolking en realiteit te verliezen

Groot aantal CIA spionnen in Israël om verrassingsaanval op Iran te voorkomen
AP: CIA beschouwt Israël als grootste contraspionage bedreiging Midden Oosten - Witte Huis, Pentagon en Perzische Golfstaten verwachten aanval in oktober


Bron: Rtl.nl 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

ROSH HASHANAH - De Opname, is het echt dichtbij?


Dit jaar valt het Rosh Hashanah feest op zondagavond 16 tot dinsdagavond 18 september 2012, dat is al over ruim anderhalve maand. 

Rosh Hashanah (ook wel ‘hoofd van het jaar’) is het Joodse nieuwjaar van het jaar 5773. Dit soort feesten zijn niet zonder reden heel bijzonder, want we kunnen ze zien als ‘afspraken’ met Hem, Yeshua Hamashiach, Jezus Christus!


Laten we eerst alle misverstanden uit de weg nemen:

1  Hij zal komen als een dief in de nacht, zelfs voor vele christenen:

MAAR - 1 Thess. 5:4  "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou…”

2  Zelfs de engelen, of de Zoon zelf, weten niet wanneer: 
 

MAAR - In de Joodse huwelijkstraditie, is het gewoon te antwoorden op de vraag, wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, met “Ik weet het niet, zelfs de engelen niet, maar alleen de Vader weet het”. Eenvoudig, omdat de vader van de bruid de datum van de bruiloft vastlegt, wanneer hij tevreden is over alle dingen die daarvoor gereed zijn. Wanneer de grote bruiloft nadert, wordt alles bekendgemaakt… als de vader het alles duidelijk maakt, komt de bruidegom met een roep en een bazuin (trompet) (Yom Teruah ofwel Rosh Hashanah) en neemt de bruid mee voor 7 dagen…. 

3  Niemand weet de dag of het uur dat Hij zal komen: "niemand weet die dag of het uur, ook de engelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”.  Matth. 24:36 

MAAR – Rosh Hashanah – IS het Joodse Feest, ook wel genoemd: "Niemand weet de dag of het uur, zelfs de engelen niet…”  En wordt ook genoemd, “De dag van de luide roep, de dag van ontzag, de dag van trompetten, DE VERBORGEN DAG”. Ook wordt het genoemd, “De tijd van Jakobs benauwdheid, de dag van het ontwakende bazuingeschal, de dag des oordeels, het openen van de Boeken, het openen van de poorten, bruiloft van de Messias, kroning van de Messias”...  

Rosh Hashanah wordt de Verborgen Dag genoemd, omdat Hij deze dag met name voor satan en zijn gevallen engelen verborgen heeft. 

Rosh Hashanah WAS een mysterie…
Maar geopenbaard in de brief aan de Corinthiërs, veel later, wanneer Paulus zegt: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenlik, bij de laatste bazuin (sjofar van ROSH HASHANAH!), want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewerkt worden en wij zullen veranderd worden”.  1 Kor. 15:51-52  

Shavuot (Joods Pinksterfeest) is bekend als de EERSTE bazuin, Yom Kippoer (Grote Verzoendag) is bekend als de LUIDE BAZUIN en Rosh Hashanah (Yom Teruah of Trompettenfeest) is bekend als de “LAATSTE Bazuin” (want het omvat 100 bazuingeschallen van de sjofar). Daarna volgen de Dagen van Ontzag (van bekering).  


Merk op, de feesten zijn Zijn Mo'edim (Vastgestelde tijden, afspraken met HEM):

1  De geboorte van Johannes viel samen met Pesach (Joods Paasfeest) in 4BC.

2  6 Maanden later de geboorte van Christus – vond plaats op Sukkot (Loofhuttenfeest) op 11 september, 3BC.

3  Op 11 september, 3BC, passeerde de Maan onder Virgo (Maagd) aan haar voeten, met de Zon bekleed en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Openbaring 12 liet ons deze samenstand van de zon, maan en sterren in 2011 nogmaals zien, welke na 3BC nooit meer was voorgekomen.  

4  Hetgeen ons de datum van conceptie (van Jezus) geeft, 9 maanden eerder, nl. tijdens Chanoeka (het Feest van de Lichtjes).

5  De besnijdenis, 8 dagen later, valt op de 8e Assembly Dag.

6  Christus’ dood op Pesach.

7  Christus’ hemelvaart op Mem B'Omer.

8  Heilige Geest komt op Shavuot.
 

WAT IS HET VOLGENDE? Is hier een patroon, waarvan we ons bewust moeten zijn?

9  Rosh Hashanah – Trompettenfeest…. de Opname?
 


Hier zijn nog meer feiten:

1  Het is een heilige dag, net als Jezus eerder genoemde profetieën reeds vervulde op de andere Joodse feesten.

2  De Opname is het beeld van de Bruidegom, die komt voor Zijn Bruid. De traditionele Joodse bruiloft begint met de verloofde man, komend met een luide roep, een bazuingeschal, en neemt vervolgens de bruid mee voor 7 dagen van vreugde.

3 Iets om ons bewust van te zijn is, dat Rosh Hashanah start op zondagavond 16 september 2012.  En de "Laatste BAZUIN" (100 bazuingeschallen op de laatste dag) op de laatste dag…

4  Tishrei 1, 2012 (16e september van Rosh Hashanah 2012) is tevens het Joodse Nieuwjaar.


Wat gebeurt er in 2014 en 2015?
De komst van 4 bloedrode manen vanaf 2014 tot in 2015. Dit is de énige groep van vier (tetrade) in de nabije toekomst, die plaatsvindt gedurende Joodse feesten. De betekenis van een bloedrode maan is de aankondiging van onheil…We vinden de 4 bloedrode manen en maansverduisteringen op een rij op: 

-      15 april 2014 op Pesach
-      8 oktober 2014 op het Loofhuttenfeest
-      4 april 2015 op Pesach
-      28 september 2015 op het Loofhuttenfeest 

De laatste paar keer dat dit voorkwam, was gedurende een GROTE VERANDERING in Israël. Na 2015 komt het een lange tijd niet meer voor…
 
Behoor je tot de Bruid, die niet uitkijkt naar Zijn komst?
Blijf alsjeblieft ook kijken, blijf uitkijken, want Hij zal op een dag komen, en Hij zal degenen die Hem verwachten, de periode en het seizoen laten weten. 

(Dit artikel is een herplaatsing.) 

 
Bron: Getreadyforjesus.com (Deze site blijkt nu uit de lucht te zijn!)

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Tweede zon (Planeet X) op webcam Mawson Station Zuidpool op 22 juli 2012


Een foto genomen van ‘twee zonnen’ 


SECOND SUN AT MAWSON STATION 22.07.2012

Gepubliceerd op 24 jul 2012 door igorkostelac 

 
Een onderzoekje naar de baan van de ‘tweede zon’…Gepubliceerd op 28 jul 2012 door igorkostelac 

Kijk eens, hoe ze snijden in de webcam opname op het cruciale moment dat de tweede zon aan de horizon verschijnt! Kijk naar de tijd in de rechterbovenhoek… uren video-opnamen ontbreken gewoon. 

Tja, op de Zuidpool is bekend dat Nibiru het beste geobserveerd kan worden, wanneer het object in ons zonnestelsel dichterbij komt. En men wil uiteraard niet dat we mee kunnen kijken… leuk geprobeerd! 

Het lijkt er ook verdacht veel mee te maken te hebben, dat chemtrails deze planeet X ‘afschermen’. Zou dat het primaire doel zijn van de chemtrails? 


Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

De meeste uitgekiende Hoax op het Amerikaanse volk blootgelegd, als sheriff Arpaio’s onderzoeksteam gelijk krijgt!


Most elaborate Hoax on the American people as Sheriff Arpaio's Investigation proves right!

Gepubliceerd op 20 jul 2012 door adrinilinjunky 

Obama’s fraude aan het licht gebracht, en zijn presidentiële positie aangeklaagd... 

Wake up Amerika, word wakker mensen, omdat hij je leidt je naar de ondergang!
Obama heeft helemaal geen presidentiele rechten, omdat hij werd geboren in Kenia.
Hij is niet een Amerikaan, terwijl hij dat wel beweert.


Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Boodschap van God aan de kerken van nu!


29-07-12: BOODSCHAP VAN GOD AAN DE KERKEN VAN NU!

Gepubliceerd op 29 jul 2012 door eindtijdspace 

DE VIJFVOUDIGE BEDIENING WORDT GENOEMD: Benjamin wordt in de geest door de engel Gods meegenomen, en hem wordt een kerk getoond die door God zelf wordt gesloten. Kerken, neem deze boodschap Gods serieus. Please share, don’t change! ©BC 

Volledige weergave: 

Hallo! In de nacht van 29 juli 2012 werd Benjamin Cousijnsen meegenomen door een bode engel Gods. 

Shalom Benjamin, sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de naam van Yeshua Hamashiach. Benjamin, volg mij…
“Wacht, dan kleed ik mij heel snel aan!”
Benjamin, bekijk u eens goed.
“Ik ben bekleed”, zei ik.
Hoe vaak was een bode engel niet tot u gekomen en was u niet naakt?
“Nimmer gelukkig”, zei Benjamin.
U sliep nog, maar God weet altijd wat hij doet, voordat Hij iets doet. Op de gang van de slaapkamer zei de engel: Benjamin, hebt u een logé? Zijn naam is toch Micky?
“Ja, wij zorgen voor hem, een paar weken.”
God houdt ook van dieren, zei de engel Gods. Uw trap kraakt behoorlijk! Volg mij maar gewoon, Benjamin.  

Toen we op straat stonden, zei de engel Gods: Daar gaan we naar toe, en wees naar een wolk. Zonder een bode engel Gods zou jij verdwalen. En met een TOMTOM navigatiesysteem of iets anders zou je nóg verdwalen. Gods wegen zijn bij de engelen bekend.  

Benjamin, kijk, wat veel mensen. Ik zag dat ze een kerk binnengingen. Dit gaan wij meemaken, Benjamin. Niemand zag ons. Benjamin, zei de engel Gods, niemand kan mij horen, alleen de Gods profeet, die God uitkoos, en lang geleden door zes hemelse profeten gezalfd werd met Gods hemelse olie.  

De mensen in de kerk gaven op commando elkaar een hand, omdat men aangaf om ‘uw naaste te begroeten’. Ik gaf de engel een hand, en de engel zei: Mijn naam is Emanuel. De bode engel sprak en vertelde: Deze kerk geeft honing, net als vele andere kerken. Deze kerk en vele andere kerken zullen veel mensen verliezen, omdat ze niet deden wat God vroeg. Deze kerk zal gesloten worden, als eerste, omdat men niet openstond voor de vijfvoudige bediening, het totaalpakket Gods.

Efeze 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel – let op – apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…

‘Zoals men maar Gods woord brengt…’, denkt men, enzovoort. Uw totaalpakket is premievrij. Vrees niet, u bezuinigt ook al. Alles, wat u van Gods woord schrapt, zal God u vergelden. God ziet evangelisten, herders, leraars, apostelen… maar wat hebt ú met de profeten Gods gedaan? Neem deze boodschap serieus voordat uw deur gesloten wordt. De Here wil u zegenen, maar ga niet boven God staan. 


Dit zijn de allerlaatste dagen
Wij engelen Gods weten net als u, niet de dag of het uur. Maar wij zien wél dat alles in gereedheid staat, dat Zijn komst zeer spoedig zal zijn, en dat is nu. Waarom staat men nu reeds klaar voor Yeshua Hamashiach, Jezus Christus, denkt u? Waarom hebben wij engelen Gods de baan vrijgemaakt in de hemelse gewesten? Waarom wordt alles versneld op uw Aarde? Waarom spreekt God op deze wijze tot u?  

Maar wat doet ú ermee?
God wil u zegenen, maar het is uw eigen keus. Ook bent u verantwoordelijk voor uw schapen. Als iemand niet vrij is van waar God niet achterstaat, mag men Gods bediening niet brengen. Benjamin, alles wat de Here geeft, zal u of uw vrouw doorgeven. 

Jesaja 2, vers 2 tot 3  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen… 

Al spreekt u over de eindtijd…, maar is uw kerk werkelijk de kerk, wat God op het oog heeft? Laat Gods totaalpakket toe en God zal u zegenen! Het evangelie is ook geen rechtbank. Laat uw kerk uitstralen. Geef ruimte voor de Heilige Geest, ook voor het zingen in tongen. Maar laat alles ordelijk zijn. Doe alles tot dienstbetoon tot de opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Benjamin, deze kerk wordt gesloten door God zelf. Al deze mensen, die in de bediening zitten, leven in zonde en verontreinigen de tempel Gods met hun verslaving. Enkelen vergrijpen zich aan kinderen, en enkelen vergrijpen zich aan kerkleden. Ze noemen zich christenen en helpen elkaar.
Welke kerk dan ook, wie niet wil horen, gaat verloren.  

Benjamin, ik verplaats u naar uw bed. En schrijf alles op. Ik ga niet mee, want ik ga de kerken verder bezoeken om verslag uit te brengen, sprak de bode engel Gods. Shalom Benjamin! De bode engel maakte een zwaai, en als een zeepbel zei het ‘plof’, en ik lag in bed. Ik hoefde me niet eens om te kleden, maar de witte kleding was wel weg. 

Shalom! 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven & slechthorenden, anderstaligen... of als je niet in de gelegenheid bent de video te bekijken. Gebruik bijv. Google Vertalen en zet deze in je Favorieten. Use Google Translation.

Inzake Copyright:
Lieve mensen, geef deze boodschap (zonder veranderingen aan te brengen) door!
Please, share these video’s, but without changing it!  

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar:Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

30 juli 2012

Obama bevestigt overeenkomst tussen VS en Israël op 9 Av, een dag van rampen voor Israël!


Sackcloth&Ashes Obama CONFIRMS COVENANTonTISHA B'Av The 9th of Av A day of CALAMITY!

Gepubliceerd op 27 jul 2012 door KijaniAmariAK 

27 juli 2012 / 9 Av - President Barack Obama heeft Israël verzekerd van zijn steun. Een nieuwe wet 'onderstreept onze onvoorwaardelijke steun aan de veiligheid van Israël', aldus Obama. 

De wet die door Obama ondertekend werd in het Witte Huis versterkt de militaire samenwerking tussen de Verenigde Staten en Israël. Bij de ondertekening waren onder andere vertegenwoordigers van de pro-Israël lobby AIPAC aanwezig. 

Ook kondigde Obama aan dat er 70 miljoen dollar (56 miljoen euro) beschikbaar wordt gesteld voor de financiering van een systeem om Israël te beschermen tegen raketaanvallen van islamitische militanten in Libanon en Gaza. 

BREAKING NEWS - Obama tekent wetsvoorstel om de samenwerking op veiligheidsgebied met Israël te versterken
Is Israël opgenomen in een verbond met de dood op 27 juli 2012, ofwel op 9 Av?
Kan Daniël 9, vers 27 gezien worden als de 9 Av, 27 juli… 9…27? 

‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.’ 

H.R. 4133: United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr4133/text 

Omdat u heeft gezegd: ‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, we zijn een overeenkomst aangegaan met de hel. Als de verpletterende gesel over ons komt, zal hij ons niet deren, want wij hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt, het bedrog is onze schuilplaats.’  Jes. 28:15 

Dit wetsvoorstel verklaart uitdrukkelijk, dat het is bedoeld om te helpen bij een onderhandelde oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat resulteert in twee staten, die naast elkaar leven in VREDE EN VEILIGHEID!!
Het is verbazingwekkend dat dit gebeurde op 27 juli en met 9 Av (Tisha B'Av), wat een dag is van calamiteit, rouwen, huilen en problemen voor Israël. VEEL tragedies zijn ISRAEL overkomen, juist op deze dag! 

- Zowel de 1e als de 2e Tempel werd vernietigd in Israël op deze dag.
- De Eerste Wereldoorlog brak uit op deze dag, enzovoort. 

Zou dit dus de BEVESTIGING-VERSTERKING VAN HET VERBOND kunnen zijn, waar in Daniël over gesproken wordt? De nieuwe wet roept ieder geval op tot nauwere samenwerking met Israël - de trouwste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten en een grote ontvanger van militaire hulp - van raketten defensie en inlichtingendiensten, en betere toegang tot geavanceerde wapens.
Wat zeker is, is dat deze actie onderdeel uitmaakt van het eindtijdspel… 

 
Bron: Powned.tv 

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws