Illuminati Kaartspel

UPDATE 22 juli 2012

Illuminati Kaartspel - DEEL 1


BEWIJS dat het Illuminati plan, om op 9/11 aan te vallen, al ver vóór 1995 bekend was!
Deel 1: toekomstige catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminatie kaartspel van 1995 – 9/11 Aanval voorzien.

Deel 1 omvat negen spelkaarten van het “Illuminati New World Order” Game. Hoe kon de uitvinder dit weten, in 1995? Hoe wist hij van het precieze plan
in de nabije toekomst? Waarom voorspellen deze kaarten de verschijning van de Antichrist en de Opname, de laatste twee gebeurtenissen van het
Illuminati plan? 

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze
geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!! 

Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden! 

Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.

In 1990 was, game ontwerper, Steve Jackson, zijn nieuwste spel aan het uitvinden, welke hij uiteindelijk het “Illuminati – New Word Order” Game, of afgekort “INWO” zou noemen. Jackson ontwierp een spel, dat zeer dicht bij het daadwerkelijke plan van de Illuminati zou komen, om de wereld in de NWO te drijven, ook wel bekend als het Rijk van de Antichrist. 

We zullen je laten zien, dat Jackson drie spelkaarten gebruikte om de gebeurtenissen van 9/11 te voorspellen, drie kaarten die zeer nabije toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig voorspellen, en twee die de laatste twee gebeurtenissen, welke de Bijbel voorzegt, voorspellen, die zullen plaatsvinden gedurende de geboorteweeën, die de Antichrist zullen voortbrengen! 

Hoe kende Steve Jackson het Illuminati plan zo nauwkeurig? In feite kende hij het plan zo goed, dat hij werd verrast met een bezoek van de Geheime Dienst, die hem probeerde te stoppen en hem ervan weerhield zijn spel uit te brengen. Zij waren zeer geïnteresseerd in zijn bestanden, genoemd: “Illuminist BBS”, waarvoor zij een inval deden en waarvan Jackson verslag heeft gedaan (http://www.sjgames.com/SS/). Een groot aantal apparatuur werd in beslag genomen, inclusief vier computers, twee printers, enkele losse harddisks en veel hardware.
Het bedrijf “S.J. Games” vocht terug in de rechtszaal en won uiteindelijk.
Maar dit maakt zeer duidelijk, dat onze Illuminati regering en de Geheime Dienst, destijds door president George Bush Sr. bestuurd, ongerust was over iets dat S.J. Games van plan was. 

Witte Magie occultist, David Icke (http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg) heeft de meest toepasselijke kaarten uit het 100 kaarten tellende spel weten te trekken. Hij selecteerde deze kaarten, omdat deze het verhaal van de Illuminati, om oorlogen, paniek en epidemieën te produceren, overduidelijk maken. Het spel werd een bestseller en won de Origins Award for Best Card Game. 

-       De Illuminati produceerde een plan, dat exact de Bijbelse profetie vervult.

-       De laatste twee kaarten staan in de juiste volgorde, zoals David Icke ze presenteerde.

Rewriting History" (Geschiedenis herschrijven) Jezus voorzegde de ongekende misleiding in de eindtijd. Jezus waarschuwde:

+ "Ziet toe, dat niemand u verleide."  Matth. 24:4

+ "Vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden."  Matth. 24:11

+ "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."  Matth. 24:24

De Illuminati realiseerde zich, dat ze een gehele bevolking zouden moeten verleiden, om hun begeerde Nieuwe Wereld Orde te bereiken. Zij realiseerde zich dat de Openbare scholen teveel leerlingen en studenten hadden, die te goed en te breed konden lezen, en te goed communiceerden. De gemiddelde student had een wantrouwen in de regering en zijn autoriteiten. Het was duidelijk, dat de Illuminati controle moest winnen over het hele schoolsysteem, vanaf de basis, als zij enige hoop wilde hebben voor de oprichting van de NOW, die de New Age Christus en vrijmetselaar zou dienen.
In 1911, begon de Illuminati bedrijven, die schoolboeken schrijven, op te kopen, totdat zij ze na Wereldoorlog I allemaal bezat. Wanneer ze eenmaal controle had over schoolboeken, begon zij geleidelijk aan de leerplannen af te stompen en geschiedenis te herschrijven. Vandaag ontvangen leerlingen van Openbare scholen in toenemende mate inferieure opleidingen. Tot nu toe is de bevolking grotendeels academisch minder geschoold, politiek minder beslagen en onwetend over de Waarheid van Jezus Christus.
Geschiedenis herschrijven was de eerste stap tot het opstellen van de NWO.

"Terrorist Nuke" (Terroristisch Kernwapen)  Deze kaart is een van de meest schokkende van alle, vooral vanwege feit dat dit spel in 1995 in de winkels lag! Hoe is het mogelijk dat Steve Jackson wist, dat de Twin Towers van het World Trade Center zouden worden aangevallen? In feite beeldt deze kaart accuraat de World Trade Center aanval uit tot in grote details. Deze kaart laat duidelijk verscheidene feiten zien van 9/11, nl.:

* Dat één toren het eerst zou worden geraakt, en daarna de tweede.

* De kaard laat duidelijk de plaats zien, waar de toren wordt geraakt. Het vliegtuig raakte de eerste toren dichtbij deze plek. Hóé kon Steve Jackson dit weten?

* Deze kaart laat duidelijk de leiding van de Illuminati zien d.m.v. de Illuminati piramide, met het Alziende Oog in het midden, uiterst links op de kaart .

* Het opschrift identificeert de daders van de aanvallen terecht als ‘terroristen’.  

Hoe dan ook, wat kan "Terrorist Nuke" mogelijk betekenen? De Twin Towers werden niet vernietigd door een terroristische kernbom, of toch wel? In een artikel over de Bali Blast, is gewezen op de wetenschappelijke gegevens, die suggereerden dat dit hotel werd getroffen door een micro-atoombom van ongeveer 0,10 kiloton. Kan men zich afvragen: was er ook sprake van een micro-atoombom, gebruikt aan de voet van de Twin Towers? Dat soort kleine, maar nucleaire, explosieven zouden goed zijn voor de plotselinge wijze, waarop het gewapend beton en stalen constructie gewoon werden verkruimeld tot stof en instortten. Deze vorm van nucleaire explosie zou ook de enorme hitte, die bij "Ground Zero" werd vernomen, verklaren, nog enkele maanden na 9/11. We moeten ons bewust zijn bij dit soort geplande "terreur aanslagen", en daarmee gepaard gaande paniek, dat een micro-kernwapen apparaat in sommige gevallen gebruikt werd.


Luisteren

Foneti"Pentagon"  Onmiddelijk na de aanval op de Twin Towers zie je deze kaart. De Pentagon wordt, in brand staand, afgebeeld. We weten dat, naar men zegt, een vliegtuig in een deel van het Pentagon invloog en dat deel bijna geheel verbrandde. Hoe dan ook, de rest van het Pentagon was onbeschadigd, waar de normale activiteiten onophoudelijk konden doorgaan.

Is dit niet de situatie hier afgebeeld? Deze kaart laat een geweldig vuur zien in het centrum, de binnenplaats van het Pentagon, maar de rest van het gebouw lijkt onbeschadigd, zodanig dat activiteiten continue konden doorgaan!

Deze twee kaarten laten dus letterlijk de beide 9/11 aanvallen zien: eerst tegen de Twin Towers en daarna tegen het Pentagon. Dit soort accuratesse, zes jaar voor de aanval, is mogelijk wanneer iemand het Illuminati plan grondig kent.


"Population Control"  (Bevolkingscontrole) Hoewel de titel op deze kaart zegt, "Bevolking Vermindering", blijkt op de afgebeelde scène duidelijk dat de Twin Towers aangevallen worden. Met de Twin Towers onder aanval, en haar toppen verborgen in de zwarte rook, is de New York Empire State Building weer het hoogste gebouw in de stad! Verder zien we dat de rook die wordt gevormd, de vorm heeft van het gezicht van een demon. Dit is zeer belangrijk om verschillende redenen:

*Tijdens het filmen van de echte brand van de Twin Towers, legde meerdere camera’s het beeld vast van een op een demon lijkend gezicht in de rook. Terwijl de meeste mensen dit gezicht als puur toeval beschouwden, belden twee voormalige satanisten me binnen een paar uur, nadat deze foto's werden vrijgegeven, om me te vertellen dat die gezichten precies op demonen leken, die zij ook gezien hadden tijdens een ritueel, waarbij demonen zich fysiek manifesteren in deze dimensie. Cisco Wheeler zei verder dat een aantal van de meest krachtige demonen in het koninkrijk van Satan bekend staan als Vuurdemonen. Het was om deze demonen, dat oude volkeren - met inbegrip van Joden - hun kinderen hebben geofferd aan Moloch. De verschijning van deze demonische gezichten kan dus het bewijs zijn, dat de aanval een vuuroffer ritueel was, uitgevoerd door de Illuminati.

*Deze aanval op de Twin Towers was ook een perfect satanisch vuuroffer, zoals we in detail zien in NEWS1541. Veel foto's in overvloed op 9/11, welke een demonisch gezicht toonden in het vuur hoog op de Twin Towers. Dit was niet een toevallig fenomeen.

* Het feit dat deze kaart een demonengezicht toont in de rook van de Twin Towers in 1995, toont aan dat de Illuminati hadden gepland, de Twin Towers tot een vuuroffer te maken, dat vuur demonen zou aanroepen. Deze kaart voorspelt het, en de demonen manifesteren zich door het vuur en de rook. Net zoals Waco en Oklahoma City vuuroffers werden, zo was de aanval op de Twin Towers een vuuroffer. 

* Deze kaart toont een symbolische verbinding tussen de aanval op de Twin Towers in New York City met het wereldplan van de Illuminati, tot een dramatische vermindering van de bevolking, die van kracht wordt! Welk mogelijk verband zou er zijn? Deze kaart vertelt ons, dat de 9/11 aanslagen op het World Trade Center Twin Towers de opening is van het inblazen van de campagne om de wereldbevolking drastisch te verminderen. We weten al dat de 9/11 aanslag de opening is om te beginnen met de laatste "barensweeën" fase, om de Antichrist te laten verschijnen op het wereldtoneel, als hij stapt uit de rook, het stof en puin van Wereldoorlog III. Nu, deze kaart lijkt ons te vertellen dat de aanval op de Twin Towers de opening inluidt van de definitieve fase van vermindering van de bevolking. Aangezien het doel is om de bevolking drastisch te verminderen tot vier miljard mensen, precies het niveau voorspeld in het boek Openbaring, moeten we niet al te verbaasd om te horen dat de oordelen, voorspeld in het Vierde Zegel nu aan de horizon staan, en in uw dagelijkse nieuws. Welke oordelen zijn dit?

+ Zwaard  Oorlog, Wereldoorlog III
+ Honger  Hongersnood
+ Dood  kan letterlijk Plaag betekenen, Pestilentiën, Epidemieën
+ Wilde dieren  Dood door wilde dieren van de aarde
 


"Center for Disease Control - CDC"  "De CDC kan Hulp bieden aan een verwoeste Plaats. Wanneer de CDC een directe aanval plaatst om een plaats te vernietigen, kan het gebruikmaken van biologische oorlogvoering, en ontvangt het een + 15 voor deze aanval ." Vind je het niet zeer interessant, dat dit spel de CDC voorziet in het creëren en lanceren van een biologische aanval op een "Plaats"? Is bijv. een pokkenaanval mogelijk? Het CDC kan een dergelijke aanval lanceren!
Waarlijk, als een geavanceerde aanval werd gedaan op onze steden met bio-terreur wapens, zou de Amerikaanse burger zich moeten realiseren, dat alleen de Russen of de Amerikanen deze mogelijkheid bezitten. Weet je nog, toen 11 van de wereld topwetenschappers op het gebied van DNA en bestrijding van besmettelijke ziekten, begonnen dood te gaan, bijna precies een jaar geleden. (Lees NEWS1592). Op het moment dat de CDC vermoedelijk te kampen heeft met een bio-terroristische aanslag, zullen deze topwetenschappers niet langer in staat zijn om een van de volgende acties te ondernemen:
1.     Hun expertise gebruiken om deze ziekte te bestrijden.


2.   Hun expertise gebruiken om de wereld te waarschuwen, dat alleen de VS en de Russen de mogelijkheid hebben van het toebrengen van dit soort bio-terreur aanvallen. Geen van deze wetenschappers zal meer in staat zijn om de klok te luiden!
"Epidemie"  "Ramp! Dit is een aanval, om elke Plaats te vernietigen. Het is niet nodig actie te ondernemen. Zijn macht is 14. Dit is geen directe aanval. Als de aanval slaagt, is het doel verwoest.” De formulering van deze kaart - "niet een directe aanval" - lijkt te impliceren, dat de aanval stil zal plaatsvinden, met mensen die ziek worden op verschillende tijdstippen na de aanval. Deze formulering lijkt gevaarlijk dichtbij het Nieuwe Wereld Orde Plan te staan. Luister:

"Len: En dit rapport ging verder met te zeggen dat het experiment gedeeltelijk als een mislukking werd beschouwd, omdat ze een langzaam werkend virus hadden in plaats van een snel werkende. Ze waren naar verluidt op zoek naar actieve moordvirussen. Robert: Behalve dat snelle virussen natuurlijk waardeloos zijn, omdat je je er te gemakkelijk tegen verdedigen kan; ik bedoel een zeer snelwerkend virus is geen goede…. Cold Springs Harbor bracht een grote zaak op MMMV, dat wil zeggen, het 'maximaal monsterlijke kwaadaardige virus' ..."[Dr. Leonard Horowitz, "Opkomende Virussen: aids en ebola", pg. 106]

Dr. Horowitz is duidelijk van mening dat het Plan pleit voor een traag werkend virus, een die zal beginnen om mensen te doden op verschillende tijden na de eerste infectie.

Wij raden u aan om NEWS1752 verder te lezen voor een volledige uitleg van het geplande gebruik van een besmettelijke ziekte, om de wereldbevolking drastisch te verminderen en het historische feit, dat vaccinaties reeds werden gebruikt om tientallen miljoenen mensen te doden.

"Gecombineerde rampen"  Deze kaart toont wel iets opmerkelijks. We zien namelijk de Wako klok in Tokio, Japan. De tijd die de klok aangeeft schijnt overeen te komen met de tijd, dat de aardbeving begon; de mensen zijn van Aziatische oorsprong. Nogmaals, hoe heeft deze game ontwerper geweten, dat, in aanvulling op de geplande aanslagen van 9/11, en infectieziekten, de Illuminati een groot aantal andere rampen heeft gepland, wanneer gecombineerd, zij de volkeren van de wereld zo in paniek zullen brengen, dat ze toestaan ​​dat hun vrijheden weg worden genomen en hun vrij gekozen regeringen worden afgeschaft? Wat heeft Jezus voorspeld?

"En het hart van de mensen zal bezwijken van angst."  Lucas 21:26


Echter, nieuwe berichten tonen aan dat de 5 mannen op deze kaart kleding dragen met dezelfde kleuren als de Olympische ringen hebben. In 2012 zullen de Olympische Spelen in Londen worden gehouden en ook deze toren toont veel gelijkenis! Als dit waar is, zal de Big Ben volgens deze kaart worden opgeblazen. Zou dit een verborgen boodschap van Steve Jackson zijn, dat er iets zal gebeuren tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen?
Fonetisch lezen

"Gecombineerde rampen"  Deze kaart toont wel iets opmerkelijks. We zien namelijk de Wako klok in Tokio, Japan. De tijd die de klok aangeeft schijnt overeen te komen met de tijd, dat de aardbeving begon; de mensen zijn van Aziatische oorsprong. Nogmaals, hoe heeft deze game ontwerper geweten, dat, in aanvulling op de geplande aanslagen van 9/11, en infectieziekten, de Illuminati een groot aantal andere rampen heeft gepland, wanneer gecombineerd, zij de volkeren van de wereld zo in paniek zullen brengen, dat ze toestaan ​​dat hun vrijheden weg worden genomen en hun vrij gekozen regeringen worden afgeschaft? Wat heeft Jezus voorspeld?

"En het hart van de mensen zal bezwijken van angst."  Lucas 21:26

Welke soorten van geplande rampen heeft de Illuminati gepland in combinatie met?
Woordenboek

   "Gecombineerde rampen"  Deze kaart toont wel iets opmerkelijks. We zien namelijk de Wako klok in Tokio, Japan. De tijd die de klok aangeeft schijnt overeen te komen met de tijd, dat de aardbeving begon; de mensen zijn van Aziatische oorsprong. Nogmaals, hoe heeft deze game ontwerper geweten, dat, in aanvulling op de geplande aanslagen van 9/11, en infectieziekten, de Illuminati een groot aantal andere rampen heeft gepland, wanneer gecombineerd, zij de volkeren van de wereld zo in paniek zullen brengen, dat ze toestaan ​​dat hun vrijheden weg worden genomen en hun vrij gekozen regeringen worden afgeschaft? Wat heeft Jezus voorspeld?

   "En het hart van de mensen zal bezwijken van angst."  Lucas 21:26
   Echter, nieuwe berichten tonen aan dat de 5 mannen op deze kaart kleding dragen met dezelfde kleuren als de Olympische ringen hebben. In 2012 zullen de Olympische Spelen in Londen worden gehouden en ook deze toren toont veel gelijkenis! Als dit waar is, zal de Big Ben volgens deze kaart worden opgeblazen. Zou dit een verborgen boodschap van Steve Jackson zijn, dat er iets zal gebeuren tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen?
   Welke soorten van geplande rampen heeft de Illuminati gepland in combinatie met?
* Oorlogen – Wereldoorlog III zal bestaan ​​uit drie oorlogen.
* Midden-Oosten met Irak zullen mogelijk aanvallen. Zal China ertoe komen, met de steun van Saddam, elders oorlogen aan te wakkeren?
* Koreaans schiereiland, als Noord-Korea het Zuiden aanvalt met onconventionele wapens en China voor hun kant kiest, waardoor een Cubaanse vernietigingswapens crisis ontstaat.
* China valt Taiwan binnen.
* Terreuraanslagen in steden.
* Ongekende aardbevingen.
* Economische ineenstorting.
*
Bovennatuurlijke tekenen aan de hemel.
Bill Cooper somt al deze gecombineerde bedreigingen heel mooi en bondig op. Luister:

"Kun je je voorstellen wat er gebeurt als Los Angeles is geraakt met een 9.0 aardbeving, New York City is verwoest door een terroristisch geplante atoombom, Wereldoorlog III uitbreekt in het Midden-Oosten, de banken en beurzen instorten, buitenaardsen landen op het Witte Huis gazon, voedsel verdwijnt uit de supermarkt, sommige mensen verdwijnen, de Messias zichzelf presenteert aan de wereld, en alles in een zeer korte periode van tijd? Kun je je voorstellen? De wereldse machtsstructuur kan en zal, indien nodig, sommige of al deze dingen doen gebeuren om te komen tot de Nieuwe Wereld Orde.” ("En zie een vaal paard” Openbaring 6:8)

"D O E L: Doden voor Vrede"  Hoe heeft deze uitvinder de verschijning van de Antichrist weten te verbinden met de uitdrukking: "Doden voor Vrede"? Het gebroken kruis is een symbool van de Antichrist [Lees NEWS1710 voor volledige details], en van de hekserij, welke hij zal beoefenen. Dit symbool betekent dat de verschijning van de Antichrist is verbonden met het schijnbaar paradoxale doel van het bereiken van vrede. Maar God voorspelde toch dat dit zou gebeuren?

“En door zijn sluwheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn land en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven….”  Daniël 8:25

Dus deze kaart toont nauwkeurig deze profetie! Deze afbeelding past in de symboliek van de hekserij, die verbonden is met het gebroken kruis, met de stichting van "vrede". Merk op dat de hippie uiteindelijk zijn droom bereikt in het omverwerpen van de gevestigde orde! De politieman in zijn uniform zit op handen en knieën voor de hippies, in een houding, welke betekent dat hij is geslagen. Het uiteindelijke doel van de Illuminati in de jaren 1960 was de tegencultuur van de hippiebeweging aan te moedigen om de normen en waarden van de jeugd dramatisch te veranderen, zodat op een dag, de gehele gevestigde orde zou worden omvergeworpen. Hippie Abby Hoffman riep over de Rockefellers, die hem financierden: "De gevestigde orde koopt een revolutie!" 

Nu lijkt de vervulling van deze oude droom bijna in zicht. Een gewelddadige omverwerping van de Oude Wereld Orde - gesymboliseerd door de gevallen politieagent - is absoluut noodzakelijk voordat de Nieuwe Wereld Orde kan worden gevestigd.
Deze kaart is een krachtige verklaring van het komende nieuwe systeem, angstaanjagend als het is.


"Tape Runs Out . . . "  “….. Wanneer de Opname komt, ….” Ook al was ik verbaasd over de details van de andere kaarten, de omvatting van deze Opname kaart schokte mij enorm. De Opname is iets waar de wedergeboren christenen naar uitkijken, niet de Illuminati, maar toen herinnerde ik me een artikel, dat ik bijna vijf jaar geleden had geschreven, getiteld "De Opname van de Kerk kan nabij zijn, en Beide Kanten wachten hierop ". In dit artikel stelde ik de volgende zeer relevante punten:

+ Christenen zien geweldig uit naar de Opname, op basis van Openbaring 3:10; I Thessalonicenzen 4:13 tot 5:4; I Korintiërs 15:13-58; en andere verzen.

+ Occultisten zien ook uit naar de Opname, omdat zij gealarmeerd zijn door hun geleidegeesten, dat een dergelijke gebeurtenis zou plaatsvinden! Begin 1987 begonnen 'Geleidegeesten' van de belangrijkste NWO leiders aan deze menselijke leiders te informeren om te starten met de voorbereiding van hun aanhangers voor een spectaculaire wereldwijde gebeurtenis, welke zou plaatsvinden, net nadat de New Age Christus (de Antichrist) zal verschijnen. Wat voor spectaculair evenement zou dit worden? Zoals deze ‘Geleidegeesten' verklaarden, als de Christus verschijnt, zullen er vele mensen over de hele wereld zijn, die nooit zijn standpunt of leer kunnen aanvaarden. Deze mensen zouden een groot obstakel blijken te zijn op de weg van de New Age Christus, zodat deze mensen van de wereld werden weggenomen. 

Daarom verklaarden deze ‘Geleidegeesten’ als volgt: Plotseling zouden deze mensen zijn weggerukt en in een andere dimensie terecht zijn gekomen, kort nadat de Antichrist is verschenen​​. Deze recalcitrante mensen zouden worden bijgeschoold in de geest, zodat, wanneer ze opnieuw in de 'reïncarnatie cyclus' worden gebracht, ze volledig overtuigd zullen zijn van de verdiensten van de Nieuwe Wereld Orde. Natuurlijk, wanneer deze mensen weer terug naar aarde zijn gereïncarneerd, zal de Nieuwe Wereld Orde al voor een paar honderd jaar in volle gang zijn, en iedereen zal dan weten, hoe geweldig het systeem van de Christus is! 

Op 18 augustus 1991, was ik stiekem binnengedrongen in een groot seminar van het Boston Huis van Theosofie en hoorde ik met mijn eigen oren een zeer logische verklaring, waarom zoveel mensen plotseling zouden worden weggerukt uit deze dimensie (Lees NEWS1052). 

Het feit dat de Opname kaart wordt weergegeven in dit pak speelkaarten voor dit spel, en als laatste in deze volgorde door Witte Magie beoefenaar, David Icke, spreekt boekdelen over het feit dat, in 1995, Steve Jackson het gehele plan van de Illuminati wist. Ze weten, dat, nadat de Antichrist zich openbaart, tientallen miljoenen mensen over de hele wereld zullen worden weggenomen tijdens de Opname, de Illuminati reeds de leugen heeft gesponnen over deze gebeurtenis, om uit te leggen aan hun volgelingen.

CONCLUSIE
Dit spel, genaamd de "Illuminati - New World Order" Game, of "INWO" is het levende bewijs dat het Illuminati plan, om de Antichrist te produceren, bekend was in bepaalde kringen in 1995, toen het spel werd uitgebracht. Teveel details worden gepresenteerd door deze kaarten, te dicht bij de werkelijke gebeurtenis, om als toevallig te worden bestempeld. Het spel toont de gebeurtenissen van 9/11 heel nauwkeurig en beeldt de geplande gebeurtenissen van bio-terreur af, die ons dagelijks nieuws vullen. 

Als u ooit twijfelde dat een wereldwijde samenzwering zou kunnen bestaan​​, kun je nu niet langer twijfelen. Dit spel toont zowel het bestaan ​​van de samenzwering als de belangrijkste details ervan. 

Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken. 

Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie. 

Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je geestelijk niet zal raken.


Illuminati Kaartspel – DEEL 2

BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze beschaving omver te gooien – Deel 2
Catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminati kaartspel van 1995, gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden.
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!! 

Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.

GEBEURTENISSEN DIE AL HEBBEN PLAATSGEVONDEN

De onderkant van deze speelkaart luidt: "Alle gegevens ... het is verloren: Verloren! Kies een van je rivalen uit om je boosheid te dragen. Speel deze kaart te allen tijde. Het vereist een actie door uw Illuminati, of door Computer groepen met een totaal vermogen van 3 of meer."
Kun je het je voorstellen? Computervirussen zijn gepland door de Illuminati, hoogstwaarschijnlijk om computer eigenaren te kwellen, die nogal verliefd zijn geworden op het internet. Nu al hebben regeringen ofwel nieuwe regels in gang gezet voor het gebruik van internet, of hebben dergelijke voorschriften voorgesteld. Aangezien het internet een van de laatste echt vrije media is van de wereldwijde communicatie mogelijkheden, is de overheid zeer geïnteresseerd in het verkrijgen van controle hierover. Dit proces wordt ook wel aangeduid als "Creëer een probleem / stel de (Illuminati) Oplossing voor". 
Als de Illuminati de drijvende kracht achter de computervirussen is, hoeveel virussen zijn dan al losgelaten op het publiek? U zult verrast zijn:
KORT NIEUWS: "Virussen, Wormen: Wat houdt de naam in?", door Michelle Delio, Wired News, 4 september 2003.
"Sinds de virus Brain, de allereerste computervirus, gemaakt in 1986, en wanneer een nieuwe worm of virus door een antivirus onderzoeker werd ontdekt, kreeg de onderzoeker over het algemeen de eer om deze te benoemen. Nu, meer dan 65.000 virussen verder, zijn deze onverschrokken onderzoekers er nog steeds niet in geslaagd om te komen met nieuwe middelen voor kwaadaardige software.” 
Kun je dit geloven? De Illuminati heeft meer dan 65.000 computervirussen veroorzaakt sinds 1986! En de FBI heeft slechts een arme ongelukkige computerhacker gearresteerd, hem ervan beschuldigd, het brein achter de zeer geavanceerde Sobig-F virus te zijn! Nu, laten we eens kijken naar enkele van de creatieve namen van deze virussen:
"Er zijn de immens populaire intimiderende namen: Blaster, Chernobyl, Code Red, Hybris, Goner, Slapper en Slammer. Minder populair in deze dagen zijn speelse, eigenwijze namen als: Pretty Park, Birthday, Happy Monday, Smile, New Love en Teddy Bear .
Er zijn de altijd-in-mode verleidsters - DeepThroat, Hooker, FunLove, Love Letter, NakedWife, Paradise - en die lijken te verwijzen naar de persoon, die de worm maakte: Annoying, Brat, Coma, Faker, Glitch, SadHound, Slacker, Small, The Thing en Yo Momma." 
"En er zijn ook namen die nergens op lijken te slaan: Gokar, Klez, Nimda, Welyah, Yaha".Wie zegt dat Nod32 ons beschermt tegen hun eigen virussen? Het is immers hún Antivirus-programma.
De onderkant van deze speelkaart luidt als volgt: Op elk moment, op elke plaats, kunnen onze sluipschutters je neerhalen. Een mooie dag verder.
Je kunt je al te goed de Beltway Schutter aanslagen herinneren in oktober 2002, uitgevoerd door sluipschutters, die duidelijk onder Illuminati Mind Control waren [Lees NEWS1725, "We Have Caught The Sniper Like A Duck On A Noose"]. Tijdens een 22-daagse periode – van 2 tot 24 oktober - in 2002, hebben sluipschutters mensen geterroriseerd in het Beltway gebied, hen gedood net als deze kaart zegt: ze halen slachtoffers neer ‘op elk moment, op elke plaats’! Deze 22 dagen schoten de sluipschutters 13 keer, en doodden 10 mensen. Gedurende deze droevige episode werden we voortdurend gewezen op de diverse satanische symbolen, welke de sluipschutter plaatste op de grond. Laten we deze artikelen doornemen: 
* "Maryland schietpartijen tonen aan: 1) willekeurige geografische omgeving;  2) Op een satanische Feestdag gewijd, met als doel de vernietiging van de Oude Orde, 30 schietpatronen vormen een gebroken kruis. Satanisch "visitekaartje" links op het slagveld van een van de schietpartijen. Schutter liet "De Dood Tarotkaart" op de plaats delict achter, opgedragen met een "Ik ben God" bericht.” [NEWS1710] 
* "Schot  #11 op 11 oktober, op een lijn van een satanisch pentagram op de grond." [NEWS1714]
* "Verrassende - en onverwachte - occulte symboliek ontdekt door bestudering van het Beltway Schutter Schietpatroon."  [NEWS1718]
* "Update over de Beltway Schutter en het occulte Schietpatroon." [NEWS1719] 
* "New Age Holistische adviseur zag het gebroken kruis in het schietpatroon, slechts 2 dagen na de eerste schoten waren gelost, welke aantonen dat satanisch ritueel is gepland!" [NEWS1724]
* "We hebben de Schutter gevangen als een eend in een strop" - Analyse van deze typische Illuminist Mind Control Trigger [NEWS1725]

Nu, kijk eens goed op deze schutter kaart. Deze afbeelding, in zijn geheel genomen, schreeuwt Illuminati Mind Control! Let eerst op het gezicht van de sluipschutter. Hij schreeuwt, in al zijn hevigheid, en zijn ogen zijn niet alleen uitpuilend, ze stralen kwaad uit. Het gezicht lijkt uit elkaar te vallen, op het punt waar de rechte achtergrondlijn tussen de twee zwarte driehoeken, die dienen als achtergrond van het gezicht, achter het gezicht lijken te verdwijnen. Dit is de perfecte afbeelding voor de beschrijving van hoe een Mind Control slaaf wordt geactiveerd door zijn programmeur. Luister: 
"Voor het creëren van een getrainde moordenaar, van Mind Control slaven, in de volksmond 'Delta’s' genoemd, werden ze eerst ongevoelig voor pijn en dood gemaakt... Ook werd Hypnose gebruikt. De potentiële slachtoffers werden hierdoor gedevalueerd. Satanische rituelen waren ook actueel bij de creatie van de Delta's.
Delta’s zullen worden getraind in handgevechten, en kennen de zeer kwetsbare plekken, om direct mensen te doden. Training omvatte een groot deel van deskundige wapentraining."  
Op dit punt weten we precies wat we moeten verwachten van de training van een Illuminati moordenaar. Hij is ongevoelig, zover gebracht door middel van brute satanische rituelen, leerde de handgevechten, en heeft een zeer deskundige wapentraining gehad." Maar richt je nu op "het gezicht dat uit elkaar valt"; valt het uit elkaar of "smelt" het in deze afbeelding? Luister naar deze verklaring:
“Als de programmeur gebruik wil maken van deze Delta’s, zal hij ze oproepen. De Delta zal worden bevolen om te “smelten”. Als ze gesmolten zijn tot helemaal niets, dan geeft de programmeur een exacte opdracht van alles wat de Delta zal moeten doen, net zoals je een computer zou programmeren, stap-voor-stap.” 
Deze afbeelding op de kaart is van een Mind Control slachtoffer, als hij wordt geactiveerd om een moordenaar te zijn. Let op het rijke brokaat patroon achter het gezicht; dit soort patronen spreekt van rijke gedetailleerde informatie, die een programmeur in de geest van de moordenaar zet, hem alle details gevend van zijn vele meerdere persoonlijkheden. Let ook op de 12 gekleurde driehoeken, gegroepeerd in gekleurde paren tegenover elkaar. Kleurcodering is uitermate belangrijk voor de programmeur, als hij de moordenaar mentaal "programmeert". 
Nogmaals, wij zijn geschokt, niet alleen een schutterkaart te zien in dit Illuminati Nieuwe Wereld Orde kaartspel, maar vooral om te zien dat de maker van dit spel goed begrijpt, dat de Illuminist schutter zal worden aangestuurd. Nu moet je ook weten wie er achter de laatste schutter schietpartij zat in West Virginia!

De onderkant van deze kaart luidt: "Kan worden gebruikt om elke Hulpbron van een rivaal te vernietigen. Kan op ieder moment worden gebruikt, behalve tijdens een langdurige aanval... 1. Doel is vernietigd. Zelfmoordgroep overleeft en kan opnieuw worden gebruikt; 2-5 Doel en Zelfmoordgroep zijn beide vernietigd; 6. Zelfmoordgroep faalt en een verwoest doel overleeft.
Israël - en alleen Israël - werd geconfronteerd met terroristische aanslagen, reeds 20 jaar lang. In NEWS1429, meldden we al dat de Russische KGB Arafat controleerde, terwijl de Amerikaanse CIA Israël controleerde. Daarom controleerde de Illuminati beide kanten, hetgeen zij moeten doen in een Dialectische Strijd situatie. Elke zelfmoordactie doodt de Palestijnse dader en onschuldige Israëlische burgers; sommigen van hen zijn nog kleine babies. Elke zelfmoord verontrust het land en de wereld en fungeert als een drilboor tegen een betonnen loopbrug – gestaag; de "loopbrug" van de Oude Orde is opengebroken, zodat de Nieuwe Orde kan worden ingesteld. Tot op heden heeft Arafat terroristische aanslagen uitgevoerd tegen Israëlische doelen, 33 jaar lang. Zijn zelfmoordenaars hebben 22 jaar zelfmoordaanslagen gedaan, hij heeft net een 33 maanden durende Intifada achter de rug tegen Israël. Al deze nummers zijn voor Illuministen heilige getallen (11 – 22 – 33). Al deze nummers verwijzen naar de Illuminati als de oorsprong van deze terreurcampagne, niet Arafat, noch enig ander Palestijns terroristische leider. 
Merk op dat van de Zelfmoordgroep niet wordt verwacht, dat ze het merendeel van de tijd zullen overleven. In de afgelopen 20 jaar heb ik zulke ongelooflijk gewelddaden zien gemeld worden, zoals het hoofd van een klein meisje, dat van een gebombardeerd Sbarro Pizzeria wegrolde en een hart, dat nog steeds klopte, liggend op de stoep! Dit is het beeld van de rotte geestelijke vrucht van het “Dialectisch Strijd” proces. 
* Washington smeekt Israël om "terughoudendheid".
* De Israëlische premier of een van zijn ambtenaren kondigt aan, dat zij "niet van plan zijn om het vredesproces te laten ontsporen".
* Arafat "veroordeelt" de zelfmoordaanslagen, zeggende dat ze werken tegen de "belangen" van het Palestijnse volk.
 
Toch verandert er niets als de klok doortikt richting de volgende zelfmoordaanslag. Het ultieme doel van deze Dialectische Strijd is de Derde Wereldoorlog, welke Arafats visie zal vervullen. En Steve Jackson wist alles over dit onderdeel van het plan toen hij het INWO kaartspel maakte!


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Ramp! Dit is een directe aanval om elke Plaats te Vernietigen... Zijn macht is 18 tegen een enorme Plaats, 14 tegen iedere andere Plaats... Kerncentrales verliezen hun werking, wanneer deze kaart wordt gespeeld op elke Plaats."
De wereld heeft al drie kerncentrale ongelukken gekend, niet? In Chernobyl, Three Mile Island en nu Japan. Laten we eens kijken naar de verdachte timing en gebeurtenis van het ongeluk in Three Mile Island. 
"FEMA (momenteel actief onder de naam Homeland Security) heeft de bevoegdheid om.... massale evacuatie van bewoners in de omtrek van de nucleaire centrales te regelen.... Het is een interessant toeval dat het Three Mile Island incident slechts een dag, nadat FEMA operationeel werd, plaatsvond. FEMA, aangekomen op de plaats van het kernenergie ongeval,  bevorderde een sfeer van paniek. FEMA heeft invloed op de massale evacuaties, waarover zij gezag zou hebben ontvangen, en over alle andere federale, provinciale en lokale overheden. Er is enig bewijs dat…. Three Mile Island een daad was van sabotage." ["The Unseen Hand", door A. Ralph Epperson, blz. 411]
Op dit punt heb ik een vraag: op het moment dat Steve Jackson dit Illuminati Kaartspel aan het creëren was, hadden de kerncentrale ongevallen op zowel Chernobyl als Three Mile Island reeds plaatsgevonden, daarom, kunnen wij in de toekomst nog meer "terroristische aanslagen" verwachten?


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Hun geheime geestverruimende berichten zijn overal verborgen. Het aantal mediagroepen, dat jou bestuurt, behoort tot de Kracht en Wereldmacht van de Subliminale beelden."
Subliminale beelden zijn te zien in alle straten van de massamedia - tv, film, gedrukte reclame – en is zo effectief door herhaling, dat het publiek wordt voorbereid om te geloven dat subliminale boodschappen ofwel niet bestaan ​​of ineffectief zijn en niet langer worden gebruikt. Echter, in Seminar One, "America's Leadership of the New World Order", laten we zien, dat ze bestaan ​​en zeer effectief zijn. Hier tonen we verschillende gekleurde voorbeelden van subliminale beelden in gedrukte reclame, zodat u het zelf kunt zien!
Echt, als je eenmaal weet hoe je moet zoeken, zul je zult nooit meer op dezelfde manier naar gedrukte advertenties kijken!


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Verhoog de Macht van alle Gewelddadige Regeringsgroepen met 3. Verhoog de ​​Macht van alle Criminele Groepen met 1."
Steve Jackson communiceert hier een behoorlijk belangrijke factor. Wapencontrole heeft het voor een overheid in het verleden veel gemakkelijker gemaakt om op meer gewelddadige wijze om te gaan met haar burgers. In feite, de eerste actie, die een nieuwe dictatuur zal nemen, is om alle wapens van mensen in beslag te nemen. Lenin en Hitler namen individuele wapens in beslag onder hetzelfde valse voorwendsel, dat ze hun burgers "veiliger" zouden maken. De realiteit was, dat ze hun burgers meer vatbaar maakten voor een strenge dictatuur. New Age auteur, Bill Cooper, heeft een aantal zeer toepasselijke dingen te zeggen over dit onderwerp:

"De overheid moedigde de vervaardiging en de invoer van militaire vuurwapens aan om door de criminelen te laten gebruiken. Dit is bedoeld om een gevoel van onveiligheid te bevorderen, hetgeen er toe zou leiden dat de Amerikaanse bevolking vrijwillig zichzelf zou ontwapenen, door het aannemen van wetten tegen vuurwapens. Drugs en ​​hypnose toepassend op psychiatrische patiënten in een proces, genaamd Orion, prentte de CIA bij deze mensen het verlangen in, het vuur te openen op schoolpleinen. Zodoende wakkerde dit het anti-wapenbeleid aan. De middenklasse smeekt de overheid nu, de 2de wijziging weg te doen.

Notitie: Ik heb gemerkt dat deze gebeurtenissen zich inderdaad hebben voorgedaan, in het hele land, in ieder geval, dat heb ik onderzocht. - Het incident op de Vrouwenschool in Canada, het winkelcentrum incident in Canada, de Stockton, Californië, massamoord, en de moord op Rabbi Meir Kahane - de schutters waren alle ex-psychiatrische patiënten of psychiatrische patiënten, DIE ALLEN OP PROZAC WAREN INGESTELD! Dit geneesmiddel, wanneer ingenomen in bepaalde doses, verhoogt het serotonine-niveau van de patiënt, extreem geweld veroorzakend. Koppel dit aan een post-hypnotische suggestie of controle door middel van een elektronisch brein implantaat, of microgolven of E.L.F. indringing, en je krijgt massamoord, eindigend in ieder geval met de zelfmoord van de dader."De onderkant van deze speelkaart luidt: "Natuurlijk lezen ze de post. Tijdens je beurt mag je twee willekeurige Groepskaarten trekken uit de hand van een rivaal...."
Toen onze natie werd gekweld door de verschrikkelijke golf van schietpartijen op Postkantoren, wie had toen gedacht dat de Illuminati hen had aangestuurd om onze samenleving verder te destabiliseren en ons zo te brengen onder hun Nieuwe Wereld Orde? Al deze schokkende gebeurtenissen hebben een cumulatief effect ver voorbij hun individuele kracht. Ze geven veel mensen een slecht gevoel over hun leven en over onze samenleving, zodat mensen de vraag stellen: “Wat is er mis met onze maatschappij, dat dergelijke moorddadige rooftochten zich voordoen"? Als er zich voldoende van deze schokkende gebeurtenissen voordoen, zal de Illuminati genoeg mensen zover hebben gebracht dat zij de komende Superman (Antichrist) omarmen, als hij een gloednieuwe samenleving voorstelt, gebaseerd op gloednieuwe waarden. 
Deze schietpartijen, plus schietpartijen op scholen, hebben het anti-wapenbeleid sterk aangewakkerd. Er is een rapport uitgebracht, waarin de schietpartijen onderzocht werden van 1963 tot 2001, en men ontdekte dat de vuurwapens, in grote meerderheid van de gevallen, legaal waren gekocht. Van waar krijgen ze hun geweren? 
Het onvermijdelijke gevolg was, dat de wapenwetten moesten worden gewijzigd, zodat zulke massamoorden niet meer konden worden gepleegd. Vanaf augustus 1986 tot augustus 1989, "zouden er 335 aanvallen worden gerapporteerd (ongetwijfeld werden vele niet gerapporteerd) door werknemers en 183 door werkgevers. Weinige van deze gevallen zouden ooit bekend worden gemaakt."
Ik kon geen verslag vinden van een totaal van Postkantoor rooftochten, of van het totaal aantal werknemers en leidinggevenden, dat werd gedood.


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Een schokkend nieuwsbericht  leidt alle media af, en tegen de tijd dat deze weer op gang is, is het publiek het al helemaal vergeten... Waar GING het ook alweer over?"
Let op de kop van deze "World Illuminator" krant: "Pincet doding STIJGT TOT 23".
De afbeelding rechtsonder is van een grootmoederfiguur, zedig kijkend naar haar gezicht in een ronde spiegel, die ze vasthoudt. De ondertitel luidt: "Nobelprijswinnaar Gezocht Voor Ondervraging ". In de afgelopen twee decennia heeft Amerika zoveel gevallen van meervoudige moord moeten verduren​​, dat dit, op zijn zachtst gezegd, vreselijk ontmoedigt. Hier bespreken we slechts enkele van de gevallen van massamoord, die Amerika onlangs heeft doorstaan: [Alle verhalen komen uit The Washington Post] 
* "Ontslagen Arbeider Doodt 6 in Auto Shop, Illinois: Chicago man sterft tijdens Politie Shoot-out", 8/28/03, Schutter gedood door de politie.
* "Mississippi Schutter had een kwade voorgeschiedenis: Vijf medewerkers sterven", 10 juli 2003. Schutter pleegt zelfmoord.
* "Vijf Doden, Acht gewonden in Missisippi Fabriek: Schutter Doelt op Co-werknemers, vooraleer hij zelfmoord pleegt", 9 juli 2003.
* "Drie Doden na R.I. dolle Schietpartij in Providence Krant", 9 juni 2002.
* "2 Doden, 6 Gewonden bij Schieten in Indiana Fabriek: Schutter doodde zichzelf", 7 december 2001.
* "Sacramento Man Gezocht na 4 Dodingen: Zwaar Bewapende Ex-Beveiligings Bewaker wordt ervan verdacht oud-collega’s te hebben doodgeschoten", 12/10/01
* "Software Tester aangeklaagd voor het Doden van 7, op kantoor in Boston: McDermott nam medicatie voor geestelijke ziekte", 2/16/01
* "Schutter Doodt vijf Mensen in Tampa", 12/31/99


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Terwijl u deze groep bestuurt, zullen alle Rechtse of Conservatieve groeperingen worden afgeleid, zodat alle aanvallen, die ze tegen uw andere groeperingen maken, zullen staan op -3 Power".
Zeker, Seculier Humanisme is een sterk instrument geweest in alle Westerse beschavingen, door op dit moment Jezus Christus, de Bijbel en de joods-christelijke waarden af te wijzen. Verreweg de meest ernstige gevolgen waren op het gebied van Openbaar Onderwijs. C.F. Potter en Thomas Dewey leidden de manier waarop in de periode tussen Wereldoorlog I en II onderwijsprogramma’s helemaal opnieuw werden geschreven - in eerste instantie geleidelijk - zodat alle Bijbelse waarden omver werden geworpen. In Seminar Een, "Amerika's leiderschap van de Nieuwe Wereld Orde", laten we zien, hoe deze subtiele aanval op ons waardesysteem werd uitgevoerd. Het resultaat is dat christelijke ouders nu hun kinderen van openbare scholen moeten zien te krijgen, want zij worden geconditioneerd tot goede burgers van het mondiale systeem van de Antichrist! 
Luister naar een christelijke opvoeder, Samuel Blumenthal; hij verklaart:
"Het was dus John Dewy, die een ​​nieuwe materialistische religie begon te vormen, waarin de mensheid werd vereerd in plaats van God. Dit is eigenlijk de godsdienst van seculier Humanisme, en dit is de officiële religie van de Verenigde Staten geworden, want het is de enige religie, die wordt toegestaan ​​in de Openbare scholen, volledig ondersteund door overheidsfondsen.”
Dr. Blumenthal vervolgt: "Maar de ondermijning van de joods-christelijke traditie was goed op gang toen in 1933, John Dewey en 33 andere liberale humanisten dat buitengewone document opstelden en tekenden, bekend als het Humanistisch Manifest. Het weerspiegelde alle invloeden van de wetenschap, evolutie en de nieuwe psychologie, die het Amerikaanse onderwijs hervormde. Het pleitte voor de stopzetting van de traditionele religie, om het te vervangen door een nieuwe seculiere religie, beter in staat om zich tot het nieuwe morele relativisme in een mensgerichte, goddeloze wereld te voegen.”

Toen christelijke kerken in de ban kwamen van dit Humanistisch Manifest, begonnen denominaties afstand te nemen van de fundamenten van het christelijk geloof, totdat we vandaag het punt hebben bereikt, waar de afvalligheid van de kerk zo diep, breed en hoog is, dat de Antichrist nu kan opstaan [2 Tessalonicenzen 2:3]. 
Zoals de Illuminati heeft gepland, baande Seculier Humanisme de weg. Maar kijk zorgvuldig naar het plaatje dat Steve Jackson tekende. Als je achter de twee jonge mensen kijkt, zie je de schaduw van een clown, een nar, of is het de duivel? Oordeel zelf. Het symbool zou hoogst toepasselijk zijn voor een hele bevolking, die de Ene Ware God hebben verworpen, om een valse god te omarmen.


De onderkant van deze speelkaart luidt: "Het is een belasting op domheid en het geld rolt binnen….."

Op dit punt moet je protesteren! Staatsloterijen zijn het resultaat van de Illuminati plannen om een samenleving zo te ondermijnen, dat het zal vallen? Precies! Kijk naar enkele kwalijke zaken van een Staatsloterij:

* Het verstoort de normale stroom van geld binnen een economie, trekt enorme sommen geld weg van het kopen van goederen en diensten, en concentreren dat geld in de handen van staatsregeringen, van wie de uitgaven de economie altijd verder hebben verergerd. Economisch gezien is het altijd veel beter om het geld in de handen van de vele consumenten te houden, wiens uitgaven, aan de onderkant van de economie, deze economie veel beter stimuleren dan topzware overheidsuitgaven. 
* De Staatsloterij raadt mensen, die zich het minst kunnen veroorloven, aan, te gokken met hun geld. Nogmaals, geld wordt weggenomen van de normale consumptieve bestedingen. Luister:
"... de mensen, die in de meest verarmde gebieden van de staat (New York) wonen, spendeerden acht keer meer van hun inkomen aan loterijbiljetten dan degenen in de meest welvarende delen."
Verder hebben veel kleine winkeliers ontdekt, dat mensen hun geld liever uitgeven aan loten dan aan voedsel en algemene koopwaar! Veel kinderen gaan ’s nachts hongerig naar bed, omdat de ouder(s) teveel geld hebben uitgegeven aan loten.  
* De Staatsloterij moedigt een "Word Snel Rijk" mentaliteit aan. Zij moedigt mensen aan om te blijven proberen rijk te worden, in plaats van hun persoonlijke rijkdom geleidelijk te verhogen door middel van hard werken en een uitstekende bestedingsgewoonte. De meeste mensen realiseren zich niet dat de Amerikaanse Industriële Revolutie plaatsvond, omdat de individuele werknemer in zeer grote mate de "Protestantse Arbeid Ethiek" bezat, het begrip dat de mens niet alleen in opdracht van zijn werkgever werkt, maar "als voor de Here". Deze arbeidsethiek was zo wijdverspreid, dat zelfs mannen die niet waren gered, de waarden hiervan overnamen. Zo kon een werkgever rekenen op werknemers, die eerlijk waren en hem ​​goed en solide werk zouden leveren.
De De arbeidsethiek is geworteld in het christendom - niet het Rooms Katholicisme - noch in enige andere religie. Deze realiteit is een van de zeer grote redenen, waarom het "Amerikaanse experiment" heeft bewezen, dat het nagenoeg onmogelijk is om deze te repliceren in andere landen van de wereld, maar Amerika is deze werk ethiek aan het verliezen, en de economische ondergang is zeker. Staatsloterijen weerhouden mensen ervan om hard te werken, lang te werken en goede arbeid te leveren. 
* Staatloterijen hebben geleid tot een nieuwe vorm van mentale verslaving. Luister:
Loterijen in de Verenigde Staten: Een Kort Overzicht", door Ronald A. Reno:
"Velen beschouwen loterijen als een relatief goedaardige vorm van gokken. Echter, 43% van de bellers naar de 1-800-GAMBLER nationale hotline (bediend door de Raad op Gokverslaving van New Jersey) wijst op problemen met het loterij gokken... Veel loterijen zijn een agressieve markt voor de armen... Een hoog percentage van minderjarige jongeren speelt de loterij." 
Als u de Oude Orde wilt ondermijnen, zodat het kan worden vervangen door de Nieuwe Wereld Orde, is een staatsloterij een goed hulpmiddel tot uw beschikking!


De onderkant van de "Dittoheads" speelkaart luidt: "Deze groep kan alleen worden bestuurd door een Persoonlijkheid... Deze kaart heeft altijd dezelfde overeenstemmingen als zijn Persoonlijkheid, plus" Fanatiek". Als de Persoonlijkheid reeds Fanatiek is, wordt het fanatisme van de Dittoheads beschouwd als dezelfde aanpassing voor alle doeleinden."

Veel mensen zullen echt geschokt zijn om te horen dat een Rush Limbaugh Dittohead Kaart onderdeel is van dit pak Illuminati kaarten, en met zeer goede reden: Rush Limbaugh is een zeer geraffineerde partij van het Nieuwe Wereld Orde plan om de Oude Wereld Orde omver te werpen! In NEWS1030, "Rush Limbaugh! Mega-Dittos To The Master Communicator “, legde ik mijn persoonlijke reis door "Rush land" uit, vanaf het begin van de jaren 1990 tot in 1996, toen ik de volledige werkelijkheid begreep. In eerste instantie was ik echt gegrepen door zijn persoonlijkheid, zijn greep op de moeilijke problemen waarmee Amerika kampt, zijn schijnbaar Conservatisme, en zijn verfrissende humor. Ik heb echt het gevoel dat hij mijn taal sprak en verbale expressie gaf aan mijn politieke gevoelens. 
Rush Limbaugh was een Messiaans type leider geworden van de Amerikaanse Conservatieven. Het is ongelooflijk dat één man zo'n grote groep kan samensmelten tot een zinvol werktuig. Rush is hun leider, en hij is uitgegroeid tot hun icoon. Ik had nog nooit iemand zo briljant, en zo consequent, kwesties horen uitspreken, waar ik altijd zo’n sterk gevoel bij had. Rush verdedigde schijnbaar ook christelijke zaken. 
Maar wat zegt deze "Dittoheads" kaart over de "Persoonlijkheid", die de “fanatici” bestuurt in zijn spel? Luister eens:
* "Deze groep kan alleen worden bestuurd" - Als je luistert naar de mensen die inbellen, kunt u zich realiseren dat ze worden bestuurd door de Persoonlijkheid van Rush Limbaugh. Onder het mom van leren denken voor jezelf, werden de grote legioenen van Limbaugh’s luisteraars ongewild "gecontroleerd door de Persoonlijkheid". Immers, dat is de ware betekenis van "Dittohead" - ze zijn zo in overeenstemming met Rush, dat ze alleen nog denken dat ze voor zichzelf denken.
 
* "Deze kaart heeft altijd dezelfde overeenstemmingen als zijn persoonlijkheid" - De mensen die in de show bellen laten sterke bewijzen zien, dat hun inzicht volledig is afgestemd op de opvattingen van Rush Limbaugh! Veel bellers laten zelfs uitdrukkelijk deze toestemming zien door zoiets te zeggen als: "Ik ben het met u eens, 98% van de tijd". Nu, dat is nog eens toestemming!
Ik moedig je aan NEWS1030 te lezen, waarin ik volledig de redenen verklaar, waarom ik ervan overtuigd raakte dat Rush Limbaugh niet een echt Wederomgeboren Christen is en niet eens een echte Conservatieve. 
Laat u niet misleiden door Rush Limbaugh. Hij is een zeer slim deel van het Illuminati plan, net als deze kaart aangeeft. Ik denk dat zijn doel was om de leiding over de Amerikaanse Conservatieven zo enthousiast te grijpen, dat hij, in de eerste plaats, zou kunnen fungeren als onschuldige bliksemafleider van Conservatieve woede over het Liberale beleid, om ons zo te verplaatsen naar de Nieuwe Wereld Orde. De Illuminati wist dat echte Conservatieven erg boos zouden kunnen worden, wanneer ze enkele van de verschrikkelijke acties van de Liberalen en de "Conservatieve" leiders zouden moeten uitvoeren, wanneer de wereldagenda vorderde. Conservatieve woede is een machtige kracht, en kan een beweging vernietigen - een plan - als het zijn doel bot raakt.
Daarom, Rush Limbaugh is er om ervoor te zorgen dat de Conservatieve woede onschuldig zou worden geloosd door middel van hemzelf, de nationale bliksemafleider! Limbaugh onderzoekt de problemen van Amerika op een briljante manier en hij beschrijft deze problemen op een manier als van een christen. Echter, hij slaagt er niet helemaal in de oplossing te omhelzen. Limbaugh’s oplossing is te kiezen voor meer Conservatieven, bij voorkeur de Republikeinse Conservatieven. En dit was destijds de favoriete Republikeinse president George W. Bush, de oude verstokte Skull & Bones Illuminist [Lees NEWS1314 voor meer informatie over Skull & Bones] en deelnemer van de Bohemian Grove [Bohemian Grove participant.].


Hoe dan ook, een ander belangrijk spiritueel probleem met Rush Limbaugh is zijn onverbiddelijke aanval op elke hint naar een "Samenzwering". En dat brengt ons naar de "Gordo Remora" kaart.
De onderkant van de "Gordo Remora" speelkaart luidt: "Volgend op Gordo: Mensen die geloven in samenzweringstheorieën; zijn ze gek of gewoon te dom om te leven?"
Rush Limbaugh speelt dus de rol van "Gordo Remora" in het echte leven. De Bijbel spreekt voortdurend over de samenzwering tussen Satan en God, dat begon met zijn rebellie tegen God in de hemel, zoals beschreven in Jesaja 14:4-15, vervolgens in de Hof van Eden, als Satan God tegenwerkt door de mensheid, en blijft doorgaan tot na de 1000 jarige heerschappij van Jezus Christus, wanneer de satan wordt losgelaten voor een korte tijd. Wat doet satan met deze laatste kans om te rebelleren tegen God? Hij verzamelt op dat moment opstandige mensen tot een aanval op Jeruzalem [Openbaring 20:7-10]. Deze profetische tekenen zijn zo duidelijk dat mensen, die hun Bijbel goed kennen, een samenzwering verwachten in deze eindtijd. 
Iets over de werkelijkheid van samenzwering: Het is spiritueel - Bijbels gebaseerd, zelfs enkele mensen die niet zijn gered, kunnen de waarheid zien! Al Rush’s argumenten tegen de samenzwering zijn gebaseerd op menselijk, seculier redeneren, totaal verstoken van echt Bijbels begrip. Sinds Rush erg overtuigend is, toen hij dus een beroep deed op het menselijk verstand, geloven zijn volgelingen hem en verwerpen elk idee van een samenzwering.
Rush Limbaugh neemt een heel krachtige stelling in tegen "Samenzwering Theorieën", zoals hij dagelijks het officiële regeringsstandpunt uitroept over alle aangelegenheden. Niet alleen heeft Rush geweigerd om een samenzwering te overwegen, maar hij weigert om zelfs het debat aan te gaan met iemand, die begrijpt dat een samenzwering bestaat. We lieten NEWS1156 als een open brief aan Rush zien, spoorde hem aan om de spirituele basis van deze wereldwijde samenzwering te overwegen, welke de wereld aan het verenigen is in één regering, economie en één religie, waarna de Antichrist zal opstaan. 
Steve Jackson, de uitvinder van het Illuminati Kaartspel, verklaart dat de Meester van alle "Dittoheads" en de grote discussiant tegen complottheorieën een onderdeel is van het Illuminati Plan! Rush Limbaugh is in eigen persoon deze twee kaarten. Dit wil niet zeggen dat er geen anderen zijn, die misschien de "Gordo Remora" rol vervullen, maar Limbaugh is er duidelijk een van.De onderkant van de “Supreme Court” (“Hooggerechtshof”) speelkaart luidt als volgt: "Door het gebruik van haar beroep, kan het Hooggerechtshof een actie van een andere groep regeringsvertegenwoordigers annuleren. Ja, dit omvat regeringsgroepen buiten de VS. Vraag niks. Je wilt niet weten. ..”
Let op de Satanische driehoek met het Alziend Oog in het bovenste gedeelte, dat toezicht heeft op de acties van het Hooggerechtshof. Jackson vertelt ons hier, dat ons Gerechtshof onder het toeziend oog van de Illuminati staat. Herinner je president Franklin Roosevelt? Een aantal belangrijke huisdierprogramma's van zijn New Deal programma werden stopgezet door het Hooggerechtshof, toen de raadsheren bewezen conservatiever te zijn dan de president. Roosevelt dreigde het Congres woedend om een Grondwetwijziging aan te nemen, dat het aantal rechters, die zitting hebben in het Hof, zou uitbreiden, en die hem zouden toestaan “het Hof in te pakken”. 
Gelukkig, de Grondwettelijke belemmeringen voor het doorvoeren van een dergelijke wijziging, bleken te onoverkomelijk, dus gaf Roosevelt zijn voornemen op. Echter, de Illuminati had zijn les geleerd, de controle van Justitie moest eerst plaatsvinden, zodat het Hooggerechtshof zou binnen marcheren, samen met het College en de Congresleden. Sinds de Hooggerechtshof raadsleden hebben gediend, nam deze wijziging naar een Illuminist Gerechtshof enige tijd in beslag.. Door de tijd heen hebben Illuminist voorzitters Truman en Eisenhower hun voorwaarden ingediend, en hebben genoeg veranderingen plaatsgevonden door sterfgevallen, zodat de Illuminati het Hof kon regeren. Zij regeren het vandaag! 
De Illuminati realiseerde zich dat het rechtensysteem een groot potentieel inhield om massale verschuivingen teweeg te brengen, door haar vermogen om nieuwe wetten te creëren, gewoon middels een bevelschrift! Aangezien iedereen wist dat raadsheren hun positie voor het leven innemen, woede tegen een bepaald besluit veel meer gedempt kan worden dan tegen het Congres of de president. Mensen wisten dat presidenten en congresleden “gekozen” waren, zodat ze veel meer geneigd waren om in actie te komen tegen de ambtenaren dan tegen de gekozen raadsheren. 
Enorme veranderingen hebben zich voorgedaan als gevolg van gerechtelijke uitspraken in het algemeen en uitspraken van het Hooggerechtshof in het bijzonder. Laten we drie van deze verschrikkelijke beslissingen opnoemen, die de waarden en levenshouding van de Amerikanen vandaag de dag zo hebben veranderd, dat ​​we klaarstaan om de satanische Nieuwe Wereld Orde binnen te gaan. 
* 1963 - ABINGTON SCHOOL DIST. v. Schempp, 374 VS 203 (1963), 374 VS 203 - "Door het verbod van de Eerste Wetswijziging tegen de vaststelling door het Congres van enige wet 'met inachtneming van een vestiging van de religie', die van toepassing is gemaakt voor de Staten door het Veertiende Amendement, kan geen staatswet of schoolbestuur verlangen, dat passages uit de Bijbel worden gelezen of dat het Onze Vader wordt geciteerd in de Openbare scholen van een Staat aan het begin van elke schooldag - zelfs als individuele studenten kunnen worden vrijgesteld van het bijwonen van of deelnemen aan dergelijke oefeningen, op schriftelijk verzoek van hun ouders. Pp. 205-227. 
Gods Woord werd uit onze Openbare scholen gegooid. 
* 1973 - Roe v. Wade, 410 VS 113 (1973) (USSC +) - "De rechtbank verklaarde de abortus statuten nietig en onduidelijk en deed inbreuk op de eisers van de Negende en Veertiende Amendement rechten. De rechtbank oordeelde 'geen klacht te rechtvaardigen." 
De rechters verklaarden abortus legaal in de Verenigde Staten, een besluit dat zwarter was dan de afgrond van de hel! Later opende verdere besluiten de deur naar deze voorheen verboden daad van abortus op verzoek. Van 1963 tot 2003 heeft Amerika meer dan 42 miljoen babies gedood! Bovendien heeft Amerika deze praktijk naar veel landen over de hele wereld overgebracht.
Vergeet niet dat, in de ogen van een Satanist, geaborteerde babies de hoogst mogelijke vorm zijn van een menselijk offer, want het neemt het leven dat in de baarmoeder is. 
* 2003 - LAWRENCE et al. v. TEXAS, certiorari aan het hof van beroep van Texas, veertiende arrondissement, nr. 02-102. Gevoerd 26 maart 2003 - Besloten 26 juni 2003. "Houdt in: Het Texas statuut, waardoor het een misdaad voor twee personen van hetzelfde geslacht is, wanneer ze betrokken zijn bij bepaalde intieme seksuele handelingen, in strijd met de Schuld Proces Clausule. Pp. 3-18."
In één enkele handeling heeft het Hooggerechtshof Sodomie door het hele land gelegaliseerd, waardoor zij Amerika volledig klaarmaken voor Gods lichamelijke, vernietigende oordeel. In NEWS1830 toonden we Bijbels aan, dat Gods oordeel over dit land nu onvermijdelijk is en net zo vernietigend zal zijn als in de beschrijving van het Economisch Babylon van Openbaring 18.

Zo kun je zien dat het Hooggerechtshof volledig geopereerd wordt onder het oog van de Illuminati, denkend aan de jaren:
* 1963 – Gods Woord werd uit de Openbare scholen verwijderd.
* 1973 – Legalisatie van abortus en abortus op aanvraag.
* 2003 – Legalisatie van Sodomie, onze nationale rebellie tegen God compleet makend.

Steve Jackson begreep, dat het "hoogste" belang van het Hooggerechtshof was, om de Oude Orde omver te werpen, zodat de Nieuwe Wereld Orde kan worden gebracht en de "Man van Zonde" - Antichrist - kan worden opgevoerd op het wereldtoneel.

CONCLUSIE
Opmerkelijk is dat deze specifieke kaarten aantonen, dat Steve Jackson afwist van het Illuminati plan om de Nieuwe Wereld Orde en haar superman, Antichrist, te maken. In de volgende twee artikelen zie je nog meer bewijs van het gedetailleerde inzicht van Jackson in het Illuminati plan. Wanneer je een bepaalde gebeurtenis op een van deze kaarten ziet, zul je met zekerheid weten dat deze gebeurtenis werd uitgedacht door de Illuminati om de oude orde omver te werpen en je over te brengen in de Nieuwe.

De wereld staat aan de afgrond van de laatste besluiten.
Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken. 

Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie. 
Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je geestelijk niet zal raken.Illuminati Kaartspel – DEEL 3


BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze beschaving omver te gooien – Deel 3 

Gebeurtenissen, die op dit moment plaatsvinden, die de oude regering verzwakken, zodat de nieuwe wereldregering gevestigd kan worden. Je zult verbaasd zijn wanneer je erachter komt, hoeveel recente gebeurtenissen in onze samenleving zijn voorbeschikt om het nieuwe werelddictatorschap te vergroten, waarin de Antichrist de controle zal behalen. Het is later dan je denkt! 

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!! 

Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden! 

Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.


INTRODUCTIE

In dit artikel bespreken we de gebeurtenissen, die al hebben plaatsgevonden, of die staan te gebeuren, die letterlijk "de weg effenen" voor de beslissende "barensweeën", waardoor de Antichrist zal opstaan​​. Omdat de Illuminati zowel de massamedia als het openbare schoolsysteem grondig gecontroleerd heeft sinds de Eerste Wereldoorlog, beseffen de meeste mensen nooit hoe gepropageerd ze zijn. In feite hebben deze instellingen een "propaganda box" gebouwd rond onze geest, zodat we naar de samenleving kijken op de manier als de Illuminati dat wil. Ieder kind op de openbare school is in een opleidingsinstelling van de Illuminati gestapt, om te worden getraind op de manier waarop hij zou moeten worden, want als hij oud is, zal hij niet afwijken van het pad.


Weer Controle en Klimaat Oorlogvoering
Het onderste gedeelte van de kaart, "International Weather Organization" luidt: "Voor alle Plaatsen, waar u controle over heeft, krijgt u een +6, wanneer u deze verdedigt tegen elke Ramp ... maar elke Ramp die u toebrengt aan een rivaal, behalve in de Ruimte, heeft een +4 Power ."Het onderste gedeelte van de kaart, "Weather Satellite" luidt: "Effectieve weersatellieten berichten niet slechts het weer, zij veranderen het. U mag verhogen met 10, of verminderen met 4, de kracht van een Orkaan, Regen.... of Tornado. U mag verhogen met 4, of verminderen met 2, de kracht van iedere andere Aanval om te Vernietigen..."

De teksten op elk van deze twee kaarten geven ons schokkende informatie, dus laten we onderzoeken wat we net hebben geleerd!

1. De tekst op de "International Weather" kaart vertelt ons een aantal uiterst belangrijke factoren:
a. "Alle Plaatsen waar u controle…" vertelt ons dat de Illuminati de controle heeft over het weer op "Plaatsen" op aarde.
b. "te verdedigen tegen elke Ramp" vertelt ons dat klimaat oorlogvoering echt bestaat, en moet worden tegengehouden!
c. "Ramp die u toebrengt aan een rivaal" vertelt ons dat de naties in staat zijn om een ravage van natuurrampen op elkaar los te laten, maar bedenk dat het de wereldwijde Illuminati is, die uiteindelijk de controle over alle gebeurtenissen heeft, ten minste tot de Antichrist zich openbaart.
d. "behalve in de Ruimte" vertelt ons, dat ten minste enkele Weer Oorlogswapens doorgaan tot in de Ruimte.


2. De tekst op de "Weather Satellite" kaart vertelt ons een aantal andere zeer belangrijke factoren:
a. "Effectieve weersatellieten doen niet alleen verslag van het weer, ze veranderen het" vertelt ons dat satellieten, ofwel worden gebruikt om signalen van het weer op een bepaalde locatie op te vangen, of zelf signalen doorgeeft via de satellieten.
b. "U mag verhogen met 10 of verminderen met 4, de kracht van een Orkaan, Regen... of Tornado"  vertelt ons dat orkanen en tornado's kunnen worden gecreëerd en gemanipuleerd.
c. "De kracht van iedere andere Aanval om te vernietigen..." vertelt ons dat er enorme natuurrampen, zoals orkanen of tornado's, worden geproduceerd, aangestuurd, en gemanipuleerd om een ​​specifieke doelgroep te vernietigen.
Niet alleen kunnen orkanen en tyfoons worden gemaakt, ze kunnen worden opgelost en kunnen worden aangestuurd! Er is geen enkele reden meer, dat een orkaan ooit nog een land zou moeten verwoesten.

Laten we deze nieuwsberichten eens bekijken:
KORT NIEUWS: "Maleisië bestrijdt Smog met Cyclonen", door Chen May Yee, verslaggever van The Wall Street Journal, donderdag 13 november 1997, pagina A19.
"KULA LUMPUR Maleisië’s strijd tegen smog krijgt een nieuwe wending. De regering wil door de mens gemaakte cyclonen gebruiken om de waas weg te halen, die Maleisië sinds juli heeft geteisterd. 'We zullen een speciale techniek gebruiken om een kunstmatige cycloon te creëren, voor het reinigen van de lucht , zei Datuk Law Hieng Ding, minister van wetenschap, technologie en milieu. Het plan vraagt ​​om gebruik van nieuwe Russische technologie om de cyclonen te maken - de reusachtige stormen, ook wel bekend als tyfonen en orkanen - om stortregens te veroorzaken, die de rook uit de lucht ‘wassen’. Het Maleisische kabinet en de minister van financiën hebben het plan goedgekeurd, zei Datuk Law. Een Maleisische onderneming, BioCure Sdn. Bhd, zal spoedig een overeenkomst tekenen met een in de handen van de overheid zijnde Russische partij, tot productie van de cycloon. "Datuk Law weigerde de omvang van de gegenereerde cycloon openbaar te maken, of de techniek ervan. 'De details heb ik niet', zei hij. Hij zei wel, dat de gegenereerde cycloon ‘vrij sterk’ zou zijn. Datuk Law wilde ook de prijs voor het creëren van de cycloon niet bekendmaken."
De gemiddelde Rus accepteert Weercontrole als een normale factor in het leven. Bijna dagelijks wordt door een aantal Russische “Weer Modificatie " bedrijven reclame gemaakt voor hun diensten, en deze bedrijven zijn nu openbaar! Echter, veel mensen liggen zover achter in hun denken en begrip, dat we ten onrechte nog steeds concluderen, dat deze vele en verschrikkelijke rampen "Handelingen van God" zijn. [NEWS1694].


Maar voor degenen die een ​​dergelijke reeks verwoestende gebeurtenissen wensen te creëren over een bepaalde periode van tijd, zodat de mensen een radicale verandering accepteren voor een Nieuwe Wereld Orde [Lees NEWS1855 voor meer details], kunnen krachtige stormen zeer effectief zijn. Een orkaan brengt genoeg verwoesting om het normale leven van de gemeenschap te verstoren. Het kan mensen dwingen hun huizen aan politie en/of militaire controle open te stellen, vooral als Martial Law (Staat van Beleg) wordt opgelegd. Tot slot, mensen die zware verliezen hebben geleden, zijn afhankelijk van de FEMA, wanneer hun verzekering niet alle schade dekt; dus mensen worden ertoe geleid de wolf te vertrouwen, die hen op een dag zal opeten!
Ten slotte, op een dag - na een aantal vreselijke natuurrampen dit land en de hele wereld heeft getroffen – zal een spirituele "superman" verschijnen ​​op het wereldtoneel, en zal verkondigen dat de reden, waarom Amerika zoveel leed heeft moeten verduren, is, dat onze Industriële beschaving zoveel spanningen teweegbrengt op "Moeder Gaia" ("Moeder Aarde"), welke onhoudbaar zijn voor de godin. Daarom is Moeder Aarde uiteindelijk begonnen met het heft in eigen handen te nemen, door het opleggen van deze rampen. Dan zal de Antichrist bevelen, dat "Re-Wilding" moet worden uitgevoerd over de gehele wereld [Lees NEWS1368], een streng plan, waarin het grootste deel van het land in de wereld zal worden vernietigd, de mensheid verbiedend enige "menselijke activiteit" uit te voeren. Alle mensen zullen worden verdeeld in zeer streng gecontroleerd landgebieden. De VS-kaart in NEWS1368 laat dit zien. Merk op dat vrijwel de hele Oostkust van Amerika ofwel "Reservetroepen - Weinig of geen Menselijk Gebruik" , of Buffer Zones  - Sterk Gereguleerd" is. Dit gebied is nu juist het gebied, aangetast door Atlantische orkanen!


Het onderste gedeelte van deze kaart luidt: "Dit apparaat kan een keer per beurt worden gebruikt, het kan de Power van elke aanval verhogen of een Plaats vernietigen, of van elke Ramp, met 2….”

Met behulp van H.A.A.R.P. of scalaire golven, kan elke plaats op aarde worden getriggerd tot aardbevingen, en een zeer "natuurlijke" aardbeving zal resulteren. Het aardbevingsverschijnsel kon wel eens de meest angstaanjagende van alle natuurrampen zijn, want mensen kunnen niet leven zonder een solide basis. Hele stadsstructuren zijn gebaseerd op gebouwen met betrouwbare funderingen. Derhalve, sinds het Nieuwe Wereld Orde Plan hele steden elimineert, kunnen we verwachten dat aardbevingen hun voorkeurwapen is. Zware aardbevingen zouden kunnen leiden tot grootschalige evacuatie van steden.
Wetenschappers kunnen ook aardbevingen creëren door het veranderen van de "samenstelling of de structuur van de aarde". Deze technologie heet "Tesla Technologie", als eerste geperfectioneerd door de Russen! Zulk een vermogen betekent dat wetenschappers bepaalde hefbomen, om aardbevingen, waar ze maar willen, en van een intensiteit die ze verlangen, kunnen bedienen.

Vandaag lijkt de Yellowstone supervulkaan op uitbarsten te staan. Het lijkt zeer waarschijnlijk, zoals we uitleggen in NEWS1852, dat Yellowstone langzamerhand kan zijn opgebouwd als resultaat van 27 jaar bewerken van onze Pacific Northwest met scalaire golven door de Russen! Maar, wanneer de vulkaan uitbarst, zal het lijken alsof het zich “van nature” heeft voorgedaan.


De onderkant van de "Emergency Powers" kaart luidt: "Deze kaart kan worden gespeeld op elk moment, en geldt als de actie voor de groep, die het beïnvloedt ... De Power voor een Regeringgroepering is verhoogd tot +6  Koppel deze kaart aan de door jou gekozen “Regeringsgroepering”.

Nogmaals, we zien dat deze kaart onmiddellijk de controle en macht van de regering doet toenemen. Zoals de afbeeldingen duidelijk aangeven, zijn deze opgevatte noodbevoegdheden opgelegd door de overheid. Let op dat de lage rang soldaat op dit plaatje een minderheidspersoon, met een donkere huidskleur, ruw aanpakt. Maar laat je niet misleiden door degene, tegen wie de Emergency Powers zich gericht hebben, want de grootste "minderheidsgroep" die de Illuminati angst aanjaagt, zijn de Fundamentele, Wedergeboren Christenen.
Het Illuminati plan voorziet in het bewust opzetten van verschrikkelijke rampen, veroorzaakt door oorlogen, natuurrampen, en stedelijke wetteloosheid, als een middel om de orde te herstellen, die ze zelf hebben verstoord. Onze leiders zullen de Martial Law (Staat van Beleg) dan moeten aankondigen, de Grondwet opschorten en onze vrijheden afnemen. Zij zullen uitleggen dat ze deze vrijheden “tijdelijk" moeten wegnemen, alvorens zij ze kunnen herstellen tot "Law and Order". En dat brengt ons bij de volgende kaart:


De onderkant van de "Law and Order"kaart luidt: "Verhoog de ​​power van alle Conservatieve groeperingen met +2  Verhoog de ​​power van alle Rechtse groeperingen met 2  Verhoog de ​​power van alle Rechts Conservatieve groeperingen met +3  Deze kaart vervangt alle gele NWO kaarten in het bespelen."
Op het eerste gezicht was ik verbaasd door het feit, dat deze kaart extra bevoegdheden moest geven aan Conservatieve groeperingen, omdat ze een van de eerste groepen op de doelgroep lijst zijn. Maar ik herinnerde me hoe Hitler "Conservatief " heeft geherdefinieerd, toen hij eenmaal aan de macht kwam. Zijn Bruine Gangstershirt- en andere aanhangers waren opeens de nieuwe "Conservatieven", terwijl de vaderlandgroepen, die bekend stonden als de Conservatieven, plotseling gedevalueerd waren en tot doel hadden, of te worden geïntimideerd of te worden vernietigd. Dat is de realiteit van ook vandaag, want de Nieuwe Wereld Orde van Bush / Clinton / Bush heeft het Nazisme nieuw leven ingeblazen [Lees NEWS1004].De onderkant van de "Death To All Fanatics" kaart luidt: "Als er een ding is, dat wij niet kunnen verdragen, is dat intolerantie... Vereist Illuminati of Fanatistische Actie(s)."
De Illuminati kan een "fanaticus" niet uitstaan, of ze nu van het christendom, of van de moslim of joodse religie zijn. Midden 1980 merkte ik, dat de nieuwsmedia Islamitische zelfmoordterroristen ineens  "fundamentalisten" begonnen te noemen, een term die meestal gereserveerd werd voor christenen, die het zeer ernstig namen met hun geloof en over het zielen winnen, dat behoort tot een actief geloof. Toen Islamitische geestelijken begonnen te klagen over het feit, dat zelfmoordterroristen "fundamentalisten" werden genoemd, omdat er volgens hen niets in de Koran staat dat zelfmoord aanmoedigt, nam mijn bezorgdheid toe. Op dat moment had ik weinig kennis van de Nieuwe Wereld Orde of van haar strenge plannen, maar ik was getraind in de VS Army Intelligence om een propagandacampagne te zien.
Nu weet ik dat dit het begin was van een dergelijke campagne, om alle "fanatici" op één hoop te gooien, zodat er met hen op de afgesproken tijd kan worden afgerekend. Merk ook dit plaatje op, want het portretteert enkelen, die het doden gaan doen voor de Illuminati. Mensen gaan zich tegen hun eigen families keren gedurende de tijd van de grote verdrukking; familieleden, ijverig voor de Antichrist, zullen venijnig worden tegen de Wedergeboren familieleden. Wat heeft Jezus voorspeld?
"... iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn." [Matth.10:36]
Terwijl Jezus deze waarschuwing uitsprak tot alle christenen aller tijden, heeft het een geweldige toepassing in het Einde der Tijden. Ziet u, het Rijk van de Antichrist zal een van die momenten in de wereldgeschiedenis zijn, waarin een vurige liefde voor en loyaliteit aan de topleider (Antichrist) de opperste toewijding van vele mensen zal zijn. Ze zullen zich keren tegen enig lid van hun eigen huishouden, die niet in dezelfde mate zijn liefde jegens de opperste leider, zal belijden. En als die persoon in het huis zich daadwerkelijk verzet tegen de opperste leider, zal zelfs oma het slagersmes pakken!
De onderkant van de "Martelaren" kaart (waarvan geen afbeelding) luidt: "Speel deze kaart op elk moment; het geeft +10 Power, of Verzet (uw keuze) tegen een Vreedzame Groep die u controleert."

Onlangs werd in Israël een jonge vrede demonstrant overreden door een tank en grondig verpletterd door de tank loopvlakken. De foto op de kaart toont de werkelijkheid sterk aan. Het idee hierachter is, dat de overheid zal heersen over alle "vrede" demonstranten - eigenlijk elke demonstrant - met een ijzeren vuist. Als men openbaar protesteert, moet men beseffen, dat men misschien verpletterd wordt onder een tank!

De onderkant van deze kaart luidt: "Goede gedachten zijn nu verplicht. Verhoog de Power van alle Liberale groeperingen met +3  Alle Conservatieve groeperingen met een Power van slechts 1 worden tevens crimineel..."
Wat een interessant - en correct - inzicht levert deze kaart! De "Gedachten Politie" is uiteindelijk gekomen, hetgeen een kritische lezer van het nieuws goed door heeft! Sinds de oorlog in Vietnam, hebben de Liberalen luid hun recht om te spreken wat er op hun hart is, verkondigd, zelfs als het vulgair is, zonder klasse, of duidelijk verkeerd, maar diezelfde Liberalen hebben er ook altijd naar gestreefd, iedereen het recht om te spreken te ontzeggen. Tijdens de Vietnam Oorlog was deze tendens alleen bedoeld om mensen, die riepen in het openbaar, tot stilte te manen. Maar, sinds die tijd, wanneer Liberalen een instelling hebben gecontroleerd - zoals hogescholen hebben ze altijd getracht om het recht van spreken van hun tegenstanders te ontkennen, wanneer dit zou indruisen tegen de Liberale mentaliteit.
De Nieuwe Wereld Orde zal deze tendens uivoeren in een "moorddadig" extremisme. Het slachtoffer aan de linkerkant is net overleden, omdat hij "een ongevoelig voornaamwoord gebruikte", terwijl het slachtoffer aan de rechterkant net overleden is, omdat hij " vlees at van dode dieren", waarschijnlijk in een Binnenlands Steak House! Serieus, een vegetarisch dieet zal worden opgelegd, en al het eten van dieren zal streng worden verboden. Immers, zoals PETA (Mensen voor de Ethische Behandeling van Dieren) ons altijd heeft geleerd: mensen zijn gewoon dieren, op dit moment hoger op de evolutionaire ladder; daarom is er geen praktisch verschil tussen een varken, een koe, een kip of een mens.
Hoewel het volkomen redelijk is voor dit soort mensen, om een mens, nog in de baarmoeder, te doden, is het schandalig verkeerd voor u, om een dier te doden om te eten!
Ten slotte merken we op dat alle Conservatieve groeperingen, die zwak zijn en zichzelf niet kunnen verdedigen, worden geclassificeerd als "crimineel " in het nieuwe systeem. In feite zijn alle Conservatieve groeperingen, bedoeld te worden geclassificeerd als crimineel, ongeacht hoe klein of groot, of hoe machtig of gering ze zijn - want zij zullen allemaal zwakker worden dan de centrale overheid .

New Age auteur, William Cooper, zei dat het net strak zal worden aangetrokken, dat wanneer een persoon zojuist het verkeerde tijdschriftabonnement in zijn leven heeft genomen, hij zal worden gearresteerd en gedood. Welkom bij de laatste fase van de Nieuwe Wereld Orde. New Agers noemen dit stadium de "zuivering".De onderkant van deze kaart luidt: "Alle Regeringsgroeperingen binnen uw Machtsstructuur krijgen de mogelijkheid telefoongesprekken af te luisteren over de hele wereld... Verhoog de Power van al uw Regeringsgroepen met +2  U bent tevens volledig immuun voor de Telefoon Freaks. Als je ooit geen Regeringsgroepen meer hebt, moet u zich ontdoen van deze Bron."
Als we het hoofd bieden aan de alles doordringende gecontroleerde samenleving, denk dan aan deze kaart en aan het totale plan van toezicht, die het vertegenwoordigt. Overdenk zorgvuldig de volgende punten:
1. Alle Regeringsgroeperingen binnen uw Machtsstructuur krijgen de mogelijkheid telefoongesprekken af te luisteren over de hele wereld…”  Alle regeringen - lokale, provinciale en federale, kunnen je telefoongesprekken afluisteren! "Alle" regeringen! Vandaag de dag kan de overheid uw telefoon controleren, uw mobiele telefoon, fax, en uw emails. Terwijl Christenen niet al te bezorgd zijn, omdat ze niks doen tegen de wet, blijft het een feit dat geen enkele samenleving lang vrij kan blijven, wiens regering agressief haar burgers bespioneert. Hoe kan dit, vraag je je af, als de regering gewoonlijk probeert om dieven, oplichters, en terroristen te vangen? Het antwoord is simpel: de overheid is niet alleen geïnteresseerd in het vangen van de bovengenoemde groepen, maar is het meest geïnteresseerd in het onderdrukken van alle burgers, met wie zij het niet eens zijn, noch in religie, noch in de politiek.
2. Als je ooit geen Regeringsgroepen meer hebt, moet u zich ontdoen van deze Bron." Met andere woorden, alleen de regering gaat dit gezag bezitten. Geen private groep zal ofwel beschikken over de apparatuur, ofwel de autoriteit om telefoons af te luisteren, of het onderscheppen en lezen van alle andere vormen van communicatie! Onze voorvaders verstonden ​​al, dat "recht op privacy" absoluut onmisbaar is voor het behoud van een samenleving. Ze wisten van de geschiedenis in Engeland en Europa, van de alles doordringende Geheime Politie, die de gewone burger doodsbang en gedemoniseerd maakte, dat de koning zijn absolute dictatuur kon handhaven. Met de moderne technologie zijn wij op het punt, waar de Geheime politie van de regering verstikkend effectief kan zijn. Wat is het eindresultaat, waarin deze ongekende controle ons meeneemt?De Bijbel vertelt ons:
"...dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft." [Openbaring 13:17]
Wanneer ongekende bankfusies begonnen te ontstaan ​​in de late jaren van 1980, tot in de jaren 1990, wist ik dat de Nieuwe Wereld Orde hét plan was in het bespelen. Het uiteindelijke economische doel van de Nieuwe Wereld Orde is het Fascisme. Er zijn drie soorten van economieën in de wereld: het Kapitalisme, Communisme en Fascisme.
* Het Kapitalisme is het type economie, waarin private individuelen de Productiemiddelen, dat wil zeggen, de fabrieken en de mijnen in bezit hebben. Deze particulieren concurreren dan openlijk met elkaar op de Markt. Niemand vertelt de eigenaren wat te produceren, of hoeveel te produceren, of hoeveel in rekening te brengen. Concurrentie is het primaire element, waardoor de prijzen tot stand komen. En zorgvuldige aandacht voor de behoeften en wensen van de mensen, binnen dit type van economie, bepaalt hoeveel er geproduceerd gaat worden. Het Kapitalisme mag dan zijn gebreken hebben, het heeft de hoogste levensstandaard in de geschiedenis voor haar burgers.
* Het Communisme is het type van economie, waarin de Staat de eigenaar is van de Productiemiddelen. Bedrijven krijgen te horen wat te produceren, wanneer het te produceren, en hoeveel ze in rekening kunnen brengen. Dit type van controle is vermoedelijk ingevoerd in het belang van de "mensen", om ervoor te zorgen dat ze "redelijk" worden behandeld. Geschiedenis heeft echter aangetoond dat het Communisme nooit werkt, maar veeleer de meest erbarmelijke omstandigheden levert op aarde voor haar burgers.
* Het Fascisme was het economische systeem van Nazi-Duitsland, Nationaal-Socialistisch Italië en Keizerlijk Japan. Vandaag de dag, behoudt alleen Japan dit systeem. In het Fascisme behouden particulieren de controle over de Productiemiddelen, waarbij wordt gewaarborgd dat de belangrijkste factor, waardoor het Kapitalisme goed werkt, gewaarborgd blijft. Echter, de overheid grijpt in, om te bepalen hoeveel concurrenten er mogen zijn om hetzelfde item te maken, en hoeveel ze in rekening kunnen brengen. Daarom ligt de mogelijkheid voor de meeste winst binnen deze Fascistische economie! Het experiment met Nazi-Duitsland en Keizerlijk Japan bewees, dat het Fascisme werkt. We hebben gezien, dat de goede coördinatie tussen Regering en Kapitalisme werkt.
De economie, gepland voor de Nieuwe Wereld Orde, is Fascistisch. Daarom zijn de particuliere Kapiteinen van de Westerse Industrie het meest angstig voor dit nieuwe systeem, dat kan beginnen om de beloningen van de sterk toegenomen winsten te plukken. Sinds een Fascistische regering streng regelt, hoeveel concurrenten hetzelfde product mogen maken, is het aantal bedrijven drastisch gekrompen. Bijvoorbeeld, er mogen slechts één of twee autobedrijven wereldwijd zijn! Daarom is het in de "Voorbereidende Periode" van het Rijk van de Antichrist, zinvol voor bedrijven in de wereld, die hetzelfde soort product of dienst aanbieden, dit proces vrijwillig te beginnen door middel van fusies, uitkopen, en zelfs faillissementen! Deze Bank Fusie kaart is een perfecte aanvulling op het Illuminati Kaartspel.
De onderkant van "Market Manipulation" luidt als volgt: "Deze kaart kan gebruikt worden op elk moment. Haal de Actie penningen uit een willekeurig Bedrijven groep (als u kiest) en van alle Bank groepen. Dit telt niet als een actie."
Waarlijk, de Handelsmarkt wordt gemanipuleerd. Nieuwe Wereld Orde planners hebben zeker een wereldwijde economische ineenstorting gepland, met de bedoeling dat dit krachtig zal helpen hun Maçonnieke Christus op het wereldtoneel te brengen. Laten we eens kijken naar een interessant citaat door de New Age auteur, Bill Cooper:
"... er werd ontdekt dat een economie aan dezelfde wetten gehoorzaamt als elektriciteit, en dat alle wiskundige theorie en praktijk en computer know-how, ontwikkeld voor het elektronische veld, direct kon worden toegepast in de bestudering van de economie... het menselijk leven wordt gemeten in dollars... de ontvangers worden staatseigendom... degenen, die verslaafd raken aan de economische drugs, moeten naar de elite gaan voor een oplossing.”
Zodra de Illuminati begreep, dat een economie heeft gehandeld op stimuli op dezelfde wijze als een elektronisch circuit, begon ze met plannen om eerst de economie op te bouwen, en daarna weer af te breken om de mensheid zo in paniek te brengen, dat ze de "bovennatuurlijke" tussenkomst van de Christus zal aanvaarden. Zie je, voordat de alsmaar toenemende schulden van de consument en de naties op het punt van absolute ondergang staan, is Wereldoorlog III gepland om in te treden. Door de rook, stof en de vernietiging van deze oorlog, kan de Antichrist opkomen, die zich als een religieuze Messias figuur zal voordoen, zoals zoveel religies verwachten. Hij zal zich ook presenteren als de "economische messias", die zaken recht zal zetten in de nieuwe wereldeconomie. In dit voorbeeld is de inleiding van de oorlog te vergelijken met de opening van een schakelaar om elektrische stroom te laten vloeien naar een actieve spoel.
Dit is een van de redenen waarom Wereldoorlog III moet worden gestart; onze schuldenlast heeft een niveau bereikt, dat niet langer kan worden ondersteund. Hoe werkt een wereldoorlog met een schuldenlast? Cooper legt het Illuminati denken als volgt uit:
"Zij moeten uiteindelijk hun toevlucht nemen tot oorlog om balans in de rekening te krijgen", omdat de oorlog uiteindelijk slechts de handeling is van het vernietigen van de schuldeiser. Aangezien de meesten van het grote publiek zich niet zo terughoudend op zullen stellen, zijn er slechts twee alternatieven om de economische onbalans” van het systeem te verminderen'.  1) Laat de bevolking elkaar doodknuppelen in de oorlog, die alleen zal resulteren in de totale vernietiging van de levende aarde, of 2) controle over de wereld nemen door het gebruik van economische 'stille wapens' in de vorm van 'stille oorlog' en vermindering van de economische onbalans van de wereld tot een veilig niveau, door een proces van welwillende slavernij en genocide."
Hoewel de bestaande financiële markten over de hele wereld zullen instorten tijdens Wereldoorlog III, zal de periode van de feitelijke ineenstorting kort genoeg zijn, dat, als de Antichrist opkomt, het vertrouwen in hem en in zijn programma voldoende sterk zal zijn, dat hij en de internationale bankiers in staat zijn om een wereldeconomie, gebaseerd op mondiale valuta, te doen herleven.
Een voormalige Satanist, Doc Marquis, vertelde me dat de Illuminati had besloten dat de Amerikanen nooit het Rijk van de Antichrist zouden aanvaarden, tenzij ze zich rijk voelden tot aan het punt van de Derde Wereldoorlog. Dan, als de Antichrist op het wereldtoneel verschijnt, zullen de Amerikanen hem zeer enthousiast steunen, als hij belooft om hun rijkdom te herstellen! Doc Marquis zegt, dat de Illuminati zo vastbesloten was om de Amerikaanse aandelenmarkt hoog te houden, dat ze zelfs tot het uiterste zouden gaan door het gebruik van de meest krachtige hekserij in de wereld. De beurscrash kan alleen plaatsvinden op hetzelfde moment dat de politieke oorlog op het punt staat te beginnen. Bovendien moeten religies over de wereld ook op het punt zijn, waar een charismatische leider, ondersteund door een Valse Religieuze Profeet, de wereld kan leiden tot een gefuseerd religieus systeem. Zodra de politieke en religieuze situaties op het juiste punt zijn aangekomen, zal de beursval, inderdaad, worden geactiveerd, en dit zal de meeste beleggers overvallen.
Zo kun je zien in hoeverre de Illuminati de financiële markten controleert. Waarlijk, de symboliek op de kaart is correct: de macht van de Illuminati IS groter dan al het contant geld en alle andere activa in de markten! Het meest opvallende kenmerk van deze kaart is dat het Illuminist Alziend Oog in een piramide is, die zwaarder is dan al het geld in de markt! Merk op hoe de piramide lager hangt dan al het geld aan de andere kant van de weegschaal.
Ik denk dat we het punt staan, waar alle drie belangrijke segmenten op hetzelfde moment klaar zijn om het spel in te gaan. De markten schaatsen op dun ijs; politiek lijkt bijna een Wereldoorlog III explosie te veroorzaken; alle grote religies zijn klaar om de leiding van de Rooms Katholieke Paus in de wereldreligie van de Nieuwe Wereld Orde te volgen. Antichrist lijkt op handen….

CONCLUSIE

In de delen 1, 2, en nu 3 van deze serie, hebben we gewezen op de vele rampen, die de Illuminati voor ons heeft gepland, om ons zó in paniek te brengen, dat we ieder plan van hun Superman als een "oplossing" accepteren voor de vele rampen, die zij hebben gecreëerd. De aanslagen van 9/11, natuurrampen, oorlogen gepland in de hele wereld, economische ineenstorting, en andere rampen, zijn alle gepland voor het neerhalen van de Oude Wereld Orde, zodat het kan worden vervangen door de Nieuwe Wereld Orde.

Bill Cooper verklaarde in zijn boek "Behold A Pale Horse":
"Het is waar dat zonder het bevolkings- of bomprobleem, de elite een ander excuus zou gebruiken om de Nieuwe Wereld Orde te brengen. Ze hebben plannen om zaken als aardbevingen, oorlogen, de Messias, buitenaardse UFO-landing, en economische ineenstorting over ons te brengen. Het kan zijn dat ze al deze dingen brengen, gewoon om zeker te weten dat het werkt. Ze zullen doen wat nodig is om te slagen. De Illuminati heeft alle bases bedekt... Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als Los Angeles wordt getroffen met een 9,0 aardbeving, New York City wordt verwoest door een terroristische atoombom, Wereldoorlog III uitbreekt in het Midden-Oosten, de banken en de beurzen instorten, Buitenaardsen landen op het Witte Huis gazon, voedsel verdwijnt uit de schappen, sommige mensen verdwijnen, de Messias zich presenteert aan de wereld, en dat alles in een zeer korte tijdsperiode?" [Pagina 177]

Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken. 

Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.

Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je geestelijk niet zal raken. http://www.christiananswers.net/dutch/q-dml/dml-y005-dut.html
Illuminati Kaartspel – DEEL 4


Bewijs dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze beschaving omver te werpen.
Deel 4: Toekomstige catastrofale gebeurtenissen. 

Gebeurtenissen, voorzegd in het Illuminati kaartspel van 1995, die op het punt staan om te gebeuren. Het einddoel is om de Antichrist en zijn Rijk ten tonele te voeren in al zijn aspecten. Herinner je, dat dit kaartspel is ontworpen tussen 1990 en 1995, dus de maker wist al een tiental jaren geleden van deze specifieke gebeurtenissen. Dit kaarspel openbaart de laatste stappen tot de climax van het Illuminati plan, om de Antichrist en zijn Rijk voort te brengen. 

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!! 

Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden! 

Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.


INTRODUCTIE

In dit artikel zullen we je de kaarten laten zien, die gebeurtenissen afbeelden, die nog niet zijn gebeurd, maar zeker zullen plaatsvinden op basis van Bijbelse profetieën, en de parallel met de Illuminati plannen. Natuurlijk heeft het Illuminati Kaartspel kaarten voor deze gebeurtenissen, hetgeen blijft aantonen dat Steve Jackson het plan zeer goed kende. Gretige spelers van dit rollenspel game kenden het merendeel van de gedetailleerde onderdelen van het plan om de Westerse samenleving te veranderen, zodat de Antichrist op het wereldtoneel kan verschijnen, toen ze in 1995 begonnen het spel te spelen.

De onderkant van deze kaart luidt als volgt: "Hoewel Engelands macht tegenwoordig wordt gereduceerd, is haar invloed nog steeds overal voelbaar. Engeland krijgt twee actie penningen tijdens elke beurt."
Let op de kop thee, supergeponeerd op de Big Ben Toren. Een zeer interessant boek heet "Antichrist And A Cup of Tea", een must om te lezen voor iedereen, die de werking van de symbolen van de Illuminati wil begrijpen en hun plan om de Antichrist te produceren. Tim Cohen is de auteur en hij "telt"of "berekent" het nummer van het Beest, net zoals ons wordt verteld om te doen in Openbaring 13:18. Cohen voert zijn "berekeningen" zeer goed en zeer interessant uit. Hij concludeert dat de identiteit van de Antichrist van tevoren bekend kan worden als je zijn nummer "berekent". Hij gelooft dat de Antichrist zal voortkomen uit de Engelse Monarchie, van het Huis van Windsor! Als je dit boek nog niet hebt gelezen, raden wij het ten zeerste aan.
Een andere interessante factor op deze kaart is de Big Ben Toren, waarlijk HET #1 symbool van de vergane macht van Groot-Brittannië en haar lange-termijn stabiliteit. Deze mijlpaal is ook bekend als "de Grote Klok van het Paleis van Westminster". Voordat we deze bijzondere kaart bespreken, laat ons in het kort de geschiedenis en enkele feiten over de Big Ben onderzoeken.
Korte Geschiedenis: "In de nacht van 16 oktober 1834 werd het oude Paleis van Westminster verwoest door een brand... de Gebouwen van het Parlement stonden in brand. Na de verwoesting van de gebouwen, werd een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp, geschikt  voor het nieuwe Paleis... De naam 'Big Ben' werd voor het eerst toegepast op de originele uurklok, uitgebracht door Warners... Het kan afgeleid zijn van Sir Benjamin Hall, Commissaris van Bedrijven, die betrokken was bij het ​​project en die een man van aanzien was... De vijf klokken werden geïnstalleerd in de toren in 1858... De klok is volledig operationeel geworden op 7 september 1859... De volgende 114 jaar van de geschiedenis van de klok waren relatief rustig en de Big Ben ontwikkelde al snel een reputatie van grote nauwkeurigheid. In 1906 werd de gasverlichting van de wijzerplaten vervangen door elektrische verlichting. Elektrische ontwikkeling van de klok werd geïntroduceerd in 1912. Het mechanisme werd gereviseerd in 1934 en 1956... De eerste radio uitzending van Big Ben werd gemaakt door de BBC om middernacht op 31 december 1923, tot verwelkoming van het nieuwe jaar...
"De uitzending van de klokken op de BBC World Service veronderstelde een bijzonder belang tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het geluid een bron van troost en hoop was, dat Groot-Brittannië niet zou worden overwonnen..." ["Geschiedenis van de Big Ben", http://www.bigben.freeservers.com/history.html]
In de ogen van de meeste mensen vandaag de dag, is de Big Ben synoniem aan Groot-Brittannië - zijn zeer stevige instelling van de Parlementaire democratie, de Monarchie, en de financiële rijkdom en stabiliteit. Dat feit maakt het waarschijnlijk een terroristisch doel. Wanneer je Big Ben vernietigt, heb je symbolisch gezien Groot-Brittannië vernietigd. Zijn er geen terroristische dreigingen tegen de Big Ben? We weten dat Londen ernstige massale evacuatieplannen heeft opgesteld, om te worden uitgevoerd tijdens een terroristische aanval, maar de meeste mensen hebben niet gehoord van enig specifiek doel binnen Londen, desondanks zijn bedreigingen tegen de Big Ben bekend.
KORT NIEUWS: "Big Ben" was een 11 september doel", CNN News, 12 juni 2002.
"LONDEN, Engeland – Zelfmoord kapers, van plan om de Londense Big Ben op 11 september aan te vallen, volgens een Britse terrorisme expert. Een groep van Al-Qaeda terroristen waren op luchthaven Heathrow aan het wachten om een vliegtuig over te nemen, om het te doen crashen in de Houses of Parliament... De aanval werd verijdeld toen vluchten van Londen, die werden klaargemaakt om de Amerikaanse aanvallen te volgen. Het plan was bedoeld om het internationale bereik van Al-Qaeda te laten zien... "
Daarom weten we dat, vermoedelijk, het de bedoeling van Al-Qaeda was om de Big Ben aan te vallen op 9/11/2001, maar dit werd gedwarsboomd door Britse vliegtuigen, die meteen werden klaargezet na ontvangst van het nieuwsbericht van de aanvallen in Amerika. Maar toen realiseerden we ons dat de Big Ben wellicht een toekomstig doel zou kunnen zijn. Luister:
KORT NIEUWS: "Binnenlandse Veiligheids Luchtrakettenmacht ontdekt Nieuwe Al-Qaeda Doelgroep lijst", IslamOnline, 2 februari 2002.
"WASHINGTON, 2 februari (IslamOnline) - Veiligheid in de Verenigde Staten is op hoog niveau, wanneer persbureaus melden, dat een nieuwe Al-Qaeda doelgroep lijst is opgedoken, die verscheidene Amerikaanse en Europese toeristische attracties noemt als mogelijk nieuwe doelen. De 11 Volume, een 5000 pagina's tellende handleiding, wordt overgedragen aan een Aangesloten Pers (AP) journalist in Afghanistan door een 'ontgoocheld lid van de Taliban'. De handleiding noemt ​​naar verluidt de nieuwe doelgroepen, met een 'hoge mensdichtheid' en van 'sentimentele waarde". Op de lijst waren de belangrijkste bezienswaardigheden opgenomen, waaronder het Vrijheidsbeeld in New York, de Big Ben in Londen en de Eiffeltoren in Parijs. Daarnaast bleek de Superdome in New Orleans, Louisiana, ingesteld op 75.000 gasten voor de Zondagse Super Bowl XXXVI ook te zijn vermeld in het document."
Zeker, de Big Ben zou een zeer sentimentele doelstelling voor alle Britse burgers zijn. Als de Illuminati de Oude Wereld Orde van Groot-Brittannië symbolisch wil vernietigen, zou ze zich uiteraard richten op de Big Ben Toren.
Wat dat betreft is de Eiffeltoren HET symbool van de Oude Wereld Orde van Frankrijk, en het Vrijheidsbeeld is een ander Oude Wereld Orde symbool, nl. van Amerika. We hebben in het verleden vaak gezegd, dat terroristische aanslagen worden gepland in vrijwel alle grote landen, waar de mensen nog naar de stembus gaan. Democratische en Republikeinse overheidsvormen moet wijken voor de ultieme Absolute Dictator. Wij zullen hem later ontmoeten in onze bestudering van deze kaarten.
SPECIALE OPMERKING: Wij vinden het heel interessant dat dit artikel zou vermelden, dat de Superbowl waarschijnlijk een terroristisch doel is, want dat is de plot van Tom Clancy's roman Sum of All Fears. In NEWS1535, merkten we op dat de precieze wijze, waarop het World Trade Center werd genomen, griezelig gelijk was aan de beschrijving van Tom Clancy in zijn roman "Debt of Honor". Aan het einde van deze roman vliegt een ontevreden Japanse 747 piloot bewust zijn vliegtuig in het US Capitol, tijdens een presidentiële toespraak gedurende een gezamenlijke zitting van het Congres. De beschrijving, hoe het Capitol naar beneden afbrokkelt, ​​lijkt erg op de manier waarop het WTC instortte.
Dus stelden we de retorische vraag: Moeten we ons zorgen maken over het plot van de nieuwe Tom Clancy roman Sum of All Fears? Is het wel mogelijk? Een nucleaire aanval op een PRO Voetbalstadion tijdens de Super Bowl? Nu zien we echter dat Super Bowl XXXVI tot de doelgroep behoort!
Als we de periode ingaan, waarin dit laatste plan zal beginnen te ontvouwen, moeten we onze ogen op de Big Ben en de Eiffeltoren gericht houden, want zij zijn de voornaamste symbolen van de Oude Wereld Orde, bedoeld om te worden vernietigd!


De onderkant van deze kaart luidt: “Deze groep kan iedere bevoorrechte aanval verhinderen, met de hulp van of iedere Rechtse, of Conservatieve groepering. Als het dat doet, is deze aanval niet langer bevoorrecht.”
De Nieuwe Wereld Orde Religie komt er aan en zal worden gevormd na de “Vierde Rijkskerk” van Adolf Hitler. We moedigen je aan NEWS1244 te lezen, de Studie van Adolf Hitlers Satanische Staatskerk. Hitler was hoogst geïnteresseerd een kerk te ontwerpen, welke zijn doel zou dienen, op exact dezelfde manier als de Antichrist zal willen doen. Door Hitlers Kerk te bestuderen, zullen we hoogst verbaasd zijn over de komende Een Wereld Kerk, welke het Illuminati Kaartspel terecht het “Religieuze Rijk” noemt. We noemen enkele relevante stukjes uit ons artikel, hierboven genoemd.
“Het Beest ziet er niet uit, zoals het is. Hij kan zelfs een komische snor hebben.” ["The Antichrist", geschreven door Soloviev, geciteerd door Trevor Ravenscroft, "Spear of Destiny", pg. 106, gepubliceerd in 1897].
Vanaf het begin werd Hitler ondersteund door Satanische macht! Weinig mensen begrijpen hoe compleet Adolf Hitler werd gestuurd door Satan. Hitler was totaal overgenomen door het demonische leger in de vroege jaren van 1920. In feite hield Eckart regelmatig gespecialiseerde rituelen, waarin hij en ieder ander lid van de Thule Genootschap riep om de geest van de Antichrist om bij hen binnen te komen. Toen Hitler zijn zoektocht naar macht begon, was hij verzekerd van succes, zelfs t.a.v. de schijnbaar onmogelijke onenigheden, waar hij tegenover stond. Terwijl Geschiedenis dit succes registreert, twijfelt bijna niemand aan de macht van Satan.

Hitler nam de gedachten en dromen van een grote meerderheid van Duitsers gevangen, omdat hij demonisch bezet was. Zijn macht over de mensen was ongekend. Bijzonder belangrijk voor alle Christenen is de houding, die de Antichrist zal tonen tegenover de Bijbel, Jezus Christus, Christendom en de Christelijke Gemeente. We kunnen nu weten hoe deze zijn zal door Hitlers houding te bestuderen. Wanneer de Antichrist deze houding aan Gods Uitverkorenen laat zien, zul je begrijpen hoe zorgvuldig de Illuminati profetie zal vervullen!
ADOLF HITLERS KRITIEK OP HET CHRISTENDOM
1. Christendom is een religie, die de zwakke en mindere verdedigt.
2. Het is puur Joods en Oosters van oorsprong.
3. Het dwingt mensen om hun rug voor het geluid van kerkklokken te buigen en naar het kruis van een uitheemse god te kruipen.
4. Het begon 2000 jaar geleden onder zieke, uitgeputte en wanhopige mensen, die hun geloof in het leven waren verloren.
5. De Christelijke leerstellingen van vergeving van zonden, opstanding en verlossing zijn duidelijk onzin.
6. De Christelijke genade is een gevaarlijk on-Duitse gedachte.
7. Christelijke liefde is een dom concept, omdat liefde de mens verlamt.
8. De Christelijke gedachte van gelijkheid beschermt de rassenminderheid, de zieken, de zwakken en de kreupelen.

Adolf Hitler richtte een “Derde Rijkskerk” op, die al deze “problemen” met de ware Christelijke Gemeente oploste. In 1936 vestigde Hitler een nieuwe heidense kerk, die hij “Positief Christendom” noemde. Alleen Nazi-beproefde ministers en predikers werd toegestaan om deze gemeente te “bedienen”. Luister naar enkele leden van deze kerk.
1. De Nationale Rijkskerk eist een onmiddellijk beëindigen van het drukken en verkopen van de Bijbel in Duitsland. De Nationale Rijkskerk zal de Bijbel, het Kruis en religieuze objecten verwijderen van de kerkaltaren.
2. Op het altaar mag alleen “Mein Kampf” met aan de linkerkant een zwaard liggen.
3. Behandel je naaste zoals opgedragen!
4. Heb je naaste alleen lief, wanneer hij is zoals jij!

Hitlers nieuwe Rijkskerk schilderde hem als hun Messias af:
"Adolf Hitler is de nieuwe messias, naar de aarde gezonden om de wereld van de Joden te verlossen." [Antichrist zal zichzelf ook als de “Nieuwe Messias” presenteren, naar de aarde gezonden om de wereld te redden. Dit is een van de meest treffende gelijkenissen tussen Hitler en de Antichrist.]
Door heel Duitsland zongen kerkleden enthousiast samen met de Duitse Jeugd: "Een Mensheid! Een god! Een Rijk! Een Kerk!"
Wanneer Liberale Christenen de Antichrist met spoed zullen aanhangen in uiterste verbazing, en nadat zijn Valse Profeet op het toneel verschijnt, zullen de mensen zingen: "Een mensheid! Een god! Een Rijk! Een Kerk!" De “Religieuze Rijkskerk” komt er aan. Vandaag leidt de Rooms Katholieke Paus de wereld in Eucomene en zal hij de eerste 3½ jaar dienen aan de zijde van de Antichrist, dezelfde wonderen tonend [Openbaring 13:12], mensen dwingend om het Eerste Beest te aanbidden, en daarna hen te dwingen het Teken van het Beest aan te nemen [Openbaring 13:16-18].
Daarna lezen we in Openbaring 17:16 dat de Antichrist en zijn politieke aanhangers zich plotseling tegen de Valse profeet keren, en hem en zijn navolgers doden. Vervolgens zal de Antichrist in dezelfde tweeledige hoedanigheid dienen als Adolf Hitler deed: 1. Absolute Top Dicator; 2. Top Shaman, de mensheid leidend in aanbidding, bekend als het “Herstel van de Mysteries”, dat betekent open Satanische praktijken. (We moedigen je aan om NEWS1244 volledig te lezen, omdat je niet zult geloven dat de kerk, door Hitler opgezet, een kerk is die de Antichrist en de Valse Profeet zullen kopiëren.)De onderkant van de "Fraternal Orders"(“Broeder Ordes”) kaart luidt: "Je denkt dat hun hoeden en motoren  dwaas lijken. Als je weet wat deze hoeden werkelijk betekenen, zou  je nooit meer om iets lachen.."
Steve Jackson kende de waarheid over Vrijmetselarij, die weinig mensen begrijpen: achter hun dwaze uiterlijk van vreemde kleding en hun nog vreemdere façade van vals Christendom, heeft “Onzichtbare Vrijmetselarij” zijn grip op de hefbomen van macht in de gehele wereld. Begin 1782 werd wereldwijd Vrijmetselarij vergezeld door Adam Weishaupt, om de mars naar de NWO te leiden. Sindsdien is Vrijmetselarij de grote macht achter de poging om Antichrist te produceren.
Jackson beweert hier stellig dat, wanneer je eenmaal de waarheid kent achter Vrijmetselarij, je voldoende geschokt zou zijn, dat je nooit meer zult lachen. Dit herinnert me aan een beroemd citaat over geheime genootschappen, zoals Vrijmetselarij. Luister:
"Er is een macht, zo georganiseerd, zo subtiel, zo compleet, zo doordringend…...." [President Woodrow Wilson, "The New Freedom", geciteerd in "The New World Order", door A. Ralph Epperson, pg. 32-33; ook aangehaald door Dr. Dennis Cuddy, "Secret Records Revealed", pg. 24-25].
"Een onzichtbare hand leidt het mensdom." [Lafayette, "The New World Order", door A. Ralph Epperson, pg. 32-33].
Deze “onzichtbare hand”, waarvan Lafayette sprak is de Illuminati, en het overgrote deel van Illuminati is Vrijmetselaar. Belangrijke leiders hebben altijd hoog gesproken over de Maçonnieke Broederschappen. Luister naar zo’n leider als Alice Bailey, Directeur van het Huis van Theosofie. Bailey schrijft, als een kanaal voor haar demonische 'Guiding Spirit', zegt D.K. Bailey in “The Externalisation of the Hierarchy”:
“De Maçonnieke Beweging….. zal voldoen aan de behoefte van degenen, die macht kunnen uitoefenen. Zij is de bewaarder van de wet; het is de thuisbasis van de mysteriën en de zetel van inwijding. Haar symboliek omvat het ritueel van Goddelijkheid, en de weg der verlossing is picturaal bewaard in haar werken. De methodiek van de Goddelijkheid wordt getoond in de tempels en onder het Alziend Oog kan het werk voortgang vinden. Het is een veel occultere organisatie dan men zich realiseert, en is bedoeld als opleidingsschool voor de komende geavanceerde occultisten... In de vrijmetselarij heb je de drie wegen die leiden tot initiatie. Voorlopig zijn ze nog niet gebruikt, en een van de dingen die zal uitlopen - als de nieuwe Universele Religie heerst en de aard van de esoterie wordt verstaan​​, zal het gebruikmaken zijn van de geheime organisatie, de Maçonnieke organisatie en de Kerk organisatie, als de inleidende centra. Deze drie groepen komen op één punt samen, wanneer hun binnenste heiligdommen worden benaderd, Er is geen scheiding tussen de Ene Universele Kerk, de heilige verborgen Loge van alle ware Vrijmetselaars en de meest verborgen kringen van de geheime genootschappen.” (Pg. 511, 513)
Alice Bailey openbaart veel waarheid over Vrijmetselarij met deze woorden. Vrijmetselarij vereert het Egyptische Alziende Oog van Horus, dat door en door Satanisch is. Bailey bindt ook als één organisatie samen: de Universele Kerk van de Antichrist, Vrijmetselarij en andere geheime (occulte) groepen als de Rozenkruizers, de Tempeliers, de Orde van de Golden Dawn en vele andere van zulke groepen van occulte magie aller tijden!  
Bailey legt vervolgens de kaarten op tafel voor ieder, die het wil begrijpen, wanneer ze zegt, dat Vrijmetselarij een veel occultere organisatie is dan kan worden gerealiseerd, en zal de trainingsschool zijn voor de komende gevorderde occultisten. Vrijmetselarij is de “trainingsschool voor de komende gevorderde occultisten”, welke Amerika in de wereld van de komende NWO zal leiden. Deze openbaring geeft een nieuwe blik op de vele Presidenten van de VS, die Vrijmetselaar zijn geweest, niet? We realiseren ons nu met grote schrik dat deze mannen “ervaren occultisten” waren, die Amerika wegleidden van de Ene Ware God van de Bijbel in de richting van de Antichrist.De onderkant van de Templars (Tempeliers) kaart zegt: "Nee, ze waren in 1312 niet uitgewist. Ze zijn zelfs gegroeid in macht en welvaart en buitenaardse kennis."
De Tempeliers was een van de meest diepe Satanische geheime genootschappen in de geschiedenis.
"De eerste Orde van de Tempeliers werd in de twaalfde eeuw opgericht….. Handel…. maakte de Tempeliers rijk…. In oktober 1307 gaf de Franse Koning Philip bevel om alle Tempeliers op Franse bodem te arresteren tot inbeslagname van hun eigendom. Er was reden om te geloven, zei de koning, dat de Orde een diepe ketterij was, dat haar militaire monniken in feite zwarte magiërs waren. In deze rechtszaken gaven vele beschuldigde Tempeliers toe, deelgenomen te hebben aan sodomie, vertreden van het kruis en het aanbidden van een soort gemummificeerd en woest bebaard drie-hoofdig wezen. Het wezen was volgens sommige beschuldigden Baphomet…. Sommigen hebben homosexuele handelingen gedaan…. Tempeliers waren de bewaarders van geheime occulte leringen, later geassocieerd met Rozenkruizers en geheime Vrijmetselarij." ["Mind & Magic," door Francis X. King, Crescent, ISBN 0-517-06036-1, pg. 84-85] [Let op: Dit is een Luciferiaans boek]
Christelijke auteur, Gary Kah, ontdekte in zijn boek, "Enroute To A Global Occupation", uit de literatuur van de Vrijmetselarij, dat Vrijmetselarij zichzelf verbindt met de Tempeliers. Wanneer we enkele boeken, welke de Vrijmetselaars bestuderen, onderzoeken, ontdek je herhaaldelijk referenties naar de Tempeliers. Immers, de 13de Graad van de York Rite is met recht getiteld: “Tempeliers”. [pg. 92, Kah]
Op pagina 102 bevestigt Kay “dat de Tempeliers de eerste grootschalige poging doen om occulte krachten te organiseren en te mobiliseren, met het doel om controle over de wereld te winnen. Dit in een notendop is de NWO. Kay vervolgt dat de Tempeliers Gnostiek omarmden en contact hadden met de sekte van de Assassijnen. Hierdoor degenereerde de Orde en sommige leden praktiseerden Phallacisme of “sex-verering”, Satanisme en vereerden Baphomet, de afgod van de Luciferianen. Homosexualiteit was een plechtigheid bij de Tempeliers inwijding”.
Homosexualiteit is zeer strak verbonden met de Tempeliers. We zagen homosexuele praktijken als Phallisicme en Sodomie. Het Luciferiaanse boek, “Mind & Magic”, haalt dit ook aan en noemt sodomie een van de misdaden van de Tempeliers. De Grote Meester in de tijd dat Koning Philip IV van Frankrijk belangrijke Tempeliers probeerde te executeren, was Jacques de Molay. Sinds De Molay Grootmeester was van de Tempeliers, kunnen we juist concluderen dat ook hij betroken was bij deze Satanische en homosexuele daden. We vinden het bijzonder storend, dat Demolay een van de Ordes van Vrijmetselarij is voor jongen mannen!
Vrijmetselarij is duidelijk Luciferiaanse afgoderij, ondanks hun erg knappe en succesvolle pogingen, dit feit te verbergen. De oude Tempeliers orde werd geleidelijk, na vele eeuwen, de orde van Vrijmetselarij. De Tempeliers is een bepaalde sekte binnen Vrijmetselarij. De hefbomen van macht over de hele wereld worden bestuurd door deze organisatie, net zoals deze kaart correct bevestigt!De onderkant van deze kaart zegt: "Uw hele machtsstructuur is immuun voor aanvallen van Vreedzame groeperingen."
We vinden het hoogst passend dat deze afbeelding een Paus toont, die zijn heidense Dagon Fiche Kardinaalshoed draagt, met dezelfde “uitstraling” van licht, komend uit de top van de Satanische piramide, met het Oog van Horus (Lucifer) in het midden. Toen ik  stiekem het seminar in het Huis van Theosofie, alleen voor leden, binnensloop, op 18 augustus 1991, leerde ik dat de Illuminati zojuist de beslissing had gemaakt, dat de top religieuze leider van de NWO Religie de Rooms Katholieke Paus zou zijn, wie hij op dat moment ook was [Lees NEWS1052]. Dit maakt de Paus de Valse Profeet van Openbaring 13:11-18!
Dit sprak boekdelen tot mij, omdat ik me nu zie dat de Rooms Katholieke Kerk het meest heidense religieuze lichaam ooit is, dat beweerde Christelijk te zijn. Maar, ik herinnerde mij meteen de profetie van Openbaring 13:11:
" En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. [Openbaring 13:11]
De zin “het had twee horens als een Lam” betekent dat de Valse Profeet zichzelf wil presenteren aan de wereld als een Christelijke leider en als dusdanig zal worden geaccepteerd. Desondanks, in zijn hart, zal hij als een draak spreken, die we kennen als Satan. De Paus is de leider van de meest heidense geheime Satanische kerk op aarde. We hebben enkele artikels over dit onderwerp, die u graag zou willen lezen:
1. "Traditionele Rooms Katholieke Kerk, Bewezen Witte Magie Hekserij te Aanbidden - NEWS1334]
2. "Het Gebogen Kruis tegenover het Traditionele Kruis" - RC100
3. "Het Ware Gezicht van de Rooms Katholieke Inquisitie: Rot Geestelijk Fruit uit de Afgrond van de Hel " - NEWS1676
4. "Catholicism: Whited Sepulcher Christianity" Video  (“Katholicisme: Wit Gepleisterd Christendom”) - http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=326 – Video, welke onze leerstellingen belichaamt en spreekt van sexueel verslaafde priesters vandaag.
De onderkant van deze kaart luidt: "Iedere natie die een directe Vernietigingsaanval tegen een andere natie doet, heeft zijn macht verdriedubbeld. Als het slaagt, zal de aanvallende natie een Plot kaart ontvangen, en zal onmiddellijk een andere Actie worden genomen. Wanneer het mislukt, wordt de aanvaller vernietigd en telt mee voor de voorwaarden van de verdedigende speler."
Het ultieme einde van het Illuminati Plan is om Antichrist op het wereldtoneel te krijgen. Met het oog op Bijbelse profetie, kan de “geboorte” van de Antichrist op het wereldtoneel alleen gebeuren aan het einde van een wereldoorlog, een oorlog waarin hele naties betrokken kunnen zijn. Dit is profetie en dit is het Illuminati plan. Luister eerst naar profetie, die ons vertelt dat de Antichrist een wereldleider zijn zal:
"En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering…. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. [Openbaring 13:1, 3]
Luister nu als profetie uitlegt, wat het betekent dat hij zal verschijnen:
"Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen….. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk…. Doch dit alles is het begin der weeën." [Matth. 24:6, 7, 8]
Jezus voorzegt letterlijk dat de verschijning van de Antichrist als “geboorteweeën” zijn zal, en de geboortepijn zal oorlog zijn, geruchten van oorlog, aardbevingen, hongersnoden op vele plaatsen. Samenhangend met deze profetie, heeft de Illuminati de verschijning van de Antichrist ook als een “geboorte” gepland [Read NEWS1789].
Wereldoorlog III wordt gepland, welke Antichrist in staat stelt te verschijnen. Deze Derde Wereldoorlog bestaat uit drie oorlogen, natuurrampen en terrorisme in onze steden. Dit zijn de onderdelen van de oorlog:
1.     Israël komt in oorlog met haar Arabische buurlanden. De Amerikaanse invasie in Irak was in 1952 gepland om Israël tot oorlog aan te zetten.
2.     Een confrontatie op het Koreaanse Schiereiland, welke het bestaan van de mensheid ​​zal bedreigen.
3.     China valt Taiwan binnen.
4.     Zodra de oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden start, zullen terreuraanslagen tegen de geselecteerde steden van alle geïndustrialiseerde landen, waarvan de bevolking nog steeds naar de stembus gaat, beginnen. New York City is gepland om te worden vernietigd door een terroristische kernbom ["Behold A Pale Horse", William Cooper].
5.     Meer natuurrampen zullen optreden.
Al deze rampen zijn bedoeld om een toenemend verwoestend effect te hebben. Mensen zullen zo in paniek zijn, dat ze de regering zullen smeken om een strenge Staat van Beleg, en alles wat de orde kan herstellen. Wanneer onze regeringsleiders vertellen, dat ze “tijdelijk” ons regeringssysteem moeten overdragen, zullen de mensen al hun vrijheden en rechten prijsgeven, in de hoop de orde te hestellen. Wanneer de rook van de oorlogen, de terroristische aanvallen en natuurrampen opstijgt, zal de Antichrist komen en strijden.De onderkant van de “Messias” kaart zegt: “Speel deze kaart iedere keer, behalve tijdens een aanval. Verbind deze aan elke Persoonlijkheid, die u controleert. Die persoon wordt begroet als de Messias wereldwijd. De nieuwe Macht en het Weerstandsvermogen van de Messias worden beide vermeerderd met +4, plus 2 meer voor elke Kerk, die u bestuurt op elk gegeven moment. Slechts één Messias tegelijk kan spelen.”
De Messias zal zeer zeker alle individuele Persoonlijkheden wereldwijd besturen. Alle charismatische leiders van elk land op aarde, die het plaatselijk publiek leiden, zullen onder controle van de Antichrist komen. Zeker, de Messias zal wereldwijd aanbeden worden, omdat hij volgens de Bijbelse profetie een wereldleider zijn zal, door alle mensen enthousiast aanbeden. Zelfs de term “nieuwe Messias” is exact de term, gebruikt door NWO schrijvers als Peter Lemesurier, in "The Armageddon Script".
Lees aandachtig wat Alice Baily schrijft over de Satanische macht, waarmee Antichrist opstaat:
"De Geest van Vrede zweeft dichtbij de mensheid, op zoek naar mogelijkheden om zijn Aanwezigheid voelbaar te maken. De Geest van Vrede is niet een abstract begrip, maar krachtige Individuele, zwaaiende Krachten, tot nu toe onbekend op onze planeet. Grote Krachten wachten op het uur, wanneer ze kunnen functioneren als de Bevrijders en Bezorgers van de mensheid. Maar de deur van Hun entree moet worden geopend door de mensheid zelf en het zal worden geopend door een verenigde daad van de wil, uitgedrukt door een formule van woorden en uitgedrukt in geluid. Het zal worden overgebracht door een optreden, die gelijktijdig wordt uitgevoerd door alle mannen en vrouwen van goede wil en door alle wereld aspiranten en aanhangers. De deur gaat niet open, tenzij de handeling van aanroepen wordt ondersteund door de gefocuste wil. De gerichte vastberadenheid van de man van de groep, die de voorgestelde formule, aanroeping of gebed gebruikt, is van essentieel belang." ["The Externalisation of the Hierarchy", door Alice A. Bailey]
Laat me uitleggen, wat de demon, Meester D.K., hier heeft geopenbaard door Alice Bailey:
Minuten voordat de Antichrist (Geest van Vrede) zich openbaart, zal er een bovennatuurlijk geluid worden gehoord, en door iedereen op de aarde tegelijkertijd geestelijk worden gevoeld. Op geen ander moment in de wereldgeschiedenis zullen zoveel mensen zo beïnvloed zijn, op hetzelfde moment! Deze actie is ontworpen om iedereen opwaarts te doen kijken, verbaasd om wat net verschenen is, en zich afvragend wat dit alles betekent. Mensen zullen zich afvragen, “wat dit ongelooflijke geluid veroorzaakte”. Dit geluid zal letterlijk de ziel van iedere persoon, overal op aarde, “pakken”.
Vervolgens, wanneer ieders attentie is gewekt en gefocust (de “gefocuste wil”), zullen beelden van de Antichrist gelijktijdig verschijnen over de gehele wereld, en spreken tot de mensheid, ieder in zijn eigen taal. De geprofeteerde tekenen en wonderen zullen zijn aangevangen. [Seminar Huis van Theosofie, "Possible and Probable Events in the Future", door Bill Lambert, New England Directeur, 18 augustus 1991, uitgelegd in NEWS1052]
Echter, in de komende paar momenten zal een ander “electriserend wonder” plaatsvinden. Wanneer de mensen luisteren naar de Christus – Antichrist – sprekend tot hen in hun eigen taal, zullen ze zich snel realiseren, dat zijn verschijning bovennatuurlijk is ontworpen! Luister naar de verklaring van Bill Lambert:
“Wanneer Heer Maitreya verschijnt, zal hij als verschillende wezens verschijnen aan verschillende mensen:
* Hij zal verschijnen als een man aan een man en als een vrouw aan een vrouw.
* Hij zal verschijnen als een blanke aan een blanke, als een Indiaan aan een Indiaan, etc."
“Het maakt geen verschil of je hem hierbij op TV ziet of in eigen persoon”. [Lambert]
Letterlijk zal de geest van de mens worden ontloken door deze man. Deze praktizeerders van de magische kunst, New Age aanhangers en alle leden van mystieke religies, die de verschijning van De Grote zeer hebben gewenst, zullen de “dwaling” van God ontvangen [2 Thessalonicenzen 2:11]. Wanneer deze mensen alle “valse tekenen en wonderen” zien, die continue zullen worden uitgegoten door deze occulte superman, zullen ze “het Beest bestormen” om hem te aanbidden met hun hele hart, geest en ziel.

De onderkant van deze kaart zegt: “Deze Artefact, zowel geheiligd als vervloekt, kan zo vaak als u wenst, worden gebruikt. Het kan +1 geven aan iedere Vernietigingsaanval (door een Speler) of aan iedere Ramp. Iedere Aanval, toegevoegd door de Speer, wordt als Magie beschouwd, en magische verdedigingen kunnen er tegen helpen.”

Steve Jackson is zo juist in zijn begrip van de “Speer van Longinus”  en zijn eigenschappen op occult gebied, dat ik verbaasd ben hoe algemeen bekend Jackson met het Satanisme is en Illuminati Satanisme in het bijzonder.

Occultisten onderschrijven grote macht aan deze “Speer van Destiny”, ook bekend als de “Speer van Longinus”.

Vermoedelijk hield de leider, die het “bezat en de krachten ervan verstond en diende, de bestemming van de wereld in zijn handen, ten goede of ten kwade.” [Trevor Ravenscroft’s "The Spear of Destiny", pg. xii]

Deze Speer werd eeuwenlang bewaard in het Huis van Hapsburg, in Wenen, Oostenrijk, en is publiek te zien in een museum. Een van Hitlers eerste officiële daden was, naar Wenen rijden in een colonne, naar het museum gaan, en de Speer van Destiny in bezit nemen. Op dat moment geloofde Hitler, dat hij de macht bezat om alle geschillen te overwinnen en de wereld te veroveren. Op dat punt werd de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk. Een korte tijd later, toen Hitler de omgekeerde Swastika gepubliceerde als het symbool van zijn Nazi Partij, reageerden Witte Magie occultisten over de hele wereld met alarm, omdat ze zich realiseerden dat hij deze bevoegdheid ging gebruiken voor het Kwaad, niet voor het Goede. En zij realiseerden zich dat hij de Speer van Destiny bezat!

Adolf Hitler pleegde zelfmoord, slechts een paar dagen, nadat de Amerikanen de Speer van Destiny in beheer namen!

Ook de Antichrist zal deze Speer van Destiny, welke weer in handen van het Vorstenhuis van Hapsburg is, sterk begeren. Als hij eenmaal deze Speer heeft, zal hij geloven dat hij de occulte macht over het universum achter zich heeft. Satan is de macht achter de Speer, waardoor Hitler steeds meer demonisch bezet werd, hoe langer hij ervoor stond.
 
De onderkant van de “Einde van de Wereld” kaart zegt: "Het einde van de wereld is nabij! Het millennium komt er aan. Heel spoedig! Heb berouw…. Alle Kerken of Fanatieke groeperingen krijgen +2 Power; Fanatieke Kerken krijgen +3 Power. Alle Corporate en Regeringsgroepen verliezen hun geloofwaardigheid."

De Bijbel vertelt ons, dat zo gauw Antichrist opstaat, God twee heel speciale getuigen zal doen opstaan en een “leger” van 144.000 speciale evangelisten, die tegen de Antichrist zullen getuigen, de mensen smekend zich te bekeren, en van de waarheid in Jezus Christus te spreken. Hoewel ze er niet krankzinnig als deze man zullen uitzien, zullen ze effectieve getuigen van Jezus Christus zijn.

God verlangt zeer zeker dat mensen tot bekering komen gedurende de regering van Antichrist. Elf maal gebruikte God het woord “bekeer” en “bekering” in het Boek Openbaring. Berouw, bekering, is van zeer grote waarde voor God, omdat hij mannen en vrouwen wil verlossen uit de klauwen van Satan, door hen letterlijk “uit het vuur te rukken” zoals Judas, vers 23, zo duidelijk uitdrukt.

Hoe dan ook, de Illuminati bekijkt ieder, die er bij de mensen op aandringt om zich te “bekeren tot het Koninkrijk van de Hemel”, als een regelrechte gek. Gedurende de Grote Verdrukking zullen mensen , die anderen verzoeken om zich te “bekeren”, genadeloos gedood worden.

CONCLUSIE

Deze Illuminati kaarten sluiten zeer dicht aan op wat Cutting Edge de afgelopen jaren heeft onderwezen! Het plan om Antichrist te produceren is aan de gang en komt dichtbij het einde. Het begin van Wereldoorlog III schijnt onvermijdelijk.

Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken.

Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.


Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je geestelijk niet zal raken. [http://www.christiananswers.net/dutch/q-dml/dml-y005-dut.html]


Illuminati Kaartspel – DEEL 5

BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze beschaving omver te werpen.
Deel 5: Natuurrampen gepland.
Natuurrampen hebben de mogelijkheid om een natie met spoed uit elkaar te trekken of te doen verwilderen! Gebeurtenissen, voorzegd in het Illuminati Kaartspel van 1995, staan klaar om plaats te vinden.
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.

Achtergrond van het Spel
We hebben de achtergrond van Steve Jackson en zijn S.J. Games in NEWS1753 laten zien. Wanneer je dit leest, zul je de verwikkelingen van de poging van de regering om Jackson te doen stoppen, voordat hij zijn Illuminati Kaartspel op de markt kon brengen. Jackson wist van de specifieke plannen van de Illuminati, waardoor ze langzaam de Oude Wereld Orde konden ontbinden, door het te vervangen met de NWO, inclusief de verschijning van de Antichrist.

In dit gedeelte zullen we onze studie beëindigen door je de kaarten te laten zien, welke gebeurtenissen weergeven, die nog niet hebben plaatsgevonden. Zij zullen zeker gaan plaatsvinden, gebaseerd op Bijbelse profetie, en de overeenkomstige Illuminatie plannen. Natuurlijk heeft het Illuminati Kaartspel kaarten voor deze evenementen, en om te demonstreren dat Steve Jackson het plan zeer goed kende. Gretige spelers van dit spel kenden de meeste van de gedetailleerde delen van het plan, om de Westerse Samenleving te veranderen, zodat de Antichrist gevestigd kon worden op het wereldtoneel, toen ze het in 1995 begonnen te spelen.


Iedere catastrofale natuurramp heeft de capaciteit om meer schade aan te richten in een kortere periode dan enige oorlog of nucleaire ramp. Binnen minuten, of uren, kan een heel landschap weggevaagd worden, en de bevolking van mens en dier kan doodgaan of verdreven worden. Wanneer de mens denkt aan natuurrampen, denkt hij aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, tornado’s en orkanen.
Sinds de komst van het Rijk van de Antichrist – de NOW – dat is zwarte Magie Hekserij, hebben zijn aanhangers hele andere ideeën over de planeet en zijn natuurlijke processen dan de Wedergeboren Christenen. In de eerste plaats aanbidden occulte aanhangers de schepping – Moeder Aarde – meer dan de Schepper, Die deze planeet van rotsen, water en gassen maakte. De occultisten – de Illuminati, inclusief degenen die de wereldregering besturen – aanbidden de planeet, haar Moeder Natuur of Moeder aarde noemend. Ze geloven dat deze planeet een levende, ademende godin is, met verschrikkelijk veel macht. Ten tweede geloven occultisten dat onze Industriële Beschaving een vloek is voor Moeder Aarde, omdat het haar water vervuilt, haar lucht en haar bodem [Lees NEWS1693]. De meeste mensen beseffen niet dat de religie achter de actieve milieugroepen een extreme aanbidding van de aarde is. Haar aanhangers geloven dat, wanneer deze Industriële Beschaving niet in geplande fases zal worden stilgelegd, Moeder Aarde tussenbeide zal komen op een dramatische, verwoestende manier om de beschaving van de planeet te “zuiveren” door grote en machtige natuurrampen.
Dit thema is de essentie van Al Gore’s boek: "Earth In The Balance".
Wat de meeste Moeder Aarde aanbidders zich niet realiseren is, dat de Illuminati - de machtigsten van de Moeder Aarde groep – wetenschappelijke controle heeft bereikt over het water en alle natuurrampen, waarmee de mensheid duizenden jaren te maken heeft gehad. [Lees NEWS1694, "Weather Control and Weather Warfare"]. Als de Illuminati de functies van “Moeder Aarde” bestuurt, dat betekent: Weer rampen, dan kunnen ze natuurrampen gebruiken om hun strenge plannen uit te voeren, zonder dat veel mensen hen zullen beschuldigen! Sinds de Illuminati het plan heeft de wereldbevolking te verminderen met 66%, hetzellfde percentage gemeld in het Boek Openbaring, plannen zij een “Re-Wilding” voor vele contineten van de wereld. [Lees NEWS1368]
MERK OP: "Re-Wilding" betekent een belangrijke poging om land van mensen te zuiveren en het land terug in de “wilde” staat te laten gaan.
In NEWS1368 laten we duidelijk het plan zien, om 50% van al het Amerikaanse land opzij te zetten, enige menselijke activiteit verbiedend. Bestudeer vooral de kaart, getiteld: "Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity", door Environmental Perspectives. Je zult geschokt zijn om te zien hoeveel van Amerika is verdeeld in ofwel “Rode Zones (Core Reserves & Corridors, Weinig tot Geen Menselijk Gebruik"), of "Buffer Zones, (Hoog Gereguleerd Gebruik"). Blijkbaar kan dit ernstige plan en doel niet worden bereikt, totdat de geplande rampen 66% bevolkingsvermindering hebben bereikt, en Antichrist de gospel van Moeder Aarde predikt.
Hoe kan de Antichrist nu beweren dat zulk een programma noodzakelijk is? Hij zal beweren dat ze veroorzaakt zijn door onze Industriële Beschaving! In New Age literatuur wordt deze bewering telkens gemaakt, en deze wordt breed geaccepteerd door vele miljoenen aanhangers.
Het is duidelijk dat de Illuminati het weer moet besturen, hetgeen we hebben uitgelegd in NEWS1694 en in Seminar 3, "Knowing The Time of Your Visitation". Voordat je de volle betekenis van deze Illuminati kaarten kunt bevatten, moet je begrijpen dat wetenschappers het weer kunnen controleren, in feite zijn de Russen de echte experts in Weer Controle en Klimaat Oorlogvoering. Laten we snel de speciale “Natuurramp” kaarten bekijken.
De onderkant van deze kaart zegt: "Speel deze kaart, als een vrije zet na iedere ramp die wordt gespeeld. Het geeft het doelwit +10 om tegen die ene ramp te verdedigen".
Orkanen zijn een echte bedreiging voor de hele Oostkust. Wanneer je de Biodiversiteit Kaart in NEWS1368 onderzoekt, zul je zien dat vrijwel de hele Oostkust ofwel Rood of Geel is. Als een serie ontzettend verwoestende orkanen de Oostkust konden teisteren, voor een bepaalde periode, kon de Antichrist dit afschilderen als “bewijs” dat Industriële Beschaving de schuld is, omdat Moeder Aarde de vervuiling niet kan tolereren. Daarom zocht zij “correctie” door verschrikkelijke stormen te zenden.
Laten we een zeer interessant artikel onderzoeken van 1 juni 2003, aan het begin van het orkaanseizoen.
KORT NIEUWS: "Orkanen, voorspeld te verdubbelen", CNN News, 1 juni, 2003.
"MIAMI, Florida (CNN) – Toen het Atlantisch Orkaanseizoen van 2003 begon op zondag, voorzegden voorspeller William Gray 14 benoemde stormen en 8 orkanen. Dat cijfer is tweemaal het aantal orkanen, dat zich vorig jaar in de Atlantische oceaan had ontwikkeld. Stormen met namen hadden ononderbroken windsnelheden van tenminste 39 mph. De orkanen hadden een categorie van 2, 4 of 5 stormen, met windsnelheden van 111 mph."
Als je de liefde van de occultisten voor de nummers ‘11’ en ‘39’ kent, is het interessant dat de meteorologische dienst deze twee parameters zou bekendmaken. Als je niet bekend bent met het feit dat occultisten de schepping liever aanbidden dan de Schepper [Romeinen 1:25] en dat zij geloven dat nummers hieraan verbonden macht bezitten, moedigen we je aan om NEWS1756 te lezen.
Laten we nu het patroon van orkanen van de laatste eeuw bestuderen, om te zien of er een patroon is, waarnaar Antichrist kan wijzen.
Top Tien Orkanen - Meest Kostbare
1. Orkaan Andrew - Categorie 5 - Zuid-Oost Florida en Louisiana, 24 augustus 1992, Kosten: $26.5 biljoen
2. Orkaan - Categorie 4 - Charleston, Zuid Carolina, september 1989, Kosten: $7 biljoen
3. Orkaan Floyd - 110 mph winds - Midden-Atlantische Oceaan en Noord-Oost, september 1999, Kosten: $4.5 biljoen
4. Orkaan Fran - Categorie 3 - Noord Carolina, september 1996, Kosten: $3.2 biljoen
5. Hurricane Opal - Categorie 3 - Pensacola Beach, Florida, oktober 1995, Kosten: $3 biljoen
6. Orkaan Frederic - Alabama, Mississippi, september 1979, Kosten: $2.3 biljoen
7. Orkaan Agnes – Afgezwakt tot Tropische Storm - Florida, Atlantische kust, vloedregens brengend van Noord Carolina naar New Jersey, juni 1972, Kosten: $2.1 biljoen
8. Orkaan Alicia - Categorie 3 - Texas, augustus 1983, Kosten: $2 biljoen
9. Orkaan Bob - Categorie 2 - august 1991, Noord-Oosten, Kosten: $1.5 biljoen
10. Orkaan Juan - Categorie 1 - Louisiana, Texas, Zuid-Oosten, oktober 1985, Kosten: $1.5 biljoen. Hoge golven en overstroming.

Zoals je kunt zien, raakten de meeste van deze Orkanen gebieden langs de Oostkust, inbegrepen het gebied van Texas. De Westkant van Florida werd in mindere mate blootgesteld. Deze Orkaan Map schildert deze beide gebieden erg goed af, met een interactieve functie om elk gebied aan te klikken, om de gevaarlijkste plaatsen voor orkanen te zien. Maar, wanneer je de "Most Hit Map - South Coast" bekijkt en deze vergelijkt met de Biodiversiteit Kaart, kun je zien dat de meest geraakte gebieden de gebieden zijn, welke de UN Biodiversiteit mensen plannen, om menselijke activiteit uit te sluiten of te verminderen!
Vergelijk to slot de "Most Hit Map - Northeast Coast" met de UN Biodiversiteit Kaart, en je zult een treffende overeenkomst zien.
De Antichrist zal deze Biodiversiteit Kaarten onmiddellijk implementeren, want alleen wanneer onze huidige beschaving ontbonden wordt, en alleen wanneer mensen worden beperkt om slechts in bepaalde gebieden te leven, zal Moeder Aarde hersteld worden in puurheid en balans. Dit kan misschien “gek” in je oren klinken – en dat is het – maar miljoenen New Age mensen accepteren het al met hun hart wijd open. Wanneer Antichrist verschijnt, kan hij rekenen op dat reservoir van steun.


De onderkant van deze kaart luidt: "Directe aanval om een plaats te vernietigen (let op dat de aanvals Power MEER is dan een meteorieteninslag!!!!")
In NEWS1852 lieten we zien dat de ontwakende Yellowstone Super Vulkaan schijnbaar een enorme uitbarsting aan het voorbereiden is. Zou deze vulkaan uitbarsten op de manier waarop vulkanologen waarschuwen, dan zouden dood en schade bijna 1000 km ver in de wijde omtrek te zien zijn. We laten een kaart zien van de mogelijke schade, en de volgende staten zullen waarschijnlijk zwaar beschadigd zijn:

* Washington -- Ongeveer 85% van de staat
* Oregon -- Ongeveer 80% van de staat
* Montana -- 100% van de staat
* Wyoming -- 100% van de staat
* Idaho -- 100% van de staat
* Nevada -- 90% van de staat – alleen de stad Las Vegas ligt buiten deze straal
* Utah -- 100% van de staat
* Colorado -- Ongeveer 75% van de staat
* Nebraska -- Ongeveer 50% van de staat
* Zuid Dakota -- Ongeveer 75% van de staat
* Noord Dakota -- Ongeveer 80% van de staat

Hoe komt dit gebied van mogelijke schade overeen met de Biodiversiteit “Re-Wilding” Kaart van de VS? Kijk goed naar elke staat. Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado en Nevada zijn bijna compleet Rood [Weinig tot Geen Menselijk Gebruik) of Geel (Hoog Gereguleerd Gebruik). Er zijn weinig Groene Zones (Normaal Gebruik). Oost Colorado, West Kansas, delen van Nebraska en Zuid-Oost en Noord Dakota bevatten Groene Zones, maar de overige van deze staten zijn of Rood of Geel.
Californië is bijna helemaal Rood of Geel. Steden zijn alleen in San Francisco, Los Angeles, en gebieden van San Diego, verder laat de gekleurde sleutel links onderop de kaart zien, dat een zwarte stip: steden, groter dan 10.000 mensen betekent, en geen grotere aantallen. Waarom zouden de UN makers van deze kaart zo’n laag aantal selecteren? Normaal laten kaarten veel grotere populaties van steden zien op de kaart. Deze kaart echter zal effectief gemaakt worden, wanneer Antichrist “Moeder Aarde” reinigt, en het percentage van 66% vermindering effectief benadert. Daarom moet je je realiseren dat je kijkt naar een kaart, waarop het restant van 33% Amerikanen zal leven!
En, Yellowstone Super Volkaan kan deze “re-wilding" veroorzaken om het beoogde resultaat van 33% snel te bereiken.De onderkant van deze “Meteorieteninslag” kaart luidt: Ramp! Dit is een directe aanval om iedere plaats te verwoesten. Plaats is zwaar beschadigd of vernietigd. (LET OP: Power Meteorieteninslag is 16).
Meteoren zijn vele jaren het object van fascinatie in Science Fiction films. Het is waar dat zelfs een meteoor, die niet te groot is, de potentie heeft om grote schade aan het vasteland van de wereld te brengen.
Echter, de Bijbel schijnt ook te doelen op meteorieteninslagen, die de aarde vernietigen gedurende de zeven jaar durende Periode van Grote Verdrukking . Luister naar de profetie:
" En de derde engel blies de bazuin. Er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.” [Openbaring 8:10-11]
Bijbelgeleerden hebben deze “grote ster uit de hemel” lange tijd als een meteoriet geïdentificeerd. En de grote meerderheid ziet deze “ster” als een meteoriet. In dat geval begrijpen we de duistere nachtmerrie over de mogelijkheid van een meteorieteninslag op aarde, precies zoals de Bijbel beschrijft in het Derde Bazuin Oordeel tijdens de Grote Verdrukking.
Bekijk eens een paar artikels in ons Daily News over meteoren.
KORT NIEUWS: "Ruimtestenen passeren Aarde", BBC News, 7 januari 2002, door BBC News Online wetenschapsredacteur Dr. David Whitehouse:
"Een Asteroïde ontdekt, net een maand geleden, die de aarde dicht nadert. Hoewel er geen gevaar is van een botsing, zeggen astronomen dat het ons nauw herinnert aan hoeveel objecten er in de ruimte zijn, die onze planeet kunnen raken met verwoestende gevolgen… Hij is waarschijnlijk 300 m in doorsnee, groot genoeg om een heel land van de kaart te wissen, wanneer het de aarde zou raken.”

De laatste tijd hebben meteorieten huizen geraakt! Luister:
KORT NIEUWS: "Drie mensen in ziekenhuis opgenomen, nadat meteoor huizen raakt", smh.com.au, 29 september 2003.
"Honderden mensen ontvluchtten hun huizen toen een meteroor hun dorp raakte in het Oosten van India, drie mensen verwondend en twee huizen verwoestend”, zei een staatsminister gisteren. “De vuurbal raakte het dorp van Sudusudia in de staat Orissa, op zaterdagavond”, zei BB Harichandan, de  staatsinkomstenminister. “Het licht was zo helder, dat het een paar seconden lang daglicht werd”, zei Sanatan Sahu, een inwoner van het dorp.
KORT NIEUWS: "een Nieuwe Meteoor slaat in Huis....In New Orleans", 09/30/30, door Mitch Battros (ECTV)
"Een tweede meteoriet slaat op Aarde neer en veroorzaakt uitermate veel schade aan een huis in New Orleans…. Een meteoriet, die 9” in diameter meet, slaat in een dak van een woning. Vervolgens slaat de meteoriet door de tweede verdieping vloer, daarna door de derde verdieping vloer, en boort zich daarna diep in de betonnen fundering. Gelukkig waren huiseigenaar Roy Fausset en zijn familie met jonge dochter inbegrepen, niet thuis. Het was een zandkleurige steen, die rondom wallen bleek te hebben gebrand. Tests door wetenschappers van de Tulane Universiteit wezen uit dat deze bijzondere steen uit de ruimte kwam.”
Als dat zo is, is dit een uiterst vreemd fenomeen. Meteorieten naderen het zwaartekrachtveld van de aarde met een bepaalde snelheid, slechts een klein percentage van hen brandt op gedurende hun reis door de  atmosfeer.De onderkant van deze kaart zegt: "Ramp kaart. Directe aanval om een kustplaats te vernietigen. Power is 20."
Het is interessant dat de vernietigingskracht, afkomstig van een vloedgolf, groter is dan van een meteoor! Zeker, een hoge vloedgolf kan vele doden veroorzaken en direct verwoesting aan de meeste gebouwen en constructies op zijn weg. Wanneer een vloedgolf van continentale omvang is, kan het werkelijk tientallen miljoenen doden veroorzaken in seconden, met weinig tijd voor een waarschuwing. De verwoesting, veroorzaakt door zo’n continentale Vloedgolf, zou bijna elke andere soort natuurramp tenietdoen, en het zou snel en gemakkelijk het gebied “verwilderen” dat het overspoelt. Bovendien zou de mensheid zo wanhopig zijn, dat de regering de overlevenden gemakkelijk kan doen verhuizen naar elk ander gebied ze dat wil.
Laat ons nu kijken naar de New Age waarschuwingen voor massale overstromingen van de aarde.
Dit onderwerp van vernietiging van de aarde klinkt door vele New Age en occulte profetieën. Een van de eersten die de komende catastrofes voorzegde, was Edgar Cayce, bekend als “De Slapende Profeet”. Zijn voorspellingen waren zeer expliciet:  
1) Verschuiving, omdraaiing van de Aardse polen
2) Verwoesting van veel kustgebieden
3) Londen zal aan de kust liggen
4) Verlies van een groot deel van Japan
5) Overstroming van Noord Europa
6) Groenland verdwijnt
7) Nieuw land verschijnt nabij de kust van Noord Amerika
8) Wijdverbreide verwoesting – Los Angeles, San Francisco – New York City verdwijnt
9) Landbrug van Zuid Amerika naar Antartica
10) Waarschuwing voor afkoeling van warme gebieden – opwarming van koude gebieden
11) WW III- Gevolgd door New Age (Skinner, Stephen, Millennium Profetieën, Longmeadow Pers, Stamford, CT, 1994)

Deze New Age kaart hierboven laat het geloof zien dat Moeder Aarde gigantische veranderingen op aarde in beweging zal zetten, in haar poging de aarde te “zuiveren” van onze Industriële Beschaving en om van alle mensen af te komen, die niet helemaal met de New Age Christus instemmen. Zoals je kunt zien, worden de oceaanwateren getoond in donkerblauw en bedekken een groot deel van Amerika’s continent. Deze kaart is geen voorspelling met 100% accuratesse, maar erg overeenkomend met andere reeds gepubliceerde kaarten over dit onderwerp. Gordon-Michael Scallion voorspelt dat aardbevingactiviteit deze overstromingen zal veroorzaken.

Wist je dat een vloedgolf van monumentale afmetingen mogelijk is? In het boek Openbaring zien we een interessante profetie, welke wetenschappers niet eerder dan slechts ca. 40 jaar geleden konden bevestigen! Laten we profetie eerst onderzoeken:
“Daarna zag ik vier engelen aan de vier hoeken van de aarde staan, die de vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind zou waaien over land of zee of over enig geboomte. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee: ‘Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” [Openbaring 7:1-3]
Een studie van wetenschappers aan het Johns Hopkins Toegepaste Natuurkunde Laboratorium liet zien, dat de aarde eigenlijk 4 ’s’ locaties heeft. Deze ‘s’ locaties zijn 4 oceaangebieden, elk enkele duizenden kilometers bedekkend, waarin de oceanen ca. 67 meter hoger zijn, dan wanneer de aarde perfect bolvormig zou zijn. Deze hoge plekken worden veroorzaakt door de heersende winden, die wrijving geven op het oceaanoppervlak, die het water doen opstapelen.
De kaart hierboven (hoewel niet een exacte kopie van de kaart van het Johns Hopkins Toegepaste Natuurkunde Laboratorium) laat de precieze locatie zien van de 4 ’s’ punten van de aarde. De hoge punten op de wereldbol worden gemarkeerd door de rode indicators, de lage punten door gele indicators. Wanneer de heersende winden, die dit effect produceren, plotseling zouden worden weggenomen, zouden de hogere wateren in de lagere wateren neerstorten. Dit scenario zou zeer zeker desastreus zijn voor zowel de Oost- als de Westkusten van de VS.
Openbaring 7:1 is lange tijd het doel geweest van degenen, die de Bijbel wilden aanvallen, bewerende dat de schrijver van dit gedeelte geloofde dat de aarde plat was. In het licht van deze ontdekking openbaart Openbaring 7, vers 1-3 een compleet nieuw perspectief. Deze verzen beschrijven een gebeurtenis, die zich voordoet precies middenin de Grote Verdrukking. Door het stoppen van de 4 belangrijke hoofdwindstreken op deze 4 ‘s’ punten van de aarde, zou het resultaat catastrofaal zijn. Of dit nu wel of geen poolverschuiving zal veroorzaken, zou dit zeker ernstige veranderingen van de aarde teweegbrengen. De New Agers en occultisten zouden deze catastrofale oordelen van God dan kunnen verklaren als de resultaten van de lang geprofeteerde magnetische poolverschuiving.  
Vandaag de dag hebben Christenen geen garantie, dat de Opname van de Gemeente zal geschieden, voorafgaand aan een enorme natuurramp, economische instorting, of zelfs openlijke vervolging van de Gemeente. Hoe dan ook, deze New Age geschriften zijn té vergelijkbaar met Bijbelse Profetie, om toevallig te zijn. De “tijd van Genade” bereikt zeker zijn hoogtepunt, maar men moet zich bedenken dat alleen God controle heeft over de tijden. De gebeurtenissen in het boek Openbaring zullen zeker passeren in overeenstemming met Gods tijdschema. Satans slaafse volgelingen realiseren zich dat hun tijd kort is, maar ze hebben absoluut geen kopie van Gods schema.
Hoe zouden Christenen op deze dingen reageren? We mogen niet vergeten dat we het boek van de WAARHEID in ons bezit hebben, het Woord van God. Christenen behoren alles te evalueren aan de hand van de standaard van de Bijbel. Bovendien moeten we niet vergeten, dat dit HEILIGE BOEK niet alleen toepasbaar is in de strijd tegen de “listen van de duivel”, maar de bron van kracht – het “Zwaard van de Geest” – waardoor Gods Heilige Geest communiceert met Zijn kinderen. Daarom pakken we ons “zwaard” op en gaan naar 2 Petrus 3:9-14, waar we onze “marsorders” ontvangen voor de tijd waarin we leven:
"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar hij is lankmoedig…. daar hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede…..”

Het Woord van God is duidelijk en beslist. Christenen behoren het volgende te beoefenen:
1. Geen onheilige conversatie
2. Godsvrucht
3. Uitkijken naar de komende dag van God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde
4. IJverig zijn
5. Worden gegrondvest in Hem in vrede
6. Zonder vlek
7. Onberispelijk


In het licht van groeiende misleiding en onbegrip, verandert de Bijbel zijn opdrachten niet voor diegenen, die zijn verlost door het bloed van het Lam. Die opdracht is de roep om persoonlijke heiligheid. Wanneer zij, die “de Naam van Jezus Christus noemen” eenvoudig de hierboven beschreven voorschriften volgen, zullen ze niet worden misleid door de valse profeten van Satan. Christenen zullen de waarheid van het Woord van God zoeken, de zielen van degenen, die verloren zijn, en zullen gewapend zijn tegen de verschrikkelijke misleiding van deze “laatste dagen”.
Tot slot, als je bent misleid door het zoeken naar advies door "geestelijk gidsen" van welke bron of omschrijving dan ook (maakt niet uit hoe ze zich identificeren), begrijp dan alsjeblieft dat je je eeuwige bestemming riskeert. Misschien ben je iemand, die visioenen kan ontvangen van een of ander verstandig en mooi schepsel. Vergeet niet, Satan en zijn engelen verschijnen niet als groteske, boze entiteiten, die Hollywood portretteert, maar ze doen zich voor als 'wezens van licht ". Vraag deze entiteit, wat hij (of zij) denkt van Jezus Christus, vergelijk het antwoord met het geschreven Woord van God, en verlaat deze liegende duivel, die jouw ziel voor eeuwig verloren laat gaan. Draai je om van de machten van Satan, en wend jezelf tot de Heer Jezus Christus, stel je vertrouwen op Hem, en Hij zal (zoals Hij heeft beloofd) je ziel redden van de vlammen van de hel. "Hij die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." (Johannes 6:37)

Shalom!
Bron: www.cuttingedge.org vertaald door Marion
Overige kaarten

 
Sommige kaarten behoeven niet veel tekst en uitleg. Aan andere is een foto of afbeelding toegevoegd ter illustratie…
De onderkant van de “Comet Hail-Bob” kaart zegt: “Het is het vlammende OVERGAVE teken aan de hemel, die je zegt dat de laatste dagen nabij zijn…..”
Opvallend vind je niet? De titel van de kaart is enigszins misleidend, want de naam verwijst naar de blauwkleurige komeet Hail Bob uit 1997). Maar de kleur komt niet overeen met de kleur van de komeet Hail Bob.

Wat dus opvallend is, is de kleur van de komeet en deze tekstregel. In de Hopi profetie wordt gesproken over een blauwe komeet (Katchina… Elenin?) die een rood object (Planeet X, Nibiru?) zou aankondigen, welke gezien wordt als de “Zuiveraar”. Je kunt hier de “Hopi Prophecy Fulfilled” teruglezen.

Eveneens opmerkelijk is de afbeelding van een mensengezicht met een donkere huid in deze kaart, met een krans van lichtpunten. Verwijst dat wellicht naar één of ander messiasachtig figuur, nl. de voorzegde antichrist? We weten al dat dit een Moslim zijn zal…

De tekst op de “Anatomic Monster kaart luidt: “Ramp! Dit is een directe Aanval om elke Kustplaats te Vernietigen. Een actie is niet vereist. Haar Power is 16 voor een Grote Plaats, 20 tegen elke andere Plaats, maar 24 tegen Japan of Californië.
Als de aanval slaagt, wordt het doel vernietigd.
Of speel op ieder moment om een +10 te geven met elke aanval, om een Robot Zeemonster of de Kerncentrales te vernietigen.”


Opvallend is dat hier wordt gesproken over een kustplaats en over JAPAN!


Films, TV, en muziek zijn uiterst krachtige wapens in handen van de Illuminati…

'Cable TV'
'500 zenders en niets op tv' staat er onder het plaatje op de kaart 'Cable TV'.
Hoeveel mensen blijven niet doorzappen, totdat ze iets gevonden hebben waarvan ze denken dat het hen interesseert? Deze tekst heeft verder duidelijk een diepere betekenis: Er is altijd 'NIETS' op TV. De Illuminati zijn er uitstekend in geslaagd de mensen wijs te maken dat ze de TV nodig hebben voor 'onspanning', 'afleiding', etc. Afleiding... waarvan?
De realiteit! Niet zozeer die van het dagelijks leven, maar van de échte realiteit achter de schermen, waar iedereen - bewust of onbewust - mee te maken heeft. 

'Empty V'
De kaarten van de door de Illuminati gecontroleerde muziekindustrie geven hetzelfde weer. Wat te denken van de omschrijving van dé aloude muziekzender MTV: eMpTy Vee. Opnieuw het woord 'LEEG', 'NIETS'. Het is niets, het is leeg. Vul de gedachten van de jeugd met nietszeggende, lege teksten, gezongen op melodietjes die makkelijk blijven hangen en/of door toepassing van bepaalde ritmes een enorme impact hebben op het denk- en gevoelsleven van jongeren. Al 25, 30 jaar wordt hen door popmusici wijsgemaakt dat ze 'voor zichzelf moeten denken / leven', hun 'eigen lot en richting' moeten bepalen. Er is echter nog nooit een generatie geweest die zó beïnvloed en gemanipuleerd is, zich zó laat leiden door het voorbeeld van hun pop-, soap- en filmsterren.

'Subliminals'
En wat de denken van subliminale boodschappen, waar al decennia lang over gesproken wordt en wat hoofdzakelijk belachelijk wordt gemaakt? 'Hun geheime, gedachten veranderende boodschappen zijn overal verborgen,' staat er op de kaart, waarbij een afbeelding staat van een glas sterke drank en een schaaltje ijs. De laatste jaren is uit diverse onderzoeken gebleken, dat subliminale boodschappen wel degelijk invloed kunnen uitoefenen, en dat het beslist geen onzin (meer) is dat zeer korte, voor het oog nauwelijks waarneembare flitsen of frames met bijvoorbeeld een colablikje of een snack, gemonteerd in een bioscoopfilm, dorst of eetlust kunnen opwekken bij de toeschouwers.
Subliminale boodschappen zitten echter 'overal', zoals de kaart al aangeeft, niet alleen in (bioscoop)films. Wat jarenlang nog onwaarschijnlijker werd geacht, maar waar eveneens steeds meer bewijs voor komt, is het feit dat ook muziek en gesproken tekst subliminale boodschappen kunnen bevatten. 

'Hollywood'
Over bioscoopfilms gesproken…. de onderwerpen van films en series zijn niet 'toevallig' gekozen, zelfs de meest fantastische films zijn niet (volledig) pure fantasie, maar juist vaak bedoeld om de mensen te conditioneren en voor te bereiden op door de Illuminati geplande en voorziene gebeurtenissen in de (nabije) toekomst.
Eén van de sterkste voorbeelden daarvan is ongetwijfeld de eerste aflevering van de serie 'The Lone Gunmen', uitgezonden in het begin van 2001. In deze aflevering werden de aanslagen op de Twin Towers in New York, zoals deze zich 8 tot 9 maanden in werkelijkheid voordeden, 'voorspeld'.
De tekst op de kaart bevestigt dit concept: 'Achter het valse klatergoud van Hollywood bevindt zich het échte klatergoud' (Oscar Levant). Met andere woorden: achter de schijn, die doet voorkomen alsof het niet meer dan een droomwereld is vol van verzinsel en fantasie, zit een échte realiteit, die slechts voor weinigen zichtbaar is.
De laatste paar jaar gaan films en series in toenemende mate over bovennatuurlijke machten, krachten en gebeurtenissen, en niet zelden over 'aliens', UFO's, engel/demoonachtige wezens en hun interactie met de mensheid.
Het is duidelijk dat de TV een gevaar voor ons is! We pikken daadwerkelijk beïnvloedbare dingen op, terwijl we het niet eens opmerken.


Ook in deze kwestie blijken er kaarten van het Illuminati kaartspel te zijn uitgespeeld, wanneer we denken aan de ramp van het BP olielek.

FEMA directeur zei ooit: “Obama wilde deze Olie Ramp”…
Is dat niet voldoende bewijs?


Dit plaatje meldt, ‘Savings and Loan Scam’ wat betekent zoiets als Spaar & Krediet Oplichting’

En is dat niet wat er nu volop gebeurt? Steve Jackson voorspelde de crisis van 2008.
Reclame over sparen tegen een hoge rente, en lenen tegen een lage rente. Sinds kort staat er dan in kleine lettertjes wel dat lenen geld kost, maar dan proberen ze juist de reclame nog aantrekkelijker te maken.
En veel mensen trappen er in, waardoor ze vaak in de problemen komen of daarna heel krap zitten…


Eigenlijk is deze kaart “Savings and Loans” (“Sparen en Lenen”) het gevolg van de eerste.

Mensen die door het lenen van geld in de problemen zijn gekomen en daarom uit hun huis worden gezet, of hun eigendommen moeten verkopen, dat zijn allemaal gevolgen van het op de verkeerde manier van lenen van geld!


”Sweeping Reforms” (Ingrijpende hervormingen) is de titel van deze kaart.

Is dit wat er binnenkort misschien gaat gebeuren, ingrijpende veranderingen? Nu zijn er overal demonstraties aan de gang, Obama wordt met de dag minder populair; er komen veranderingen waar de meerderheid helemaal niet blij mee is. Als het zo door gaat, zou dit best wel eens kunnen gaan gebeuren.


“Computer Security” (Computer Beveiliging) is de titel van deze kaart. Alles op het internet wordt gefilterd… juist, door de Illuminati….. Big Brother is watching you!

Zij hebben dit medium onder controle, zodat je ook op het net geen vrijheid van meningsuiting zult hebben. In Europa proberen ze met belasting op de proppen te komen. Internet politie bestaat reeds. De volgende stap is totale controle van het internet, want de mensen wisselen te veel informatie uit, en ze willen niet dat we achter de waarheid komen. Zonder internet had je bijvoorbeeld niet geweten dat Osama’s foto, toen hij dood was, FAKE was! Obama is een oplichter.

'Alien Abduction' (Alien Ontvoering)
Een in diverse variaties en veel voorkomend 'Hollywood' thema: mensen die worden ontvoerd door 'aliens' en aan boord van veronderstelde 'UFO's' blootgesteld aan allerlei bizarre experimenten. Veel mensen die zeggen ontvoerd te zijn, spreken van tijd- en geheugenverlies, maar vaak herinneren mensen zich door middel van onder andere dromen en hypnose wat ze in de 'verloren' tijd hebben meegemaakt.
Aangetoond is dat dit bij sommige slachtoffers inderdaad het geval is geweest. Er bestaan ook gevallen van zwangere vrouwen, die om onverklaarbare redenen hun vrucht zijn kwijtgeraakt. Aliens gebruiken wel degelijk menselijke foetussen voor genetische experimenten, en hebben mensen nodig om voor zichzelf fysieke lichamen te creëren om hun interactie met mensen te verbeteren. Volgens de Bijbel zijn aliens niets anders dan gevallen engelen, ofwel demonen, die net als in de tijd van Noach de grenzen van hun eigen dimensie zijn overschreden.
De Bijbel zegt niet voor niets, dat het zo zal zijn als in de dagen van Noach. 

'Moonbase' (Maanbasis)
Anderen, die weigeren een deze verklaring te aanvaarden, denken dat deze 'aliens' van een verre planeet afkomstig zijn. In de New Age wereld worden deze 'aliens' vaak verdeeld in groepen of beschavingen, waarbij er zowel goedaardige als kwaadaardige aliens zouden bestaan, die een strijd met elkaar zouden voeren met de mensheid als inzet - of in het slechtste geval over de rug van de mensheid.
De NASA maanmissies hebben een buitenaardse basis aangetroffen, maar dit al die tijd verborgen gehouden. Een recent experiment van de NASA, waarbij een satelliet de maan 'bombardeerde', wordt door sommigen uitgelegd als zijnde een onderdeel van een aan de gang zijnde oorlog met bepaalde groepen aliens. 

De kaart 'Foreign Aid' (Buitenaardse Hulp) laat een 'alien' zien, die twee zakken geld aan mensen overhandigt. Dat het bij deze 'buitenlandse hulp' niet gaat om financiële hulp van het ene aan het andere land, maken de vlaggen op de mouwen duidelijk: één is van de VS en een ander van Groot Brittannië. Daarom is het aannemelijk dat de 'alien' buitenaardse technologie aan bepaalde landen (zoals de VS) overhandigt, al dan niet in ruil voor bepaalde tegenprestaties. Door de geleidelijke toepassing van deze technologieën hebben de bedrijven in deze landen vervolgens gigantische winsten weten te behalen. Amerika heeft deze geheime UFO technologieën uit bijvoorbeeld de neergestorte UFO in Roswell (1947) weten te halen.uisterenFo

De volgende valse en verdraaide feiten zijn met groot succes bij het leeuwendeel van de bevolking ingestampt:

1. Global Warming / Milieu - Leugen: Het klimaat wordt bedreigd door mensen veroorzaakte Co2 uitstoot. Doel: Het overgeven van soevereiniteit van landen aan een wereldinstantie, die dit probleem moet gaan aanpakken door middel van opgelegde belastingen, uiterst kostbare en dwingende maatregelen, die de economieën van de Westerse landen moeten verwoesten.
Kijk hoe járen van te voren Al Gore al was uitgekozen als Illuminati-voorman van de grote Co2/milieumisleiding. Milieugroeperingen, die denken dat ze op eigen initiatief handelen, worden door de machtselite gebruikt als 'eco guerilla's'.
2. Overbevolking - Leugen: Er zijn te veel mensen op deze Aarde, waardoor de planeet uitgeput raakt. Doel: Reduceren van de bevolking door middel van het doen accepteren van abortus en euthanasie, het invoeren van genetisch gemanipuleerd voedsel, het promoten van massaal gebruik van chemische medicijnen en het tegelijkertijd onderdrukken van natuurgeneesmiddelen, de langzame vergiftiging van lucht (bijvoorbeeld door chemtrails), voedsel en water en niet te vergeten vaccinatieprogramma's, waardoor de afweersystemen van mensen en kinderen juist worden verzwakt. Uiteindelijke doel: Het terugbrengen van de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen, waardoor ruim 6 miljard mensen van de Aardbodem moeten verdwijnen.
3. Terrorisme - Inmiddels zijn de meeste mensen er dankzij het internet van overtuigd, dat de officiële 9/11 lezing -19 moslimextremisten die de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon zouden hebben uitgevoerd- onzin is, en dat de machtselite achter de schermen hiervoor verantwoordelijk is. Terrorisme bestaat echter al veel langer dan 9/11. Nagenoeg alle terroristische groeperingen in de Islamitische wereld zijn echter opgezet, gefinancierd, getraind en aangestuurd door de beide supermachten: de VS en de Sovjet Unie / Rusland. Doel: het creëren van chaos, het opzetten van bevolkingsgroepen en religies tegen elkaar, het ondermijnen van elkaars machtspositie.
4. Israël / Palestijnen / Zionisme - Leugens: 'Zionisten' verantwoordelijk voor de Holocaust, Holocaust kon niet (zo erg) plaatsvinden, het bestaan van een volk genaamd de 'Palestijnen', en Joden die geen historische band met Israël zouden hebben. Doel: Dezelfde reden waarom de Amerikaanse machtselite Hitlers oorlogsmachine financierde en mee hielp op te bouwen, en de Amerikanen en Britten nooit de spoorlijnen naar de vernietigingskampen bombardeerden: een Nieuwe Wereld Orde zonder Joden en zonder Israël, die allemaal uitgeroeid moesten en nog steeds moeten worden. De Koran / extremistische Islam bleek daar een prima werktuig voor te zijn. Waarom?: De occulte (satanische) achtergrond en aansturing van de Illuminati / Vrijmetselaars is de basis van hun haat tegen de Joden, die voortkomt uit het feit dat God de Joden uitkoos als speciaal afgezonderd volk om de Messias voort te brengen, en tevens beloofde dat deze Messias zal terugkeren om over de hele Aarde te regeren. De Illluminati / Vrijmetselaars willen echter hun éigen messias (de Antichrist) installeren, en, door middel van het uitroeien van de Joden, God en de Bijbel tot leugenaars verklaren.

Israël is één van de weinige landen die in het Illuminati spel voorkomen. De tekst doet suggereren dat de Illuminati - in tegenstelling tot wat velen denken - Israël NIET onder controle hebben:
'Geeft 8 punten aan iedere poging om de Mossad te controleren. Israël heeft overal medestanders, en kan iedere aanval verstoren, ongeacht van welke kant deze komt.'

Wat opmerkelijk is aan de rechterkaart: hier worden stenen gooiende Palestijnen afgebeeld, en een Israëlische soldaat die slechts toekijkt. Dit is inderdaad al decennialang de basishouding van Israël; zo werd er begin dit jaar pas militair ingegrepen, nadat in de jaren ervoor duizenden raketten vanaf de Gazastrook op Israëlische dorpen en steden waren afgevuurd.


‘March on Washington’ (Mars in Washington):
Op deze kaart zie je het Capitool met daarvoor allemaal borden met teksten als ‘nee!’, ‘We vinden het niet leuk!’, ‘echt, echt niet vrolijk!’

Dit is dus duidelijk een demonstratie.
Toevallig is er een hele grote demonstratie geweest in Washington, voor het Capitool!, met 1 tot 2 miljoen mensen!‘Saturday Morning Cartoons’ (Zaterdagmorgen Cartoons):
Misschien zit uw kind wel eens beneden alleen tv te kijken als u nog op bed ligt, of voordat uw kind naar school gaat.
Maar waar kijkt hij dan naar?

Als ikzelf, toen ik jonger was, ’s ochtends beneden tv ging kijken, keek ik wel eens naar die teleshopping programma’s, dat vond ik leuk. Maar tegenwoordig zijn er veel meer van dat soort programma’s op tv, die je nog meer proberen over te halen om een product te kopen. Als een kind dat ziet, kan hij daardoor beïnvloed worden, en als hij groter is, zal hij misschien sneller wat kopen door zulke programma’s.

Wat er op het plaatje staat is dus helemaal waar! Vooral ook kinderen worden aangesproken via deze programma’s!‘Monopoly’ (Alleenrecht):
Waar de wereld steeds verder naar toe gaat, is een één Wereldregering.
Als dat gebeurt, zullen er veel zaken veranderen. Waarschijnlijk zullen veel bedrijven fuseren. In ieder geval zal een persoon of groep, die het monopolie heeft, kunnen doen wat hij of zij wil. Aangezien er een piramide op de fabriek staat afgebeeld, zullen de Illuminati straks het alleenrecht hebben. En als zij straks veel meer in handen hebben, dan ze nu al hebben… wil ik hier liever niet zijn!
Overige kaarten
De tekst op deze ‘Tidal Wave’ (Tsunami)  kaart luidt als volgt:
Ramp! Dit is een Directe Aanval om elke Kustplaats te Vernietigen. Actie is niet vereist. Haar Kracht is 20 tegen een Grote Plaats, 24 tegen elke andere Plaats.
Wanneer de aanslag slaagt, is het Verwoestend… 

“Ik wil laten zien waarom ik denk dat onderstaande waarschuwing binnenkort kan gebeuren…

Er is momenteel een krantenkop in het nieuws die zegt: "Stijgende Vulkanische activiteit moedigt Evacuaties Op El Hierro, de Canarische Eilanden, aan". Voor de meesten van ons geen nieuws, omdat ze deze dingen verwachten. De Illuminati hebben plannen, zoals Steve Jackson’sspel’ aantoont. De Illuminati tonen zelfs een zelfde soort scène op deze kaart.”  TL
Wetenschappers waarschuwden al voor gigantische vloedgolf in augustus 2001.

Op 'Yacatisma' staat een cryptische omschrijving van een heuse 'Alien Invasie'. 'Ruimterijders uit de hel, afkomstig van Orion, komend op hun interstellaire heli's. Hun slechte vibraties alleen al zorgen er nu al voor dat de Aarde uit het lood geslagen wordt...'Met andere woorden: 'aliens' bemoeien zich in het verborgene al langere tijd met onze planeet en met de mensheid. De afbeelding op de kaart -een UFO die dwars door een gebouw vliegt- laat zien, dat deze aliens allesbehalve goedaardig zijn.
Ook de volgende kaart lijkt de vermoedens van bijvoorbeeld Tom Horn, David Flynn en andere auteurs en researchers te bevestigen, dat de Illuminati weten dat deze 'aliens' inderdaad gematerialiseerde geestelijke wezens zijn, afkomstig uit een andere, kwaadaardige dimensie: 'demonen'.
Deze 'Church of Middle America' kaart -waarmee de geaccepteerde Westerse 'middenklasse' kerken worden bedoeld, of het doorsnee Christendom- laat een kerk zien met daarboven de lucht vol met UFO's. De begeleidende tekst zou heel veel kerken en daaraan verbonden Christenen aan het denken moeten zetten:
'Ze zullen het nooit snappen, zelfs niet als de schotels over hun hoofden heenvliegen.'
Betekent dit, dat UFO's en 'aliens' inderdaad deel zullen gaan uitmaken van de 'grote misleiding', die volgens de Bijbel in de eindtijd zal optreden en waardoor heel veel Christenen zich in de war zullen laten brengen, en van hun oorspronkelijke geloof zullen afvallen? Tom Horn en David Flynn suggereren al langere tijd dat het heel goed mogelijk is dat er tijdens een volgende grote oorlog, waarschijnlijk in het Midden Oosten, over de hele wereld plotseling UFO's verschijnen en zullen lijken op te treden als vredebrengers. Sommigen denken dat er misschien zelfs een valse messias, een valse Jezus uit zo'n UFO zou kunnen komen.

De derde kaart, 'Plague of Demons' (Plaag van Demonen) lijkt opnieuw een bevestiging van mogelijke eindtijdscenario's, waarbij 'aliens' of de 'wachters' en de 'nephilim' zich, net als in de tijd van Noach, opnieuw openlijk op Aarde zullen manifesteren.Als we in Nederland geen barricade-bestormers hadden gehad, van het kaliber dr. Moolenburgh, hadden we hier al ruim 2 decennia gefluoriseerd drinkwater uit de kraan gekregen. Het ingeprente ‘medicijn’ voor lekker ‘harde’ tanden, ja toch? En het was kennelijk nodig om ons drinkwater ermee vol te plempen… Dr. Moolenburgh werd wereldberoemd toen hij in 1976 de Nederlandse overheid wist te overtuigen om vooral geen fluor aan het leidingwater toe te gaan voegen!

Echter…., het lijkt er op dat onze waterleidingbedrijven hierin de vrijheid hebben (link), en dat er wel degelijk fluor in ons drinkwater zit! Als ze beweren dat het NIET in ons drinkwater zit, waarom halen ze het gif er dan niet uit??

Dr. Moolenburgh zegt hierover: ‘Het is giftiger dan lood en van dezelfde orde als arsenicum. Wij weten dat fluor niet helpt tegen tandbederf. Alleen het glazuur wordt wat harder; de tand zelf wordt brozer en breekt makkelijker af.
Fluor is een kankerverwekkende stof met bijkomend risico voor botontkalking en hersenletsel. De hele fluorhandel, van pillen tot en met tandpasta, moet bij de wet worden verboden, en als daarbij reputaties moeten sneuvelen, ja, dan moet dat maar’.
Deze kaarten wijzen ook sterk op de komst van demonische entiteiten:

'New blood' duidt op de hernieuwde vermenging van menselijk en 'vreemd' (alien) DNA, waardoor er volgens de afbeelding hebridische monsters zullen ontstaan. Bijbelkenners zullen bij het zien van de twee daarop volgende kaarten, 'Rain of Frogs' (Kikkerregen) en 'The Frog God' (De kikkergod) zich onmiddellijk herinneren dat in de Bijbel 'kikkers' (onreine dieren) synoniem staan voor demonen. De middelste kondigt dus opnieuw de komst van een letterlijke 'demonenplaag' aan.

De 'Kikkergod' kaart heeft als veelzeggende tekst: 'De afgoden zijn zowel beangstigend als idioot, en niemand weet waarom de Meesters hen in stand houden.' Het antwoord op deze vraag behoeft geen verdere uitleg.

Het is vanzelfsprekend niet gezegd dat het precies zo zal gaan lopen, maar de kaarten bevestigen dat 'aliens' demonen zijn, zichtbaar op Aarde zullen verschijnen en, na een periode van krachtige misleiding, uiteindelijk enorme verwoestingen en een verschrikkelijke slachtpartij zullen ontketenen. We zagen al eerder dat talloze Hollywood-produkties de mensheid hier op lijken voor te bereiden.

De tekst van de kaart ‘GOAL Population Reduction’ (DOEL bevolkingsvermindering) uit het bekende Illuminati kaartspel (link) luidt als volgt: “Te veel mensen die te veel problemen veroorzaken, en niet genoeg liefde om voldoende te zijn….”      

- Genesis


Wijzend op het feit dat de wereldwijde bevolking in de richting van 8 miljard gaat, zei Bill Gates: "Als we echt goed werk verrichten op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten (abortus), kunnen we dat met misschien 10 of 15 procent verlagen."De LEUGEN van overbevolking
De leugen: Er zijn te veel mensen op deze Aarde, waardoor de planeet uitgeput raakt.
Het doel: Reduceren van de bevolking door middel van het doen accepteren van abortus en euthanasie, het invoeren van genetisch gemanipuleerd voedsel, het promoten van massaal gebruik van chemische medicijnen en het tegelijkertijd onderdrukken van natuurgeneesmiddelen, de langzame vergiftiging van lucht (bijvoorbeeld door chemtrails), ons voedsel en water (fluor o.a.) en niet te het almaar groeiende vaccin-beleid, waardoor je afweersysteem - van baby af aan - juist wordt verzwakt.
Uiteindelijke doel: Het terugbrengen van de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen, waardoor ruim 6 miljard mensen van de aardbodem moeten verdwijnen…‘Albino Alligator’ is een film uit 1996, geregisseerd door Kevin Spacey tijdens zijn regiedebuut. Het verfilmt Matt Dillon, Gary Sinise en William Fichtner als drie kleine-tijdscriminelen, die gijzelaars nemen wanneer ze in het nauw gedreven worden door de politie. De titel van de film verwijst naar de manier waarop de alligators een albino onder hen gebruiken als een offer, om hun echte prooi veilig te stellen.


New Word Order – Antitrust Legislation (Nieuwe Wereld Orde - Anti vertrouwen Wetgeving) luidt de tekst van deze kaart.
De beruchte "Backlash" (terugslag, verzet) kaart. Deze is gewoon vreemd op te veel niveaus. Kijk naar de titel van het artikel hieronder… en probeer niet de koude rillingen te krijgen.

Obama faces first backlash in the US over his continued attacks on BP’ Telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/7823718/Obama-faces-first-backlash-in-the-US-over-his-continued-attacks-on-BP.htmlBank Merger (Bank Fusie) is de titel van deze kaart.
Fusies van banken zijn vandaag de dag reeds volop tot stand gekomen… Bedenk daarbij dat het kaartspel uit 1995 is.

‘New World Order – Bigger Business’ (Grotere Bedrijven) luidt een andere vreemde kaart.
Big Business vertegenwoordigd door kerncentrales? En het wordt nog vreemder  


‘Bill Clinton’ heeft een riem om zijn nek, zijn duim omhoog houdend en een muntstuk in de lucht. Misschien wil hij hier zeggen: "Ik ben met u, het is allemaal OK". Dit was jaren vóór het Lewinski schandaal.‘Bimbo at Eleven’ (Dom blondje om 11 uur)

Direct NA de Clinton-kaart komt deze kaart. Ik zou hier niet veel van kunnen begrijpen, maar ziet ze er niet uit als een stagiaire? Een secretaresse? Dit kaartspel werd uitgebracht vóórdat enige Lewinski kwestie gebeurde. Lees hier meer over het Lewinsky schandaal: http://en.wikipedia.org/wiki/Lewinsky_scandalAuto Bom… spreekt voor zichzelf.


De onderkant van deze New Word Order kaart zegt: ‘Wereldhandel bloeit. Iedereen is rijk en gelukkig’.  Een trigger misschien?Op de onderkant van de kaart: ‘Het Thule Genootschap’ staat:

"Hitlers tovenaars zijn nog steeds in leven, sommigen van hen worden zelfs jonger."

"Wanneer het brein van Hitler gekoppeld wordt aan deze groep kunnen ze niet gevangen worden genomen of vernietigd.” 

Het Thule genootschap hield regelmatig occulte seances, tijdens welke ze communiceerden met demonen, die zich voordeden als een dode persoon of die verschenen als hun geleide geesten. Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, en Adolf Hitler riepen de Antichrist op om zich te manifesteren tijdens deze spirituele seances van de Thule Groep in Munchen. (Ravenscroft, Spear of Destiny, pag. 168)

Eckert geloofde dat hij door een geleide geest verteld was, dat hij het voorrecht zou hebben om de Ene-Grote te trainen: de Antichrist. Daarom spaarde Eckert geen enkele occulte kennis, ritueel of perversie in zijn poging om Hitler volledig toe te rusten voor zijn rol. Toen de training klaar was, geloofde Hitler dat hij "wedergeboren" was met die bovennatuurlijke kracht en vastberadenheid, die hij nodig had om zijn mandaat te vervullen, hetgeen voor hem weggelegd was. (Ravenscroft, pag. 93-4)
Hitler vergeleek dit letterlijk met de Christelijke "wedergeboorte". 

Hitler was als een beest leider, Beer leider, en verbood elke Jood om eigen bezit te hebben.

Bekijk dat in de huidige tijd en je kunt zien dat bezittingen, huizen, al in gevaar zijn, in de VS, Engeland, Griekenland, Spanje, Portugal, de hele EU. De laatste tijd hebben ontelbare aantallen mensen hun bezittingen verloren en zijn bankroet gegaan. Het is een wereldwijde gebeurtenis: ‘Leeggezogen en Weggegooid’ luidt daarom de titel van deze kaart.

‘Massamoord’ luidt de titel van deze kaart.

Deze Mass Murder Illuminati kaart zegt verder: "Een schokkend nieuwsbericht leidt alle media af…"
"… en tegen de tijd dat alles weer op z’n beloop gaat, is het publiek er alles alweer over vergeten… ‘Wat was die kwestie eigenlijk ook alweer?’ Nu kunnen we alle acties, ondernomen door Media groepen, annuleren!

Is het zo langzamerhand niet duidelijk, dat al deze massale afslachtingen, wereldwijd, georganiseerd en opgezet waren door de Illuminati zelf?